Skip to content

Visdomstenner

I noen situasjoner vil en visdomstann ha store tannskader eller at det forventes at visdomstannen kan skape tannskader ved en nabotann. I slike tilfeller kan det være behov for å fjerne visdomstannen. Om tilgang til visdomstannen foreligger uforhindret kan en ukomplisert tanntrekking være behandlingen. Om det er vanskelig tilgang til tannen, eller røttene antyder til utfordringer og komplikasjoner, er en kirurgisk tanntrekking av tannen bedre.

Kirurgisk tanntrekking og fjerning av visdomstenner
1. Visdomstann som ikke er fullstendig frembrudt.    2. Tann fjernes.    3. Området etter at tann er fjernet

Mer om å fjerne visdomstenner

De bakerste tennene på hver side, både overkjeven og underkjeven, kalles visdomstenner. De fleste av oss har 4 visdomstenner. Ikke alle visdomstenner brytes opp av kjeven. Noen ganger er disse visdomstennene forhindret av å komme ut av kjevebenet på grunn av plassmangel. Andre ganger kan det være vekstretningen.

I de tilfeller det er tegn til tannskade, eller det kan forventes en fremtidig tannskade, vil det være anbefalt å fjerne visdomstannen.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til visdomstenner. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

I de tilfeller der tannen opp av kjevebenet og formen på tannen er bra, vil slike tenner fjernes ved en ukomplisert tannuttrekking.

Ligger derimot tannen i kjevebenet og er vanskelig å få tilgang til, vil en kirurgisk tannuttrekking måtte utføres.

Ukomplisert tannuttrekking
Før enhver tannuttrekking må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene rundt tannen eller tennene som skal fjernes, slik at vi kan vurdere hvor vanskelig det forventes at behandlingen blir. Vi vurderer også om det kan forekomme noen komplikasjoner.

Når det er avgjort at en ukomplisert tannuttrekking skal foretas, legges en bedøvelse ved tannen. Deretter fjernes tannen ved hjelp av instrumenter. Etter tannuttrekking rengjøres såret om nødvendig, og kunden instrueres i forholdsregler og pleie.

Kirurgisk tannuttrekking
Før enhver tannuttrekking må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene rundt tannen eller tennene som skal fjernes, slik at vi kan vurdere hvor vanskelig det forventes at behandlingen blir. Vi vurderer også om det kan forekomme noen komplikasjoner.

Behandlingen begynner med å gi en bedøvelse ved tannen som skal fjernes. Så snart denne begynner å virke vil neste steg være å skape tilgang til. Deretter fjernes tannen i sin helhet hvis mulig. Hvis ikke dette kan gjøres må tannen deles opp i mindre biter og fjernes gradvis. Til slutt rengjøres området og tannkjøttet lukkes for god tilheling.

Så lenge det benyttes bedøvelse ved en tannuttrekking er dette smertefritt.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og tannlegeutstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Ukomplisert tannuttrekking
En ukomplisert tannuttrekking vil forventes å bruke lite tid. Vanligvis kan en slik behandling utføres i løpet av 45 minutter.

En ukomplisert tannuttrekking er rimeligere enn en kirurgisk tannuttrekking. En vanlig tannuttrekking vil ligge rundt 1400kr. For mer informasjon om pris se vår prisliste.

Kirurgisk tannuttrekking
En kirurgisk tannuttrekking vil ta lengere tid enn en ukomplisert tannuttrekking ettersom tid går med på å åpne området for tilgang og senere lukke området for tilheling. Det er ikke uvanlig å forvente et tidsbruk på 60-90 minutter.

Ettersom kirurgisk tannuttrekking tar lengere tid vil kostnaden ved slike behandlinger være høyere. Siden de fleste kirurgisk tannuttrekking vil dekkes av Helfo (tidligere NAV / Trygd) vil egenandelen være rimeligere. En kirurgisk tannuttrekking kan forventes å koste ca. 2400kr eller mer. Egenandel vil da ligge på ca. 1400kr.

Etter en tannuttrekking starter tilhelingsperioden. I denne perioden gjelder noen forholdsregler. Så lenge det ikke forekommer noen infeksjon i såret eller andre problemer i tilhelingsperioden, er det ikke nødvendig med noe mer behandling.

Det er ikke noen behov for Socket Preservation ved visdomstenner da disse erstattes ikke av en kunstig tann.

Fjerning av visdomstenner graderes ikke, men beliggenheten til visdomstenner og tenner generelt graderes ut i fra hvor langt de har kommer med frembrytningen. Følgende stadier finnes:

Ikke eruptert tann
Her ligger tannen i kjevebenet, omringet av kjeveben.

Delvis eruptert tann – Kommunikasjon med munnhulen
Her har deler av tannen kommet opp gjennom kjevebenet og slimhinnen. Det er en åpning fra munnhulen inn til tannen.

Delvis eruptert tann – Pre-okklusal fase
Her har tyggeflaten på tannen kommet opp gjennom kjevebenet og slimhinnen. Tyggeflaten på tannen er derimot ikke på høyde med de andre tennene.

En tannuttrekking anbefales i de tilfeller det foreligger en tannskade eller fare for en tannskade. Om tannen ikke fjernes vil den faren kunne realiseres til en tannskade som forverrer seg. Om det ikke foreligger en infeksjon allerede vil det kunne utvikle seg en infeksjon. Denne vil omsider kunne spre seg til kjevebenet. En infeksjon i kjevebenet kan utvikle seg videre til å bli alvorlig truende for helsen.

I noen tilfeller vil en tannuttrekking anbefales på grunn av annen overliggende større behandling, slik som ved regulering. I slike tilfeller vil valget om å ikke fjerne tannen kunne påvirke den overliggende større behandling.

Det er ingen alternative behandlingsmetoder til å fjerne visdomstenner.

Fjerning av visdomstenner går ofte godt for seg så lenge en grundig undersøkelse og kartlegging blir tatt på forhånd, og så lenge kunden følger forholdsreglene etter behandlingen. I de tilfeller tannen ligger inntil viktige anatomiske strukturerer, som for eksempel en nerve eller bihuler, kan det oppstå komplikasjoner.

Etter fjerning av en tann vil det være nødvendig å avvente noen timer før mat eller drikke kan inntas. Det vil også være nødvendig å unngå tobakk og alkohol det første døgnet, samt sterk fysisk aktivitet eller belastning. Tilrettelegging av mat og tannpuss vil være nødvendig for å sikre optimale tilhelingsforhold.

På grunn av behandlingens fremgangsmåte bør det forventes noe hevelse, smerte og ubehag etter operasjonen. Noen kan oppleve feber og nedsatt gapeevne i en kort periode etter inngrepet. Etter operasjonen vil du få tilbud om reseptfri og reseptbelagt smertestillende, eventuelt også sykemelding.

I noen tilfeller kan det være fare for komplikasjoner i forbindelse med medisinbruk. I slike tilfeller vil forholdsregler bli tatt for å redusere faren for komplikasjoner.

Enkelte, som for eksempel røykere, vil ha en økt fare for å få en infeksjon i uttrekkingssåret, såkalt Dry Socket eller Alveolitt. Om dette skulle forekomme vil en lokal antibiotikabehandling igangsettes.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn