Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

TANNTREKKING

I noen situasjoner vil tannskaden ved en tann være så stor at den ikke vil kunne repareres med noen behandling. Dette kan skyldes for eksempel karies (hull / tannråte), tannkjøttssykdom, fraktur, slitasjeskader eller andre skader. I slike situasjoner kan det bli behov for å fjerne tannen for at infeksjon ikke skal oppstå eller spre seg mot omliggende vev.

Tanntrekking

Mer om tanntrekking

Dette er en behandling som de fleste vil ha vanskelig å unngå på et eller annet tidspunkt. Noen ganger vil det ikke være noen andre behandlingsalternativer enn å trekke tannen. Det kan skyldes en stor tannskade eller en tannkjøttssykdom hvor periodontittbehandling ikke kunne redde tannen.

Da kan det være nødvendig å trekke tannen for å forebygge ytterligere tannskade og problemstillinger. Andre ganger vil det kunne være fordi kunden ønsker ikke å påkoste tannen annen behandling.

Trekking av en tann kan hovedsakelig inndeles i to grupper, ukomplisert og kirurgisk tanntrekking. Vi har likevel valgt å inkludere to andre temaer/behandlinger på grunn av sin relevans til temaet.

Under siden visdomstenner utdyper vi mer om dette temaet, og under Socket Preservation utdyper vi behandlingen som skal bevare mest mulig kjeveben etter en tanntrekking.

Faktorer som avgjør hvor enkelt eller komplisert det er å trekke en tann er blant annet tilgang til tannen, hvor mye er igjen av tannen og kjevebenet rundt, formen på røttene, tilstanden til tannen og relasjon til omliggende anatomiske strukturer (nabotenner, bihuler, nervekanaler).

Disse forholdene vil avgjøre om tannen kan forventes å være enkel å fjerne eller om en operasjon bør vurderes, såkalt kirurgisk tanntrekking. I noen tilfeller vil en ukomplisert uttrekking kunne utvikle seg til komplisert tilfelle med behov for kirurgisk tanntrekking.

Variasjoner av tanntrekking

Ukomplisert tanntrekking

Dette er behandling der det ikke kan forventes at tanntrekking skal by på noen utfordringer eller komplikasjoner verken før, underveis eller etter behandlingen. De fleste tanntrekkinger er uten utfordringer eller komplikasjoner og vil derfor tilhøre i denne gruppen.
Les mer om ukomplisert tanntrekking.

Kirurgisk tanntrekking

I noen tilfeller vil tannen eller deler av tannen ligge vanskelig til slik at tilgang vil være begrenset. I slike situasjoner kan det være behov for å åpne området ved en operasjon, for så å trekke tannen. Dette kalles en kirurgisk tanntrekking. Det er en mer omfattende behandling enn ukomplisert trekking.
Les mer om kirurgisk tanntrekking.

Visdomstenner

Ettersom visdomstenner er et populært tema har vi samlet informasjon om dette temaet under en egen side. Tanntrekking av visdomstenner vil foregå ved en ukomplisert tanntrekking eller kirurgisk tanntrekking.
Les mer om visdomstenner.

Alveole-preservasjon

Alveolepreservasjon, også kjent som Socket preservation, er en behandling som har til hensikt å redusere krymping av kjevebenet etter en tanntrekking. Dette er av verdi om det senere skal lages en kunstig tann i plassen der tannen trekkes.
Les mer om socket preservation.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn