Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

infeksjon rundt Visdomstann

Det er ikke uvanlig at visdomstenner på et eller annet tidspunkt gir noen plager og ubehag. Problematikken oppstår der det er vanskelig å holde tannen og området rundt rent. Opphopning av bakterier og belegg, vil omsider skape en infeksjon som kan gi en varierende grad av plager. Det kan være smerte, feber eller nedsatt gapeevne. Behandlingen vil innebære å dempe infeksjonen, for så å vurdere om tannen vil måtte fjernes eller ei. 

Klassifisering av visdomstann

Visdomstenner klassifiseres etter hvilken posisjon de har i munnen. De kan enkelt deles i første omgang etter om de har frembudt eller om de fortsatt er i kjevebenet under slimhinnen. Deretter vil de karakteriseres ut i fra om de har oppnådd tyggehøyde eller om de er i stadiet før. Det vil også være vanlig å beskrive retningen tannen ligger i, og eventuelt hvilken relasjon den har til nabostrukturer.

Behandling av visdomstann

Tannuttrekking

Visdomstenner som gir gjentagende plager, eller er skadet i stor grad, vil anbefales å fjernes. Dersom tannen er kommet langt i sin plassering, og ikke har vanskelig anatomi og forhold til omkringliggende strukturer, vil den kunne fjernes enkelt. 

Kirurgisk tannuttrekking

I noen tilfeller vil visdomstannen som ønskes fjernet ikke ha kommet langt i sitt tannfrembrudd. Det vil også kunne være at den er så godt skadet, har vanskelig rotanatomi eller er ugunstig i forhold til omkringliggende strukturer. I slike tilfeller vil det være ønskelig å fjerne tannen ved en kirurgisk tannuttrekking, for bedre kontroll av forholdene. Les mer om kirurgisk tannuttrekking her. 

Ingen behandling

Om det ikke forekommer gjentagende plager eller ubehag fra tannen, og den anses ikke å kunne by på andre problemer eller utfordringer, vil det være gunstig for kroppen å la denne få ligge i fred. I noen tilfeller vil det være nødvendig å holde tannen under oppsyn, såkalt observasjon, for å sikre en sikker utvikling.

Fakta

Visste du at ca. 35% av befolkningen er født uten visdomstenner?

Visste du at visdomstenner kan ha flere røtter, alt fra én til fem røtter?

Visste du at i Korea kalles visdomstenner for kjærlighetstenner da de dannes i en alder der man forelsker seg? 

Visste du at i Japan heter visdomstenner oyashirazu, som betyr ukjent for foreldre? Dette fordi de fleste har flyttet hjemmefra i en alder der visdomstenner bryter frem. 

Visste du at visdomstenner er de siste av våre 32 tenner til å bryte frem? 

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn