Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Behandling av tannskader etter ulykke​

Traumebehandling omhandler behandling av tannskader fra en ulykke eller uhell. Årsak til en sånn ulykke eller uhell kan variere, men i de fleste tilfeller skyldes det sportsulykker eller fallulykker. Enkelte ganger vil det også kunne skyldes voldshandlinger. Felles for disse skadene er at behandlingen vil ha som formål å gjenopprette forholdene ved tenner og munnhulen til den standard som eksisterte før ulykken inntraff. Behandlinger som vil være nødvendig til dette vil variere ut i fra skadeomfanget. Slike behandlinger vil innebære å observere skaden og forholdene, foreta enklere behandlinger som stabilisering av tenner eller oppbygging av tenner, til mer omfattende behandlinger som tanntrekking, kunstig tann eller rotfylling. 

Klassifisering av tannskader

Innledningsvis kartlegger vi hva slags tannskade som har oppstått, og hvilken prognose tann og tannerve har. Dette vil avgjøre hvor ofte tannen vil måtte kontrolleres for skadeutvikling, og hvordan tannen bør behandles fremover. 

Behandling av tannskader

Behandling av tannskader vil kunne være avansert og vil kunne omfatte nesten alle typer behandlinger som tilbys ved en tannklinikk generelt. For å gi et lite innblikk nevner vi de mest vanlige behandlingene som vil kunne være nødvendig under.

Observasjon av tannskader

I nesten så å si alle tannskader som skyldes en ulykke eller et uhell, vil tennene eller området rundt måtte observeres. Sen-effekter av skaden kan vise seg en stund etter at tannskaden inntraff, slik at det kan være nødvendig å følge med på skadeområdet. Til å begynne med vil skadeområdet kontrolleres hyppigere, for så å avta med tiden. Hvis seneffekter oppstår, vil de håndteres deretter.

Oppbygging av tann

Blant de enkleste skader som oppstår på en tann ved en ulykke eller et uhell, vil være der litt av tannen går i stykker, frakturerer. I mer omfattende tilfeller, kan større deler av tannen gå i stykker. 

Oppbyggingen av tannen vil avhenge av størrelsesforholdet på skaden. I de enklere tilfeller vil plastmateriale kunne benyttes til å bygge opp en tann, slik som ved en fylling. Der større skader foreligger, kan det være nødvendig å forbehandle tannen med en rotfylling, for deretter å bygge opp tannen med krone eller stiftkonus i lag med kronen.

Rotfylling etter tannskade

Dersom skaden fra en ulykke eller et uhell er mer omfattende er det stor fare for at tannerven ved tennene vil ta skade og vise seg før eller siden. I mange tilfeller vil det være aktuelt å observere skaden, for så å rotfylle tannen senere om behovet skulle vise seg. 

Andre ganger er skaden av en slik omfang at en rotfylling vil være nødvendig med det samme. Om deler av tannen har gått tapt, ved at deler av tannen har sprukket eller frakturert, vil det være nødvendig å bygge opp tannen med en fylling, stiftkonus og eller krone.

Tannuttrekking (senere kunstig tann)

I noen tilfeller vil det være sånn at skaden som oppstår ved en ulykke eller et uhell er så stort at tannen ikke vil kunne behandles og reddes. I slike tenner vil det være hensiktsmessig å fjerne tannen for å forhindre utvikling av sykdom. 

Er det en tann som er synlig i smilepartiet eller essensielt til å tygge med kan man vurdere å erstatte den med en kunstig tann, slik som ved bro, delprotese eller implantat. 

Kunstig tann

Enkelte ganger vil skadeomfanget fra en ulykke eller et uhell være så stort at tannen ikke vil kunne behandles og reddes, og vil måtte fjernes. Dersom tannen som fjernes er sentralt i smilepartiet eller avgjørende til å tygge med kan det være aktuelt å erstatte det med en kunstig tann. 

Den mest vanlige erstatningen i dag vil være et implantat, som likner mest på tann i struktur. Om ikke forholdene tillater dette vil det kunne være nødvendig å vurdere en bro, eller en delprotese, til å erstatte den manglende tannen.

Visst du at tannkjøttsykdommer kan være årsak til dårlig ånde? Det finnes hovedsakelig fire forskjellige årsaker til dårlig ånde og veldig ofte er tannkjøttssykdommer årsaken.

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Visste du at pussemiddel, som benyttes til å pusse tennene etter en undersøkelse, har varierende grad av slipemidler i seg, akkurat som tannkremer. Ingen tannsett er like og derfor bør pussemiddelet tilpasses enhvert tannsett.

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Visste du at forebyggende behandling hjelper med å hindre utvikling av hull og mot utvikling av tannkjøttssykdommer.

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Tannskader vil i mange tilfeller dekkes i en eller annen grad av en forsikring. Dette kan være reiseforsikring, yrkes-skadeforsikring, ulykkes-forsikring eller tannforsikring. I tillegg vil enkelte skader gi rettighet til tilskudd fra Helfo til behandlingen.

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Visste du at de fleste tannskader som oppstår hos barn grunnet en ulykke eller et uhell, skyldes trampoline eller sykkel?

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Visste du at dersom tannen kommer ut av sin plass i kjevebenet, på grunn av en ulykke eller et uhell, kan den oppbevares i et glass melk, eller i munnen, inntil man får kommet seg til en tannlege og få satt den på plass?

Tannlegevakt | Tannskader - Kolbotn Tannklinikk

Fakta

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn