Skip to content

Sedasjon og lystgass

Et godt verktøy for mestring av tannbehandling!

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

beroligende medikamenter og lystgass

Beroligende midler benyttes for å dempe angst og berolige personer som har ellers det vanskelig å gjennomføre tannbehandling på grunn av tannlegeskrekk. Til dette benyttes sedasjonsmidler som beroligende medikamenter eller lystgass. Midlene har forskjellig virkemåte og vil derfor ha forskjellig grad av angstdempende og beroligende effekt. 

Sedasjon og lystgass | Kolbotn tannklinikk

Beroligende medikamenter

Sedasjon med beroligende medikamenter bruker en medikamentgruppe som kalles for benzodiazepiner. Disse medikamentene har en angstdempende, søvndyssende og avslappende effekt. 

Beroligende medikamenter brukes på engstelige pasienter som har tannlegeskrekk og vanskelig for å gjennomføre tannbehandling på annet vis. Du vil være våken, men merke en viss likegyldighet til situasjonen. Det kan også hende at du småsover i noen perioder, men du vil lett kunne vekkes.

Beroligende medikamenter kan være et godt verktøy for deg som er engstelig for tannbehandling, forutsatt at din generelle helse tillater det, og så lenge du ikke tar medisiner som kan påvirke/reagere mot de beroligende medikamentene.

Beroligende medikamenter har foruten å virke som angstdempende og berolignede også andre fordeler. Ved bruk av beroligende midler hos tannlegen kan man oppnå et mål om å forebygge fremtidig angst, men også å løse de umiddelbare behandlingsbehovene som har meldt seg. Dessuten vil en god opplevelse med sedasjon gjøre deg motivert for og i stand til å motta senere tannbehandling.

Sedasjon og lystgass

Hvem kan få beroligende medikamenter?

Alle kan få beroligende medikamenter, forutsatt at den generelle helsen tillater det og ingen kryssreaksjoner forekommer med andre medisiner. Vi råder likevel å prøve vårt flertrinns tilvenningsprogram for å se om enkle og muligens avanserte behandlinger kan gjennomføres uten disse hjelpemidlene. Mestringsfølelse og varighet av en slik følelse er sterkere og varer mye lengere sånn at ved påfølgende besøk blir tannlegeskrekkterskelen lavere.

Når brukes berolignede medikamenter?

Beroligende medikamenter brukes de mest på engstelige pasienter, som ikke har lykkes med å behandle uten sedasjonsmidler eller som ønsker uansett ønsker å bruke sedasjonsmidler. De fleste klarer å gjennomføre undersøkelse og kartlegging uten å bruke beroligende medikamenter. 

Noen ønsker eller trenger å bruke slike midler ved enkle behandlinger, som fylling, så vel som avanserte behandlinger som oppbygging av tann, rotfylling, kunstig tann, tanntrekking og tannkjøttsbehandling. Andre bruker beroligende medikamenter som ressurs bare ved mer avanserte behandlinger slik nevnt over. I motsetning til lystgass trenger ikke beroligende medikamenter bruk av nesemaske, og det blir enklere å mestre ventetid på venteværelset for de som har utfordinger med dette.

Fordeler med beroligende medikamenter?

Fordelen ved bruk av beroligende medikamenter er at terskelen for å besøke tannlegen senkes betraktelig. Hjelpemiddelet er til stor nytte ved kunder som har sterk tannlegeskrekk der å møte opp til klinikken og venteværelset i seg selv vil by på store fordeler. Med beroligende medikamenter oppnås raskt en mestringsfølelse og dette hjelper mot å foreygge fremtidig angst. Samtidig får tannlegen jobbet raskt og effektivt, som i seg selv kan være en fordel.

Kvinner er 3 ganger mer utsatt for å utvikle angst, stress og depresjon sammenlignet med menn, og er også mer utsatt for å utvikle tannlegeskrekk. Faktisk har 2 av 3 kvinner tannlegeskrekk, Tilsvarende har 1 av 6 menn tannlegeskrekk.

Visste du at?

Hos oss kan du høre på musikken du liker. Bruk hodetelefoner, høy eller lav lyd, radio eller spotify. Kom med dine ønsker, vi gjør alt vi kan for å imøtekomme deg.

Visste du at?

Odontofobi, tannlegeskrekk eller tannlegeangst, er ikke som medfødte fobier, slik som frykt for vann, dyr eller høyder. Tannlegeskrekk er noe som utvikler seg lenge etter fødsel, og kan derfor enklere overvinnes.

Visste du at?

Lystgass

Sedasjon ved bruk av lystgass benytter en ikke-irriterende, fargeløs gass ved navnet dinitrogenoksid, og som lukter svakt søtt. Lystgass brukes på engstelige pasienter som har vanskelig for å gjennomføre tannbehandling på annet vis og der beroligende midler ikke strekker til. Lystgass gis i kombinasjon med oksygen gjennom en maske over nesen. 

Gassen vil gi en søvndyssende, beroligende samt smertelindrende effekt. Noen opplever også en lett euforisk/oppløftende følelse, derav navnet lystgass. Du vil være våken, men oppleve det lettere å gjennomføre tannbehandlingen. 

Sedasjon og lystgass | Kolbotn tannklinikk

Lystgass kan være et godt hjelpemiddel for deg som er engstelig for tannbehandling, forutsatt at din generelle helse tillater det, og så lenge du ikke tar medisiner som kan påvirke/reagere mot de beroligende medikamentene. 

Lystgass virker som beroligende medikamenter både angstdempenge og beroligende. Ved bruk av lystgass kan man også her oppnå et mål om å forebygge fremtidig angst, men også løse de umiddelbare behandlingsbehovene som finnes. 

Den store forskjellen i forhold til beroligende medikamenter er hvor raskt effekten tar av etter endt behandling. Lystgasseffekten tiltar raskt, og er noe raskere enn beroligende medikamenter. Etter endt behandling foreligger det derimot en større forskjell. Mens effekten av beroligende medikamenter kan bruke lang tid til å avta, forsvinner effekten av lystgass mye raskere. 

Lystgass krever en spesiell lisens og det er ikke alle tannleger og tannklinikker som kan tilby dette.

Sedasjon og lystgass | Kolbotn tannklinikk

Når brukes lystgass?

Sedasjonsmiddelet lystgass brukes ovenfor kunder som har så sterk tannlegeskrekk at det er vanskelig å gjennomføre behandlingen uten ekstra hjelp. Effekten kommer så å si umiddelbart og forsvinner raskt etter endt behandling.

Lystgass er dermed godt egnet til de som vil unngå ventetid før behandling kan igangsettes, eller til de som ønsker at effekten skal avta raskt etter endt behandling. I motsetning til beroligende medikamenter er det lettere å justere dosering og dermed effekten og varigheten av sedasjonsmiddelet med umiddelbar effekt til følge. 

Dette gjør middelet godt egnet til behandlinger som måtte ta lengere tid. Lystgass er mindre benyttet til enkle behandlinger som undersøkelse og kartlegging, eller fyllinger. Ved mer tidskrevende og avanserte behandlinger, som for eksempel oppbygging av tann, rotfylling, kunstig tann, tanntrekking og tannkjøttsbehandling er lystgass et godt egnet hjelpemiddel.

Hvem kan få lystgass?

Lystgass er et veldig godt hjelpemiddel for de som er engstelig for tannbehandling, men som likevel klarer å komme seg til klinikken og venteværelset uten store utfordringer.

På grunn av den raske effekten unngår man ventetid før behandling kan igangsettes. Likeledes forsvinner effekten raskt. Dermed oppnår kunder mer kontroll over situasjonen og mestringsfølelsen sitter sterkere og lengere. 

Fordeler med lystgass?

På grunn av den raske virkningen og avtagelse av effekt etter endt behandling er lystgass mye enklere å administrere og benytte for både kunden og tannlegen. Manger setter også pris på minimal ventetid på venteværelset, og bedre kontroll over behandlingstimen før og etter behandling. 

Ettersom effekten avtar raskt etter endt behandling minnes opplevelsen og mestringsfølelsen bedre og fremtidig oppmøte blir enklere. Da lystgass administreres etter behov egner hjelpemiddelet seg godt til lengere behandlingsprosedyrer, der beroligende medikamenter kan ta tid å justere i riktig dosering, effekt og varighet.

Healthline

Wikipedia om sedativer

Wikipedia om lystgass

Følg oss på Instagram
 

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn