Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Kjeveortopedisk behandling (regulering)

En omfattende behandling som tannregulering vil kunne by på problemer og utfordringer underveis i behandlingen. Den vanligste vil være løsning av en reguleringsfeste eller -bøyle. I disse tilfeller vil det kunne være svært ubehagelig å gå med reguleringen. Er problemet enkelt vil den kunne håndteres hos oss. I mer kompliserte tilfeller vil behandlingen måtte utføres av en reguleringstannlege.

Klassifisering og behandling av kjeveortopediske problemstillinger

I første omgang kartlegges det hva slags reguleringssystem som er benyttet og om vi har verktøy til å håndtere et slikts system. Vi tilbyr korttidsreguleringssystemer av typen Inman aligner, Clear smile aligners, Invisalign og 6 month smile, og kan tilby støtte rundt disse. 

6 month smiles er et system som likner vanlig regulering, slik at hvis problemstillingen er av enklere type kan vi benytte verktøy fra dette systemet til å utbedre problemstillingen. Ved mer omfattende skade/problemer vil det måtte henvises til en reguleringstannlege. 

Behandling av kjeveortopediske problemstillinger

Smertelindrende behandling

Noen ganger vil smerter oppstå i forbindelse med tannreguleringssystemet. Dette kan være i begynnelsen, grunnet igangsettelse av bevegelse i tann- og kjeveapparatet. I slike tilfeller vil det være nødvendig å gi behandlingen litt tid og dempe smertene ved smertestillende midler.

Andre ganger kan smerter oppstå av apparaturen som benyttes til å regulere tennene. I slike tilfeller vil årsaken måtte kartlegges og håndteres. Om dette skyldes deformering av apparaturen, eller der apparaturen har løsnet på noe vis, vil dette håndteres ettersom.

Henvise

Noen ganger vil det kunne skje at vi har ikke verktøy eller kompetansen til å kunne utbedre problemet som har oppstått. I slike tilfeller vil det forsøkes å finne en midlertidig løsning til problemstillingen for så å henvise til en reguleringstannlege.

Ingen behandling

Det er alltid mulig å avvente behandling. Det vil kunne være en fare for at skaden eller problemstillingen forverrer seg, men så lenge man er innen forstått med dette er det ikke noen hindring for å bare avvente og observere situasjonen.

Visste du at materiallegering som benyttes ved vanlig type regulering ble utviklet av NASA til bruk i romfartsteknologi?

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at tannreguleringen ble funnet opp i 1728, nesten 300 år siden? På den tiden var det et flatt metall materialdel som ble festet til tannen ved hjelp av en tynt tråd.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at arkeologer har funnet antydning til at det på 1800 tallet var også noe fokus på det perfekte smilet? Det er forsøk på dette ved mumiene som finnes i Egypt.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at mange kjendiser fra Hollywood også har brukt regulering for å oppnå det perfekte smilet? Disse er Tom Cruise, Kathryn Heigle, Chelsea Clinton og Whoopi Goldberg for å nevne noen.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at materiallegering som benyttes ved vanlig type regulering ble utviklet av NASA til bruk i romfartsteknologi?

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at tannreguleringen ble funnet opp i 1728, nesten 300 år siden? På den tiden var det et flatt metall materialdel som ble festet til tannen ved hjelp av en tynt tråd.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at arkeologer har funnet antydning til at det på 1800 tallet var også noe fokus på det perfekte smilet? Det er forsøk på dette ved mumiene som finnes i Egypt.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Visste du at mange kjendiser fra Hollywood har også brukt regulering for å oppnå det perfekte smilet? Disse er Tom Cruise, Kathryn Heigle, Chelsea Clinton og Whoopi Goldberg for å nevne noen.

Tannlegevakt | Kjeveortopedisk behandling

Fakta

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn