Skip to content

Kirurgisk tanntrekking

I noen situasjoner vil tannskaden ved en tann være så stor at den ikke vil kunne repareres med noen behandling. Dette kan skyldes for eksempel karies (hull / tannråte), tannkjøttssykdom, fraktur, slitasjeskader eller andre skader. I slike situasjoner kan det bli behov for å fjerne tannen for at infeksjon ikke skal oppstå eller spre seg mot omliggende vev. Kirurgisk tanntrekking benyttes der tilgang til tannen er begrenset.

Kirurgisk tanntrekking og fjerning av visdomstenner
1. Visdomstann som ikke er fullstendig frembrudt.    2. Tann fjernes.    3. Området etter at tann er fjernet

Mer om kirurgisk tanntrekking

Ved noen tenner vil man forvente vanskeligheter med en tanntrekking. Dette kan skyldes redusert tilgang til tannen, for eksempel ved en større tannskade. I andre tilfeller kan det skyldes anatomi.

I disse tilfellene vil det være nødvendig å foreta en operasjon slik at tilgang til tannen forbedres og behandlingen kan utføres effektiv og med økt sikkerhet.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til kirurgisk tanntrekking. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver tanntrekking må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene rundt tannen eller tennene som skal fjernes, slik at vi kan vurdere hvor vanskelig det forventes at behandlingen blir. Vi vurderer også om det kan forekomme noen komplikasjoner.

Behandlingen begynner med å gi en bedøvelse ved tannen som skal fjernes. Så snart denne begynner å virke vil neste steg være å skape tilgang til. Deretter fjernes tannen i sin helhet hvis mulig. Hvis ikke dette kan gjøres må tannen deles opp i mindre biter og fjernes gradvis. Til slutt rengjøres området og tannkjøttet lukkes for god tilheling.

Da en kirurgisk tanntrekking innebærer en operasjon for bedre tilgang til tannen vil dette være svært vondt om ikke bedøvelse benyttes. Ved bruk av bedøvelse vil dette kunne utføres smertefritt.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og tannlegeutstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

En kirurgisk tanntrekking vil ta lengere tid enn en ukomplisert tanntrekking ettersom tid går med på å åpne området for tilgang og senere lukke området for tilheling. Det er ikke uvanlig å forvente et tidsbruk på 60-90 minutter.

Ettersom kirurgisk tanntrekking tar lengere tid vil kostnaden ved slike behandlinger være høyere. Siden de fleste behandlinger av denne typen vil dekkes av Helfo (tidligere NAV / Trygd), vil egenandelen være rimeligere. En kirurgisk tanntrekking kan forventes å koste ca. 2400kr eller mer. Egenandel vil da ligge på ca. 1400kr.

En tanntrekking anbefales i de tilfeller det foreligger en tannskade. Om skaden ikke utbedres og tannen ikke fjernes vil tannskaden omsider forverre seg. Om det ikke foreligger en infeksjon allerede vil det kunne utvikle seg en infeksjon. Denne vil omsider kunne spre seg til kjevebenet. En infeksjon i kjevebenet kan utvikle seg videre til å bli alvorlig truende for helsen.

I noen tilfeller vil en kirurgisk tanntrekking anbefales på grunn av annen overliggende større behandling, slik som ved regulering. I slike tilfeller vil valget om å ikke fjerne tannen kunne påvirke den overliggende større behandling.

Det er ingen alternativ behandling til kirurgisk tanntrekking.

Etter en kirurgisk tanntrekking starter tilhelingsperioden. I denne perioden gjelder noen forholdsregler. Så lenge det ikke forekommer noen infeksjon i såret eller andre problemer i tilhelingsperioden, er det ikke nødvendig med noe mer behandling.

Om det er ønskelig, eller planlagt, å erstatte tannen som er fjernet med en kunstig tann vil det være behov for mer behandling etter trekkingen. Det vanligste vil være å begynne med en Socket Preservation. En socket preservation er av stor nytte om det er planlagt å bruke et implantat som kunstig tann.

Kirurgisk tanntrekking går ofte godt for seg så lenge en grundig undersøkelse og kartlegging blir tatt på forhånd, og så lenge kunden følger forholdsreglene etter behandlingen.

Etter fjerning av en tann vil det være nødvendig å avvente noen timer før mat eller drikke kan inntas. Det vil også være nødvendig å unngå tobakk og alkohol det første døgnet, samt sterk fysisk aktivitet eller belastning. Tilrettelegging av mat og tannpuss vil være nødvendig for å sikre optimale tilhelingsforhold.

På grunn av behandlingens fremgangsmåte bør det forventes noe hevelse, smerte og ubehag etter operasjonen. Noen kan oppleve feber og nedsatt gapeevne i en kort periode etter inngrepet. Etter operasjonen vil du få tilbud om reseptfri og reseptbelagt smertestillende, eventuelt også sykemelding.

I noen tilfeller kan det være fare for komplikasjoner i forbindelse med medisinbruk. I slike tilfeller vil forholdsregler bli tatt for å redusere faren for komplikasjoner.

Enkelte, som for eksempel røykere, vil ha en økt fare for å få en infeksjon i uttrekkingssåret, såkalt Dry Socket eller Alveolitt. Om dette skulle forekomme vil en lokal antibiotikabehandling igangsettes.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn