Skip to content
Klinisk undersøkelse

En undersøkelse og kartlegging av forholdene er et nødvendig steg før noe behandling kan utføres. Med den kunnskap og oversikt dette gir kan tannlegen bedre planlegge og prioritere nødvendig behandling slik at tenner og munnhule kan best ivaretas på en effektiv måte. Det er også ut i fra forhold som avdekkes at tannlegen vil kunne gi råd og veiledning om nødvendig forebyggelse for fremtidige problemstillinger. En klinisk undersøkelse er en visuell undersøkelse av munnhulen.

Kliniske undersøkelser

Mer om klinisk undersøkelse, og hva som undersøkes

En undersøkelse hos tannlegen begynner alltid med en visuell inspeksjon av forholdene. Dette kalles en klinisk undersøkelse. En klinisk undersøkelse er ment å avdekke forhold som er synlig for det blotte øyet. Enkelte verktøy kan benyttes som hjelpemidler ovenfor en klinisk undersøkelse.

Slike verktøy vil være instrumenter tannlegen benytter, f.eks. speil, sonde (pirker til å sjekke tennenes overflate) eller lommedybdemåler (til å måle forhold omkring tannkjøttet og tannens feste). Andre hjelpemidler vil kunne være forstørrelsesbriller, som benyttes for bedre innsikt og oversikt over forholdene.

Ved en generell undersøkelse vil den kliniske undersøkelsen ha formål å kartlegge forhold ved slimhinner, kjeveledd og tyggemuskler, slitasjeforhold, karies (tannråte) og forhold rundt tannkjøttet.

Til slutt oppsummeres funn og ved behov for behandling opplyses kunden om behandlingsalternativer slik at den mest egnede løsning kan velges i samråd med kunden.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til kliniske undersøkelser. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

En klinisk undersøkelse begynner med å oppdatere journalen for tidligere behandling om dette ikke foreligger allerede. For å sikre effektivitet og for å hindre noe uteblivelse, foretas undersøkelsen etter en fast protokoll. Denne kan variere fra tannlege til tannlege men bør inkludere en inspeksjon av forhold utenfor munnhulen, omkring munnen og i munnhulen.

Underveis i undersøkelsen noteres funn i journalen. Etter undersøkelsen vurderes det om det er behov for røntgenbilder, og i så fall hva slags røntgenbilde. Til slutt pusses tennene med et pussemiddel, og rens utføres ved behov og om det foreligger noe tannsten.

Funnene oppsummeres ovenfor kunden og om det er behov for behandling opplyses kunden om behandlingsalternativer. Behandlingen videre planlegges sammen med pasienten og om nødvendig avtales det om en ny time.

En generell undersøkelse gjør ikke vondt. Store deler av undersøkelsen omhandler bare å inspisere med øyet forholdene i og utenfor munnhulen. Forsiktig bruk av speil og sonde (pirker) resulterer i en fullstendig og smertefri undersøkelse.

I de fleste tilfeller vil en generell klinisk undersøkelse totalt ta ca. 30 minutter. Dette inkluderer enkle røntgenbilder, rens, puss og oppsummering av forholdene. Om det foreligger behov for bruk av ytterligere røntgenbilder eller andre hjelpemidler vil undersøkelsen kunne ta lengere tid. Dette vil også gjelde nye pasienter som må registreres og skrives inn i journalen, eller pasienter med tannlegeskrekk.

Prisen for en klinisk undersøkelse vil avhenge av tiden benyttet og timepris. En generell undersøkelse er et sammensatt produkt med en rimeligere pris, og prisen vil variere ut i fra antall røntgenbilder og type røntgenbilde benyttet til undersøkelsen. I tilfeller med 2 røntgenbilder vil en slik undersøkelse koste 760kr. Med støtte fra Helfo, for spesifikke tilstander, vil denne prisen kunne reduseres helt ned til 350kr.

Det er ingen god alternativ til en klinisk undersøkelse. Røntgenbilder vil ikke kunne avdekke det det blotte øyet kan se, og motsatt.

Behandling skal utføres basert på en diagnose, og for å kunne stille riktig diagnose må en undersøkelse utføres, eventuelt med tilhørende røntgenbilder.

Etter en klinisk undersøkelsen vurderes det om det er behov for røntgenbilder, og i så fall hva slags røntgenbilde. Til slutt pusses tennene med et pussemiddel, og rens utføres ved behov og om det foreligger noe tannsten.

Funnene oppsummeres ovenfor kunden og om det er behov for behandling opplyses kunden om behandlingsalternativer. Behandlingen videre planlegges sammen med pasienten og om nødvendig avtales det om en ny time.

Produktsider for undersøkelser og kartlegging

undersøkelse og kartlegging

En undersøkelse vil inneholde en klinisk undersøkelse, og ved behov radiologisk undersøkelse. I noen tilfeller trengs andre hjelpemidler.
Les mer om undersøkelse og kartlegging.

Klinisk undersøkelse

Dette er en visuell inspeksjon av forhold knyttet til tennene.
Les med om klinisk undersøkelse.

Radiologisk undersøkelse

En radiologisk undersøkelse innebærer å ta røntgen-bilder og vurdere disse.
Les mer om radiologisk undersøkelse.

Andre hjelpemidler

Utenom klinisk undersøkelse og røntgenbilder er det største hjelpemiddelet til bruk ved undersøkelse forstørrelse og kamera.
Les mer om andre hjelpemidler.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn