Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

mistet fylling

Fra tid til annen kan det hende at en fylling mistes eller går tapt. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet tannråte, belastning og dårlig feste. Noen ganger vil det kunne være også noe så enkelt som for stor eller feil belastning. Uansett årsak vil den blottlagte delen av tannen, der fyllingen har vært, måtte tildekkes for å forhindre plager og utvikling av sykdom. Dersom det allerede foreligger en annen skade vil denne måtte håndteres først. 

Behandling av tapt fylling

Ved behandling av en tapt fylling vil det være avgjørende å kartlegge først om det forekommer noen symptomer eller om det foreligger skade som tannråte (karies) tilstede. Om tannen har god utsikt vil behandling utføres ut i fra funnene gjort. Slik behandling vil kunne være å håndtere skaden/symptomene først, for så å bygge opp tannen til opprinnelig form med egnet metode. Dersom tannen vil trenge mer behandling, vil målet være å klargjøre tannen til slik nødvendig behandling. 

Om tannen har dårlig utsikt, vil det enten være ønskelig å fjerne tannen eller la den stå og i så fall observeres.

Oppbygging av tann

Dersom tannen har god utsikt, og forholdene er til rette for å kunne legge en fylling, vil tannen klargjøres til dette for så å bygges opp med en tannfarget plastfylling. Om tannen har tannråte/karies vil dette måtte først håndteres, ved at tannråten fjernes og tannen rengjøres, for så å bygges opp med tannfarget fyllingsmateriale. 

Noen ganger vil tannen ha så store skader at et tannfarget fyllingsmateriale vil ikke anses som en egnet løsning. I disse tilfeller vil det kunne være nødvendig å bygge opp tannen ved hjelp av det som kalles en krone.

Klargjøring til rotfylling

Tenner som har skade slik som tannråte eller karies, vil ved noen tilfeller risikere at en slik skade er så stort og dypt, at det er ikke til å unngå at tannerven ikke er også skadet. Om det forventes at tannerven er så skadet at en rotfylling vil være nødvendig, vil behandlingen kunne gå på å forberede å gjøre klar tannen til en slik rotfylling senere. Da vil det kunne være nødvendig å rengjøre tannen for så å bygge den opp til en størrelse der det vil være mulig å rotfylle den. 

Tannuttrekking (senere kunstig tann)

Om tannen er så skadet at oppbygging av tannen ikke vil kunne være mulig, eller der det som er igjen av tannen anses som så usikkert, vil det kunne være ønskelig å fjerne tannen. Ofte vil dette være for å forhindre symptomer eller fremtidige plager. I slik tilfelle vil tannen fjernes med en gang, men dersom forholdene ikke tillater dette vil ny time settes opp til å fjerne tannen.

Ingen behandling

Enkelte ganger vil en tann som ikke vil kunne reddes være til lite hinder ellers. Dersom en slik tann ikke vil kunne skape store problemer i fremtiden, vil behandlingen kunne være å la den være og observere tannen istedenfor.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn