Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

løs krone eller bro

Fra tid til annen vil det kunne forekomme at kroner eller broer kan løsne. Dette kan skyldes enkle forhold slik som i limet eller sementen som ble benyttet til å feste kronen eller broen til tannen/tennene. Det kan også være bakenforliggende årsaker til dette, slik som hull i tannen/tennene, eller sprekkdannelser i tannen/tennene. Om det er svikt i limet/sementen som ble benyttet vil behandlingen være enkel mens ved andre årsaker til løsningen, vil disse måtte håndteres først.

Klassifisering av løs krone/bro

I første omgang vil det være nødvendig å kartlegge årsaken til hvorfor kronen/broen har løsnet. Om det er bare svikt i limet/sementen er behandlingen enkel. Om det er en annen baken forstående årsak vil denne måtte håndteres først.

Behandling av løsnet krone/bro

Gjenliming/
resementering

Dersom årsaken til at kronen/broen løsnet er svikt i limet/sementen, vil behandlingen være å feste kronen/broen igjen til tannen, såfremt det forventes at den vil kunne sitte godt. I slike tilfeller rengjøres først den underliggende tann og senere den overliggende krone/bro. Deretter gjenlimes/resementeres denne. Dersom det er dårlig feste til kronen/broen er det ikke sikkert det vil være forsvarlig å gjenlime/resementere denne om det er fare for at den kan løsne og havne i luftrøret eller lungene. Dersom det er dårlig feste, uten noen fare, vil kronen/broen gjenlimes/resementeres. Derimot med noe dårligere fremtidsutsikt.

Ny krone/bro

Dersom det er en bakenforliggende årsak, slik som hull eller sprekk i tannen, vil det være nødvendig å kartlegge hvilken tilstand resterende tann er i. Om det forventes at tannen kan fortsatt benyttes til å legge på en ny krone/bro etter at skaden er reparert, kan en slik behandling vurderes.

Tannuttrekking

Noen ganger vil det som er igjen av tannen etter at kronen/broen har løsnet, være i så dårlig stand at det ikke vil være fornuftig å reparere skaden og bygge opp tannen igjen senere. I slike tilfeller vil en tanntrekking være en bedre egnet løsning. Om det er en tann som er viktig av funksjon eller estetikk kan en kunstig tannerstatning vurderes.

Ingen behandling

Slik det alltid er mulig, vil et valg være å ikke utføre noe behandling. Det er viktig å være forberedt på at om skade foreligger vil denne kunne utvikle seg og gi nye utfordringer eller komplikasjoner. Det vil også være fare for aspirasjon av en løs krone/bro.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn