Skip to content

Ukomplisert tanntrekking

I noen situasjoner vil tannskaden ved en tann være så stor at den ikke vil kunne repareres med noen behandling. Dette kan skyldes for eksempel karies (hull / tannråte), tannkjøttssykdom, fraktur, slitasjeskader eller andre skader. I slike situasjoner kan det bli behov for å fjerne tannen for at infeksjon ikke skal oppstå eller spre seg mot omliggende vev. Ukomplisert tanntrekking er en behandling som utføres der det ikke forventes å møte på noen utfordringer eller komplikasjoner.

Ukomplisert tanntrekking
1. Normale tenner.    2. Midtre tann har stort hull og planlegges å fjernes.    3. Tann fjernes.    4. Området etter tannfjerning. Benhøyde i området der tann har vært har sunket.

Mer om ukomplisert tanntrekking

En ukomplisert tanntrekking er trekking der det ikke forventes noen vanskeligheter eller problemer før trekking, underveis i tanntrekkingen eller etter uttrekkingen.

I dag finnes det stort utvalg av tannlegeutstyr og metoder for å fjerne en tann raskt og skånsomt.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til ukomplisert tanntrekking. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver tanntrekking må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene rundt tannen eller tennene som skal fjernes, slik at vi kan vurdere hvor vanskelig det forventes at behandlingen blir. Vi vurderer også om det kan forekomme noen komplikasjoner.

Når det er avgjort at en ukomplisert tanntrekking skal foretas, legges en bedøvelse ved tannen. Deretter fjernes tannen ved hjelp av instrumenter. Etter tanntrekking rengjøres såret om nødvendig, og kunden instrueres i forholdsregler og pleie.

Så lenge bedøvelse benyttes vil ikke en ukomplisert tanntrekking være vondt.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og tannlegeutstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Slik tittelen foreslår bør en slik tanntrekking gå ganske raskt, og vanligvis kan en slik behandling utføres i løpet av 45 minutter.

En ukomplisert tanntrekking er rimeligere enn en kirurgisk tanntrekking. En vanlig trekking vil ligge rundt 1400kr. For mer informasjon om pris se vår prisliste.

En tanntrekking anbefales i de tilfeller det foreligger en tannskade. Om skaden ikke utbedres og tannen ikke fjernes vil tannskaden omsider forverre seg. Om det ikke foreligger en infeksjon allerede vil det kunne utvikle seg en infeksjon. Denne vil omsider kunne spre seg til kjevebenet. En infeksjon i kjevebenet kan utvikle seg videre til å bli alvorlig truende for helsen.

I noen tilfeller vil en tanntrekking anbefales på grunn av annen overliggende større behandling, slik som ved regulering. I slike tilfeller vil valget om å ikke fjerne tannen kunne påvirke den overliggende større behandling.

Det er ingen alternativ behandling til ukomplisert tanntrekking.

Etter en ukomplisert tanntrekking starter tilhelingsperioden. Så lenge det ikke forekommer noen infeksjon i såret eller andre problemer i tilhelingsperioden, er det ikke nødvendig med noe mer behandling.

Om det er ønskelig, eller planlagt, å erstatte tannen som er fjernet med en kunstig tann vil det være behov for mer behandling etter tanntrekkingen. Det vanligste vil være å begynne med en Socket Preservation. En socket preservation er av stor nytte om det er planlagt å bruke et implantat som kunstig tann.

Ukompliserte tannuttrekking går ofte godt for seg så lenge en grundig undersøkelse og kartlegging blir tatt på forhånd, og så lenge kunden følger forholdsreglene etter behandlingen.

Etter fjerning av en tann vil det være nødvendig å avvente noen timer før mat eller drikke kan inntas. Det vil også være nødvendig å unngå tobakk og alkohol det første døgnet, samt sterk fysisk aktivitet eller belastning. Tilrettelegging av mat og tannpuss vil være nødvendig for å sikre optimale tilhelingsforhold.

Hevelse og smerte kan forekomme i noen dager. Noen kan oppleve feber også. Vanlig reseptfri smertestillende fungerer godt i disse tilfeller.

I noen tilfeller kan det være fare for komplikasjoner i forbindelse med medisinbruk. I slike tilfeller vil forholdsregler bli tatt for å redusere faren for komplikasjoner.

Enkelte, som for eksempel røykere, vil ha en økt fare for å få en infeksjon i uttrekkingssåret, såkalt Dry Socket eller Alveolitt. Om dette skulle forekomme vil en lokal antibiotikabehandling igangsettes.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn