Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Mandag - torsdag: 08:00-19:00
Fredag 08:00-16:00

Periodontitt - slik behandler vi dypgående tannkjøttsykdom

Behandling av dypgående tannkjøttinfeksjon har som mål å fjerne bakterier, belegg og tannstein fra tannens overflate – både den synlige delen, og den delen som er inn og oppunder tannkjøttet, i det som kalles tannkjøttslommer. Behandlingsmetoden vil variere ut i fra omfanget og plasseringen av skaden på støttevevet rundt tennene, og hvor tannstein, plakkbelegget og bakteriene ligger. Ved mer omfattende skade, med dype lommer, vil det kunne være behov for å bruke andre metoder i tillegg til den ordinære behandlingen. Disse metodene utføres under operasjon, og derfor betegnes de med kirurgi i beskrivelsen under. I de fleste tilfeller vil derimot ikke-kirurgisk behandling være tilfredsstillende nok til å kunne oppnå gode resultater. 

Ikke-kirurgisk omfattende rens av periodontitt

Tannstein og belegg som ligger urørt på tannoverflaten, spesielt i området mot tannkjøttet, vil over tid begynne å vokse innover mot tannkjøttet. Etterhvert vil denne tannsteinen og plakken begynne å skade festeapparatet rundt tennene. Ved en slik skade vil festet rundt tennene svekkes, og løsne tannkjøttet rundt tennene, slik at det vi kaller lommer vil kunne oppstå. 

På tannoverflaten, som er nærmest tannkjøttet og mot slike lommeområder, vil det eksistere bakterier, belegg og tannstein som vil opprettholde tannkjøttinfeksjonen. Dette vil opprettholde nedbrytning av støttevevet rundt tannen. Behandlingen omfattende rens har til hensikt å fjerne disse bakteriene, dette belegget og tannsteinen rundt tennene slik at tannkjøttinfeksjonen opphører.

Hvordan foregår behandling av periodontitt med omfattende rens?

Som ved overfladisk tannkjøttbehandling, vil behandlingen av periodontitt begynne med forebyggende behandling. Forebyggende behandlingen vil innebære informasjon og kunnskap om sykdommen, rådgiving, veiledning og motivasjon til bruk av tannpleieprodukter med mål om å hindre oppbygging av tannstein, plakkbelegg og dermed også bakterier. 

I noen tilfeller vil det også være nødvendig med en enkel rens og puss før omfattende rens kan igangsettes. Dette for å tilrettelegge for at kunden kan begynne å bruke de tannpleieproduktene som er blitt anbefalt, og for at nye rutiner kan innarbeides. 

Ved omfattende rens benyttes det instrumenter til å fjerne den tannstein og plakkbelegg som ligger på tannoverflaten, både inntil tannkjøttet og oppunder tannkjøttskanten – i lommene. Ved enklere tilfeller kan dette gjøres i løpet av ett og samme besøk. I andre tilfeller vil dette arbeidet måtte fordeles over flere besøk. Med mindre tannstein, plakk og derav bakterier, vil resultatet bli mindre bakterier som vandrer inn i tannkjøttet og skaper en infeksjon. Tilheling av tannkjøttet vil nå kunne begynne.

Om rensen var vellykket, og selvinnsatsen til pasienten er bra, vil infeksjonen kunne bremses eller stanses og tannkjøttet vil bli frisk. Eksisterende lommer vil fortsatt kunne eksistere, men med friskt tannkjøtt vil disse lommene bli strammere i åpningen slik at belegg, tannstein og bakterier trenger har vanskeligere for å trenge inn. 

Ofte vil dypgående tannkjøttinfeksjoner aldri opphøre, men i de fleste tilfeller vil de kunne bremses ned ved hjelp av regelmessig rens. Det er derfor ikke uvanlig at pasienter med tannkjøttinfeksjon kommer fra én til flere ganger i året for en rens og oppfølging av behandlingen.

Noen ganger vil lommene være så dype at ikke-kirurgisk omfattende rens ikke vil være nok. I slike tilfeller kan det være nødvendig med en kirurgisk omfattende rens, se nedenfor.

Er behandling med omfattende rens av periodontitt vondt?

Behandling av dypgående tannkjøttinfeksjon vil ofte ikke være vondt. Om det likevel skulle være at smerte forekommer, kan bedøvelse benyttes. Noe ubehag og ising kan forekomme etter behandling og når bedøvelsen går ut, men dette er ikke noe pasienter bemerker til mye.

Koster behandling med omfattende rens av periodontitt mye?

Omfattende rens vil variere i pris avhengig av skadeomfanget og behandlingsbehovet. Ettersom dypgående tannkjøttinfeksjon er noe som vil bli støttet av Helfo, vil deler av behandlingen subsidieres av Helfo slik at pasienten betaler bare en egenandel. Om det blir nødvendig med flere behandlinger kan pasienter etterhvert opparbeide seg bedre subsidieringsrettigheter kalt Egenandeltak 2. Med denne blir egenandelen pasienten betaler enda mindre.

Hva skjer om behandling med omfattende rens av periodontitt ikke utføres?

Om dypgående tannkjøttinfeksjon ikke behandles vil sykdommen fortsette å skade støttevevet og festet rundt tennene. Omsider vil tennene begynne å bli bevegelig og ubehagelig, og senere vil de kunne gå tapt. 

Senere forskning viser tegn til en sammenheng mellom tannkjøttinfeksjon og andre helsetilstander, slik som hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre. Det er derfor viktig å tenke helhetlig med tannkjøttinfeksjoner. I tillegg til generell helse vil tannkjøttinfeksjoner også kunne gi dårlig ånde, og kan virke veldig ubehagelig på de rundt.

Hva skjer etter behandling med omfattende rens av periodontitt?

Etter en behandlingstime med omfattende rens kan det være behov for en oppfølging av behandlingen og tilhelingsforløpet. Dypgående tannkjøttinfeksjoner, vil det i de fleste tilfeller innebære jevnlig oppfølging for å fjerne tannstein, plakkbelegg og bakterier fra tannoverflaten slik at utviklingen av sykdommen begrenses eller stagneres. 

Hos enkelte vil det kunne være nok med kontroll og rens sammen med den årlige timen til undersøkelse og kartlegging. Hos andre, og mer oftere, vil det være behov for tettere oppfølging i tillegg til den årlige timen til undersøkelse og kartlegging.

Visste du at all tannkjøttbehandling på Kolbotn Tannklinikk utføres av spesialist i tannkjøttsykdommer?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at behandling av dypgående tannkjøttinfeksjoner subsidieres av Helfo? Pasienten betaler bare en mindre egenandel.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at vevsstyrt tilheling er det nærmeste man kommer til å gjenvinne det tapte støttevevet rundt tannen?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at all tannkjøttbehandling på Kolbotn Tannklinikk utføres av spesialist i tannkjøttsykdommer?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at behandling av dypgående tannkjøttinfeksjoner subsidieres av Helfo? Pasienten betaler bare en mindre egenandel.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at vevsstyrt tilheling er det nærmeste man kommer til å gjenvinne det tapte støttevevet rundt tannen?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Kirurgisk omfattende rens av dypgående tannkjøttsinfeksjon periodontitt

Noen ganger vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang og synlighet til området. For å kunne gjøre en bedre jobb vil det være nødvendig å gjøre en operasjon for å få bedre tilgang og innsyn til området som trenger behandling, derav kirurgisk omfattende rens. 

Andre ganger vil det kunne være et behov for å justere på tannkjøttet slik at dype lommer reduseres og bedre forhold skapes for rengjøring av tennene og vevet rundt ved hjelp av tannpleieprodukter. Også i disse tilfellene vil det være nødvendig å gjøre en operasjon, ofte sammen med en omfattende rens.

Hvordan foregår behandling av periodontitt med omfattende kirurgisk rens?

I de tilfeller der det ikke er mulig å rengjøre tannoverflaten på grunn av begrenset innsyng og tilgang ved dype lommer, vil det være ønskelig å bruke en operasjon til å bedre komme til området med belegg og tannstein. Kirurgisk omfattende rens innebærer å åpne tannkjøttet i området der de dype lommene er, for bedre synlighet og tilgang. 

Ved tilgang rengjøres området slik som ved vanlig omfattende rens. Instrumenter benyttes til å fjerne plakkbelegg, tannstein og bakterier. Etter behandling lukkes og sikres området for optimal tilheling. En time til oppfølging og kontroll vil så bli satt opp. 

I de tilfeller det er ønskelig å justere tannkjøttets nivå slik at dype lommer reduseres, vil målet være å skape forhold der det er lettere for pasienten å rengjøre tennene og unngå at tannstein, plakkbelegg og bakterier vokser inn i lommene. 

Dette vil bidra til å redusere tannkjøttinfeksjonen og legge forhold til rette for god tilheling. Kirurgisk behandling vil i disse tilfeller innebære å justere tannkjøttet til ønsket høyde og nivå, rengjøre tannoverflater for så å lukke og sikre området for at optimal tilheling kan begynne. 

Selv om behandlingene kan utføres av en almenntannlege, er det oftest utført av en spesialist i periodonti, som besitter bredere erfaring og kompetanse til å utføre slike inngrep. Med det øker kvaliteten til behandlingen og tiden behandlingen tar er mindre. 

Gjør omfattende kirurguisk rens vondt?

Ved kirurgisk omfattende rens brukes bedøvelse for å unngå smerte. Behandlingen er enkel og utføres uten smerter, likevel kan det oppstå ubehag og noe vondt i tiden etter operasjone, når tilhelingen begynner. I de fleste tilfeller vil enkel smertestillende være nok til å dempe slik ubehag og smerte, men om det skulle være nødvendig kan resept på sterke midler skrives ut.

Koster omfattende kirurguisk rens mye?

Pris på kirurgisk omfattende rens vil variere hovedsakelig ut i fra tiden benyttet til behandlingen, som igjen vil gjenspeile skadeomfanget og mengden forventet tannstein, plakkbelegg og bakterier. Behandlingen av den dypgående tannkjøttinfeksjonen støttes av Helfo og pasienten må bare betale en mindre egenandel. Ta kontakt for mer informasjon her.

Hva skjer om omfattende kirurguisk rens ikke utføres?

Dersom det er ikke ønskelig å utføre en kirurgisk omfattende rens, vil vanlig ikke-kirurgisk omfattende rens forsøkes i området. Prognosen ved en slik behandling vil være dårligere da tilgang og synlighet vil være begrenset. Dette vil igjen føre til at tannkjøttinfeksjonen, og skaden, vil kunne fortsette med fare for at tenner etterhvert vil bli løse og kunne gå tapt. 

Hva skjer etter omfattende kirurguisk rens?

Etter behandling er det normal å ha en time til kontroll og oppfølging av behandlingen og tilhelingen. Det settes av kort tid til dette. Ved senere timer, som for eksempel ved undersøkelse og kartlegging, vil forløpet av tannkjøttinfeksjonen og følges opp.

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR)

I visse situasjoner vil skaden på støttevevet rundt tennene være av spesiell form og fasong, slik at vevsstyrt tilheling kan benyttes. Vevsstyrt tilheling, kalt Guided-tissue-regeneration (GTR) på engelsk, er behandling der målet er å gjenopprette noe av det tapte festet rundt tannen, forårsaket av tannkjøttinfeksjonen. 

Hvordan foregår behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling?

Behandling skjer ved at området med skaden åpnes ved en operasjon. Området og skaden formes til, om nødvendig, og deretter forberedes området til kunstig benerstatning. 

Denne legges i defekten og dekkes over med en hinne, såkalt en membran, som er til formål å beskytte den kunstige benerstatningen. Benerstatning er som en plassholder, der blodet for lov til å strømme til og etterhvert danne ben og erstatte den kunstige benerstatningen. 

Hinnen, membranen, har som hensikt å hindre at tannkjøttet vokser inn i området. Området lukkes for at tilheling kan begynne. Metoden vil la det sakte voksende festeapparatet rundt tannen gjenoppbygge seg uten at det rasktvoksende tannkjøttet påvirker dette. Resultatet er imponerende gjenoppbygging av feste rundt tannen. Kontrolltime blir satt opp senere for oppfølging av operasjonen. 

Selv om behandlingene kan utføres av en almenntannlege, er det oftest utført av en spesialist i periodonti, som ikke bare besitter bredere erfaring og kompetanse til å utføre inngrepet, men som også får bedre subsidier fra Helfo. 

Gjør behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling vondt?

Behandlingen foretas under lokal bedøvelse og dermed oppleves det ikke smerte underveis. Behandlingen er relativ enkelt og lite smerte kan forventes av inngrepet. Likevel vil operasjonen medføre noe ubehag og mulig noe smått med smerte etterpå. Vanlig smertestillende kan benyttes til å dempe dette ubehaget og denne smerten. Alternativt kan resept utskrives til sterkere smertestillende.

Koster behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling mye?

Pris vil variere avhengig av skadestørrelsen, antall tenner/områder som trenger behandling og tidsbruk. Ta kontakt for nærmere vurdering og pristilbud.

Hva skjer om behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling ikke utføres?

Om behandling utelates vil skaden øke i sitt omfang og etterhvert vil festeapparatet rundt tannen ta så stor skade at tannen vil begynne å bli løs. Når dette får fortsette vil tannen være vanskelig å bruke og mulig gi noen plager i form for smerte. I slike tilfeller vil det kunne ende med en tanntrekking.

Hva skjer etter behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling?

Etter behandling er det normal å ha en time til kontroll og oppfølging av behandlingen og tilhelingen. Det er en kortere time til dette. Senere vil forløpet av tannkjøttinfeksjonen kartlegges ved de jevnlige timene til rens og oppfølging, eventuelt ved timen til undersøkelse og kartlegging.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – din tannlege på Kolbotn