Skip to content

Andre hjelpemidler til bruk ved en undersøkelse

En undersøkelse og kartlegging av forholdene er et nødvendig steg før noe behandling kan utføres. Med den kunnskap og oversikt dette gir kan tannlegen bedre planlegge og prioritere nødvendig behandling slik at tenner og munnhule kan best ivaretas på en effektiv måte. Det er også ut i fra forhold som avdekkes at tannlegen vil kunne gi råd og veiledning om nødvendig forebyggelse for fremtidige problemstillinger. Andre hjelpemidler som benyttes ved undersøkelse er forstørrelse, for bedre innsyn, og fotokamera til informasjon, dokumentasjon og eventuelt planlegging.

Andre hjelpemidler

Hvilke hjelpemidler finnes til bruk ved en undersøkelse?

Utenom klinisk undersøkelse og røntgenbilder er det største hjelpemiddelet til bruk ved undersøkelse forstørrelse og kamera.

I dag finnes det et større utvalg av forstørrelse med forskjellig kvalitet og forstørrelsesmengde. Ettersom synet reduseres med årene blir forstørrelse et viktigere redskap for tannlegen til å kunne utføre et godt arbeid.

Likeledes er enkelte behandlinger utført i små områder med vanskelig innsyn og i slike tilfeller vil forstørrelse i form av mikroskop være nødvendig for å oppnå et vellykket resultat.

Lupebriller er av den enkleste forstørrelsen og er briller som er montert luper slik at synsområdet blir forstørret. Disse kan brukes til alle typer behandling og vil på grunn av bedre innsikt øke kvaliteten ved arbeidet.

Mikroskop er en mer kostbar teknologi og anses å være spesialistutstyr.

Utstyret kan brukes hovedsakelig ved rotfylling eller operasjoner men enkelte med store ambisjoner vil bruke teknologien til ved andre behandlinger også.

Et mikroskop er mer krevende å bruke, både for tannlegen og kunden som må sitte rolig. I riktige hender vil denne teknologien bidra til å øke kvaliteten på behandlingen en god del.

Intraoralt kamera og speilrefleks kamera er hjelpemidler som benyttes hovedsakelig til å visualisere og dokumentere tilstander.

Intraoralt kamera har begrenset kvalitet og egner seg bedre som et verktøy til å formidle forhold ovenfor kundene slik at de får en bedre forståelse av forholdene.

Et speilreflekskamera gir bilder med bedre kvalitet og benyttes til å dokumentere forhold og i tilfeller der det er aktuelt å sammenlikne utvikling av forhold over tid.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til andre hjelpemidler til bruk ved en undersøkelse. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Lupebriller er enkle briller med luper montert på. Disse benyttes av tannlegen slik som vanlige briller.

Mikroskop er et større apparat med mulighet til større forstørrelse enn ved lupebriller. Ved bruk av et mikroskop ser tannlegen arbeidsområdet gjennom et par okularer.

Intraoralt kamera ser ut som en penn med kamera på endestykket. Bildet tas på samme måte som ved en mobiltelefon.

Speilreflekskamera gir bilder av høyere kvalitet og brukes hovedsakelig til dokumentasjon av tilstander. I mange tilfeller må leppeholdere benyttes for å holde leppene fra tennene, og speil for å avspeile området som skal avbildes.

Lupebriller, mikroskop, intraoralt kamera eller speilreflekskamera er enkle å bruke og gir ingen smerter. Bruk av mikroskop krever at kunden sitter rolig slik at innstilling av mikroskopet ikke må gjentas flere ganger.

Det er ingen fare for verken kunde eller behandler ved bruk av hjelpemidlene lupebriller, mikroskop, intraoralt kamera eller speilreflekskamera.

Bildene tatt med et intraoralt kamera eller speilreflekskamera noteres og lagres i journalen slik at disse er tilgjengelig ved behov senere.

I noen tilfeller vil bildene måtte behandles før de kan lagres

Fordeler forstørrelse
•    Økt innsyn
•    Effektiv og rask behandling
•    Mulighet til å oppnå høyere kvalitet

Ulemper forstørrelse
•    Kostbar utstyr
•    Krever at kunden ikke beveger seg mye
•    God bruk krever mye tid og erfaring

Fordeler kamera
•    Forbedrer kommunikasjon mellom behandler og kunde
•    Dokumentasjon
•    Mulighet til enkel forstørrelse
•    Mulighet til å observere forhold

Ulemper kamera
•    Kostbar utstyr

Bruk av forstørrelse som hjelpemiddel forkorter ofte behandlingen da innsynet forbedres og prosedyrer kan utføres mer effektivt og raskt. Ingen merkostnad forekommer ved bruk av forstørrelse.

Dokumentasjon ved bruk av intraoralt kamera og speilrefleks kamera varierer i tidsbruk avhengig av hvordan bildene er tiltenkt å brukes etterpå. Et bilde med intraoralt kamera koster 50kr og med speilrefleks kamera 100kr.

Produktsider for undersøkelser og kartlegging

undersøkelse og kartlegging

En undersøkelse vil inneholde en klinisk undersøkelse, og ved behov radiologisk undersøkelse. I noen tilfeller trengs andre hjelpemidler.
Les mer om undersøkelse og kartlegging.

Klinisk undersøkelse

Dette er en visuell inspeksjon av forhold knyttet til tennene.
Les med om klinisk undersøkelse.

Radiologisk undersøkelse

En radiologisk undersøkelse innebærer å ta røntgen-bilder og vurdere disse.
Les mer om radiologisk undersøkelse.

Andre hjelpemidler

Utenom klinisk undersøkelse og røntgenbilder er det største hjelpemiddelet til bruk ved undersøkelse forstørrelse og kamera.
Les mer om andre hjelpemidler.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn