Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Undersøkelse og kartlegging

En undersøkelse og kartlegging av forholdene er et nødvendig steg før noe behandling kan utføres. Med den kunnskap og oversikt dette gir kan tannlegen bedre planlegge og prioritere nødvendig behandling slik at tenner og munnhule kan best ivaretas på en effektiv måte. Det er også ut i fra forhold som avdekkes at tannlegen vil kunne gi råd og veiledning om nødvendig forebyggelse for fremtidige problemstillinger. En fullstendig undersøkelse vil inkludere en klinisk undersøkelse, ofte også en radiologisk undersøkelse, og bruke hjelpemidler slik som forstørrelse eller kamera, der behovet foreligger.

Undersøkelser og kartlegging

Mer om undersøkelse og kartlegging

De fleste av oss er vant til å regelmessig utføre en generell undersøkelse hos en tannlege. En slik undersøkelse er ment å kartlegge nåværende forhold, i og rundt munnhulen, slik at nødvendig behandling kan foreslås og eventuelt iverksettes.

Eksempler på slike forhold vil være slimhinner, tannskader, tannkjøttsforhold og forhold omkring kjeveledd og tyggemuskler. Av undersøkelsen, og om nødvendig, vil tannlegen også kunne vurdere aktuelle alternative behandlinger for ulike problemstillinger og sammen med pasienten velge beste alternativ.

Ved behov vil pasienten få veiledning om nødvendig forebyggende tiltak slik at forhold kan bedre seg og fremtidige skader unngås.

Ved behov vil pasienten få veiledning om nødvendig forebyggende tiltak slik at forhold kan bedre seg og fremtidige skader unngås.
 

I tillegg til den fysiske undersøkelsen kan det være behov for bruk av hjelpemidler for bedre innsyn og vurdering av områder og tilstander som ellers er vanskelig tilgjengelig.

Slike hjelpemidler vil kunne være forstørrelse (lupebriller, mikroskop) måleinstrumenter, fotokamera og flere.

Fullstendig undersøkelse vil kunne inkludere:

Klinisk undersøkelse

En klinisk undersøkelse er den delen av undersøkelsen som involverer å inspisere visuelt området rundt munnhulen, både i og utenfor munnen. For å bedre vurdere tennene og området rundt, benyttes det i tillegg verktøy som speil, sonde (pirker til å kjenne etter hull/brudd ved tannoverflaten), og lommedybdemåler (til å vurdere forhold omkring tannkjøttet).
Les med om klinisk undersøkelse.

Radiologisk undersøkelse

For å få bedre innsyn i områder der visuell inspeksjon ikke er mulig eller der tradisjonell undersøkelsesverktøy ikke kan benyttes, benyttes røntgenbilder slik som vanlige røntgensensorer, OPG eller CBCT. Med disse røntgenbilder er det mulig å undersøke bedre områder rundt tennene og munnhulen for å kunne avdekke unormale tilstander. 
Les mer om radiologisk undersøkelse.

Andre hjelpemidler som tillegg til en klinisk undersøkelse

Forstørrelse er et godt verktøy til å se bedre små skader eller forandringer som ellers ville være vanskelig for det blotte øyet. Med slik forstørrelse kan forholdene vurderes bedre og behandling iverksettes i henhold til funn. Den vanligste og enkleste form for forstørrelse er lupebriller mens den beste og største forstørrelse oppnås ved bruk av mikroskop.

I tillegg til forstørrelse benyttes også fotokamera til dokumentasjon av forhold og for en helhetlig oversikt av tenner og munnhulen.
Les mer om andre hjelpemidler.

Produktsider for undersøkelser og kartlegging

undersøkelse og kartlegging

En undersøkelse vil inneholde en klinisk undersøkelse, og ved behov radiologisk undersøkelse. I noen tilfeller trengs andre hjelpemidler.
Les mer om undersøkelse og kartlegging.

Klinisk undersøkelse

Dette er en visuell inspeksjon av forhold knyttet til tennene.
Les med om klinisk undersøkelse.

Radiologisk undersøkelse

En radiologisk undersøkelse innebærer å ta røntgen-bilder og vurdere disse.
Les mer om radiologisk undersøkelse.

Andre hjelpemidler

Utenom klinisk undersøkelse og røntgenbilder er det største hjelpemiddelet til bruk ved undersøkelse forstørrelse og kamera.
Les mer om andre hjelpemidler.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn