Skip to content

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdom, forholdene omkring og utvikling av denne, samt gi pasienten en innføring i egnede tannpleieprodukter og motivere til bruk av disse. Tannpleieprodukter har som hensikt å hjelpe med å hindre oppbygging av, samt fjerne, plakk, tannstein og dermed bakterier. Dette er nødvendig for å unngå utvikling av sykdommer slik som tannskader og skader på omliggende vev.

Hva er plakk?

Plakk, er et belegg av bakterier og matrester, og som fester seg til tannoverflaten utover dagen etter at vi inntar mat og drikke. Plakk fester seg til hele tannflaten, men blir skrapet vekk i området som kommer i berøring med tenner eller mat ved matinntak. 

Plakk som forblir urørt, ofte i overgangen tann og tannkjøtt, er det som kan være skadelig for tannen og støttevevet rundt. Det er i plakken at bakterier nedbryter tannen og danner hull. Etterhvert vil plakk omdannes til tannstein ved hjelp av mineraler som skilles ut i spyttet. 

Tannstein igjen binder til seg lettere plakk og bakterier. Dermed startes en ond sirkel som bare vil være til skade for tenner, støttevevet og omsider kroppen. Plakk som er inntil tannstein vil igjen forandres til tannstein, og slik vil tannstein og plakk vokse inn i mellomrommet mellom tannen og tannkjøttet, i de såkalte lommer. Bakterier vil herfra vandre inn til tannkjøttet og skape en infeksjon i tannkjøttet.

Med forebyggende behandling kan denne problemstillingen unngås ved at optimal munnhygiene vil hindre bakterier og plakk fra å bli liggende mot tannoverflate og tannkjøtt, og etter hvert omdannes til tannstein. Resultatet vil bli friske tenner og støtteve.

Tannkjøttsbehandling og forebyggende

Litt mer om forebyggende behandling

Hvordan foregår behandlingen?

Forebyggende behandling er en veldig enkel tannlegetime der første del vil være å undersøkelse og kartlegge forhold i munnhulen. Når status er oppdatert vil råd om tannpleieprodukter og rutiner gjennomgås for å finne et egnet og skreddersydd oppskrift tilpasser enhver situasjon.

Ved tannskader slik som hull, vil resultatet og utførsel av slike råd måles ved neste time til undersøkelse og kartlegging. I tilfeller med tannkjøttssykdomm er det enklere å måle effekten av behandlingen da forhold rundt tannkjøttet kan måles og noteres, og sammenliknes mot senere målinger.

behandling vondt?

Forebyggende behandling gjør som regel ikke vondt. Vi har jobbet mye med å etablere rutiner og prosedyrer for å unngå smerte slik at undersøkelse og kartlegging kan gå smertefritt og uten ubehag. Rådgiving og anbefalinger vil ikke involvere prosedyrer som kan gjøre vondt. Om det er behov for å fjerne noe tannstein for at hjelpemidler kan brukes, kan dette oppleves som ubehagelig og kan gi ising. Ved bruk av bedøvelse vil dette kunne unngås.

Til å begynne med kan det hende at du som kunde kan oppleve ubehag ved bruk av tannpleieprodukter du ikke er vant til, og du vil kunne oppleve noe blødning fra tannkjøttet i begynnelsen. Om rådene etterfølges daglig vil eventuelt ubehag og blødning opphøre innen kort tid, som regel 1-2 uker.

Koster behandlingen mye?

Forebyggende behandling av tannskader som hull er ofte inkludert i undersøkelse og kartleggingsbehandlingen. Ved tannkjøttssykdom settes en egen time av til dette, grunnet krav fra Helfo. I slike tilfeller vil behandlingen koste noe, men samtidig vil noe av behandlingen subsidieres av Helfo. Ønsker du fastpris på behandlingen kan du ta kontakt her.

Hva skjer om behandlingen ikke utføres?

Om forebyggende behandling ikke utføres, eller om rådene ikke følges, vil det være fare for at tannskade kan oppstå eller fortsette om den har allerede oppstått. Ved hull vil det det kunne bety at hullet vokser og omsider vil det kunne være behov for å rotfylle tannen eller fjerne den. Ved tannkjøttssykdom vil konsekvensene bli at sykdommen får fortsette og med det vil festevevet rundt tennene ødelegges og tannen bli løs. Omsider vil tannen bli så løs at den den vil gi ubehag eller smerter og vil måtte fjernes. 

Sykdomsutviklingen vil også kunne ha andre skadelige effekter på generell helse da nyere forskning viser tegn til sammenheng mellom tannkjøttsinfeksjoner og generell helse. Det er også ikke uvanlig at tannkjøttsinfeksjoner leder til dårlig ånde, som kan være ubehagelig både for deg og de rundt deg.

Hva skjer etter behandling?

Etter forebyggende behandling er det opptil deg som kunde å følge rådene som er blitt gitt. Kontroll av forholdene vil variere om det er tannskade eller skade på støttevevet som var utgangspunktet. I de tilfeller der forebyggende råd ikke etterfølges vil sykdommen fortsette å utvikles seg. I så tilfelle vil skadene måtte håndteres etterhvert som de oppstår. Det er alltid enkelte kunder som aksepterer dette og vil heller prioritere å håndtere skadene enn å følge rådene. Det er helt akseptabelt, og et valg opptil den enkelte.

Produktsider for tannkjøtts-behandling

Forebyggende behandling

Har til hensikt å forhindre hull og tannkjøttssykdom ved å fjerne bakteriebelegget plakk fra tannen.
Les om forebyggende behandling.

Enkel rens og puss

Er enkel behandling som skal fjerne plakk, overfladisk misfarging og tannstein fra tannens overflate.
Les om enkel rens og puss.

Omfattende rens

Er mer dypgående behandling enn enkel rens og puss, og er tiltenkt å fjerne plakk og tannstein fra oppunder tannkjøttranden.
Les om omfattende rens.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – din tannlege på Kolbotn