Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Mandag - torsdag: 08:00-19:00
Fredag 08:00-16:00

TANNKJØTTSBEHANDLING

Tannkjøttsykdom er en samlebetegnelse på infeksjoner i tannkjøttet og festeapparatet rundt tannen. Tannkjøttsykdom er også kjent som pyrea på folkemunn, og er den vanligste tannsykdommen i voksen alder. Statistikken viser at ca. 40% av befolkningen over 40 år har sykdommen i en eller annen grad. I de senere årene mistenker man mer og mer sammenheng mellom tannkjøttsykdommer og andre lidelser i kroppen. Derfor har sykdommen fått enda større betydning både innenfor tannhelse og medisin generelt. Heldigvis kan sykdommen behandles, med god innsats av både pasienten og behandler. Ubehandlet vil sykdommen kunne lede til tanntap over tid.

Symptomer på tannkjøttsykdommer

Ofte vil sykdommen gi lite eller få symptomer i tidlig stadie. Det er først når sykdommen er fremskreden at tydelige symptomer vil vise seg. Det er derfor viktig at tannlegen undersøker regelmessig for sykdommer slik at den kan avdekkes i tidlig stadie.

De vanligste symptomer som kan forekomme er:

  • Blødning fra tannkjøttet
  • Dårlig ånde
  • Bevegelige tenner
  • Lange tenner grunnet tilbaketrukket tannkjøtt

For mer informasjon se informasjon om sykdommen under diagnoser.

Hvordan utvikles tannkjøttsykdom?

Utover dagen, i tråd med inntak av mat og drikke, vil bakterier og matrester feste seg til tannen og danne et belegg som kalles plakk. 

Plakk heter plaque på engelsk. Plakk er som hjem for bakterier, og her vil de kunne trives og overleve så lenge de får tilgang til næring. Ved inntak av mer mat, og til dels drikke, vil noe av plakken kunne skrapes av mekanisk og til dels fjernes helt også. Belegget som ligger nærmest tannkjøttet vil derimot ofte forbli upåvirket. 

Om plakket får forbli uforstyrret, det vil si ikke fjernes av mat/drikke eller tannpleieprodukter, vil etterhvert mineraler fra spyttet begynne å forkalke plakket og danne det som kalles tannstein. Tannstein heter calculus på engelsk.

Bakterier i plakk og tannstein, som ligger inntil tannkjøttet, vil etterhvert finne vei inn til tannkjøttet. Jo mer belegg og tannstein det er, jo lengere inn i tannkjøttet vil bakteriene kunne komme seg da slikt dypt belegg bygger seg ofte innover i mellomrommet mellom tann og tannkjøtt. 

En slik vandring av bakterier, fra belegget rundt tennene til tannkjøttet rundt tannen, vil etterhvert skape en infeksjon og immunreaksjon i tannkjøttet. Det er denne reaksjonen som kalles gingivitt eller periodontitt.

 

Tannkjøtts-sykdommene gingivitt og periodontitt

Til å begynne med vil immunreaksjonen være enkel og begrense seg til tannkjøttet. En slik immunreaksjon kalles Gingivitt. På engelsk heter dette Gingivitis. Symptomer på gingivtt er hovent og rødt tannkjøtt som lett blør ved berøring. 

Noen vil derimot ha et immunforsvar som vil reagere sterkere og kraftigere mot disse bakteriene, og begynne å skade festeapparatet rundt tannen i selvforsvar. Resultatet over tid vil være mindre feste rundt tannen, med tap av tannen til følge. En slik reaksjon, der det er tydelig at festeapparatet rundt tannen har begynt å ta skade, kalles for Periodontitt. På engelsk heter dette Periodontitis.

 

For mer detaljert informasjon om hvordan tannkjøttssykdommene Gingivitt og Periodontitt utvikler seg, og forhold som kan påvirke utviklingen, anbefaler vi å lese om diagnosen rundt sykdommen.

Visste du at bakterier fra munnhulen kan komme inn i kroppen enten ved inhalering eller via tannkjøttet? Når man har tannkjøttssykdommer øker denne faren.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Vet du forskjellen på infeksjon og inflammasjon? Inflammasjon viser til en reaksjon i kroppen etter en skade, og infeksjon betegner en reaksjon som forekommer når mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at beste måten å unngå eller forebygge tannkjøtts-sykdommer, er ved årlige undersøkelser. Da kan sykdommen oppdages og behandles på et tidlig stadie.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at bakterier fra munnhulen kan komme inn i kroppen enten ved inhalering eller via tannkjøttet? Når man har tannkjøttssykdommer øker denne faren.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Vet du forskjellen på infeksjon og inflammasjon? Inflammasjon viser til en reaksjon i kroppen etter en skade, og infeksjon betegner en reaksjon som forekommer når mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at beste måten å unngå eller forebygge tannkjøtts-sykdommer, er ved årlige undersøkelser. Da kan sykdommen oppdages og behandles på et tidlig stadie.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Hvordan behandles tannkjøttsykdommer?

Behandling av tannkjøttssykdom vil være avhengig av diagnosen og utviklingsgraden til sykdommen. Felles ved begge tilstander vil være et behov for forebyggende behandling først. Ved gingivitt vil det ikke være nødvendig med mye annen behandling, men ved periodontitt vil det være behov for mer behandling.

Gingivitt - slik behandler vi overfladisk tannkjøttsykdom

Forebyggende behandling-423px

Forebyggende behandling

Forebyggende ved gingivitt behandling har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold og utvikling samt. I tillegg vil det være behov for en innføring i egnede tannpleieprodukter, og motivasjon i bruk av disse. Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier. 

Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for bedre munnhygiene. Det kan være å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller, så kan det være å fjerne tannstein slik at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling-423px

Forebyggende ved gingivitt behandling har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold og utvikling samt. I tillegg vil det være behov for en innføring i egnede tannpleieprodukter, og motivasjon i bruk av disse. Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier. 

Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for bedre munnhygiene. Det kan være å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller, så kan det være å fjerne tannstein slik at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Enkel rens og puss

Enkel rens og puss

Behandling av tannkjøttssykdommen gingivitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet over. Videre vil behandlingen innebære å rengjøre tennene slik at plakk, tannstein og dermed bakterier fjernes fra tannen og med det redusere mengde bakterier som vandrer inn i tannkjøttet. 

Resultatet er tenner som er rene på overflaten, og forhold som er enklere å ivareta. Med det kan videre utvikling av tannkjøttssykdommen hindres eller begrenses. 

Les mer om gingivitt behandling her.

Enkel rens og puss

Enkel rens og puss

Behandling av tannkjøttssykdommen gingivitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet over. Videre vil behandlingen innebære å rengjøre tennene slik at plakk, tannstein og dermed bakterier fjernes fra tannen og med det redusere mengde bakterier som vandrer inn i tannkjøttet. 

Resultatet er tenner som er rene på overflaten, og forhold som er enklere å ivareta. Med det kan videre utvikling av tannkjøttssykdommen hindres eller begrenses. 

Les mer om gingivitt behandling her.

Periodontitt - slik behandler vi dypgående tannkjøttsykdom

Forebyggende behandling-423px

Forebyggende behandling

Forebyggende ved periodontitt behandling har som må å forhindre omfattende skade på tann og omliggende vev, og unngå tap av tenner. Dette skjer ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold omkring denne og utvikling av denne, samt opplæring og innføring i egnede tannpleieprodukter. 

Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier rundt tannen. Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. 

Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for best mulig munnhygiene. Det kan innebære å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller det kan være å fjerne tannstein sånn at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling-423px

Forebyggende ved periodontitt behandling har som må å forhindre omfattende skade på tann og omliggende vev, og unngå tap av tenner. Dette skjer ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold omkring denne og utvikling av denne, samt opplæring og innføring i egnede tannpleieprodukter. 

Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier rundt tannen. Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. 

Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for best mulig munnhygiene. Det kan innebære å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller det kan være å fjerne tannstein sånn at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Ikke-kirurgisk rens 490px

Ikke-kirurgisk omfattende rens

Også behandling av periodontitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet og forklart over.

Etter den forebyggende behandling vil det utføres en enkel puss og rens for å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra tannoverflaten, slik at anbefalte tannpleieprodukter og rutiner kan igangsettes. Kort tid etter vil en ikke-kirurgisk omfattende rens utføres av tennene og lommeområdene rundt tennene. 

Denne rensen har til formål å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra rotoverflaten i lommeområder, som er vanskelig å rengjøre selv med tannpleieprodukter. 

Fjerning av plakk, tannstein og produkter vil tilrettelegge for god tilheling og stagnering av sykdommen. Siden behandlingen ikke innebærer operasjon betegnes den som ikke-kirurgisk.

Les mer om periodontitt behandling her.

Ikke-kirurgisk omfattende rens

Ikke-kirurgisk rens 490px

Også behandling av periodontitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet og forklart over.

Etter den forebyggende behandling vil det utføres en enkel puss og rens for å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra tannoverflaten, slik at anbefalte tannpleieprodukter og rutiner kan igangsettes. Kort tid etter vil en ikke-kirurgisk omfattende rens utføres av tennene og lommeområdene rundt tennene. 

Denne rensen har til formål å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra rotoverflaten i lommeområder, som er vanskelig å rengjøre selv med tannpleieprodukter. 

Fjerning av plakk, tannstein og produkter vil tilrettelegge for god tilheling og stagnering av sykdommen. Siden behandlingen ikke innebærer operasjon betegnes den som ikke-kirurgisk.

Les mer om periodontitt behandling her.

Kirurgisk omfattende rens 490px

Kirurgisk omfattende rens

I noen tilfeller vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang til plakk og tannstein, og på grunn av manglende godt innsyn. I disse tilfellene vil det kunne være behov for kirurgisk omfattende rens, i tillegg til den ikke-kirurgiske omfattende rensen. 

Ved hjelp av kirurgi vil både innsyn og tilgang til området sikres, og dermed vil kvaliteten og effektivitet av behandlingen øke. Området til behandling kan bestå av én eller flere tenner, men aldri mer enn fire tenner. Etter rengjøring lukkes området slik at tilheling kan begynne. Behandlingen utføres regelmessig av en spesialist i periodonti og må anses som mer avansert behandling.

Les mer om periodontitt behandling her.

 

Kirurgisk omfattende rens

Kirurgisk omfattende rens 490px

I noen tilfeller vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang til plakk og tannstein, og på grunn av manglende godt innsyn. I disse tilfellene vil det kunne være behov for kirurgisk omfattende rens, i tillegg til den ikke-kirurgiske omfattende rensen. 

Ved hjelp av kirurgi vil både innsyn og tilgang til området sikres, og dermed vil kvaliteten og effektivitet av behandlingen øke. Området til behandling kan bestå av én eller flere tenner, men aldri mer enn fire tenner. Etter rengjøring lukkes området slik at tilheling kan begynne. Behandlingen utføres regelmessig av en spesialist i periodonti og må anses som mer avansert behandling.

Les mer om periodontitt behandling her.

 

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling behandling 490px

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR) behandling

Noen ganger vil det skje at skaden rundt tannen, ved støttevevet og kjevebenet, vil være av en form der det er mulig å benytte hjelpemidler til å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet.

 

Til slik behandling benyttes en metode som heter vevsstyrt tilheling. Vevsstyrt tilheling innebærer bruk av kunstig benerstatningsmiddel for å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet, for så å bruke en membran til å styre hvordan tilhelingen skjer. Resultatet blir at noe av det tapte støttevevet kan gjenvinnes. 

På engelsk heter kalles behandlingen Guided Tissue Regeneration (GTR), og den utføres regelmessig av spesialist i periodonti. Denne kompliserte behandlingen gjennomføres ofte i lag med kirurgisk omfattende rens. 

Les mer om periodontitt behandling her.

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR) behandling

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling behandling 490px

Noen ganger vil det skje at skaden rundt tannen, ved støttevevet og kjevebenet, vil være av en form der det er mulig å benytte hjelpemidler til å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet. 

Til slik behandling benyttes en metode som heter vevsstyrt tilheling. Vevsstyrt tilheling innebærer bruk av kunstig benerstatningsmiddel for å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet. 

På engelsk heter kalles behandlingen Guided Tissue Regeneration (GTR), og den utføres regelmessig av spesialist i periodonti. Denne kompliserte behandlingen gjennomføres ofte i lag med kirurgisk omfattende rens. Resultatene taler for seg selv.

Les mer om periodontitt behandling her.

Røykeavvenning

Røyking har stor påvirkning på utvikling av tannkjøttssykdommen periodontitt. Det er derfor naturlig at noe tid og krefter benyttes på å snakke om denne vanen. 

Ettersom målet ved behandling av tannkjøttssykdommen periodontitt er å bevare tennene lengst mulig, og i best mulig tilstand, vil det være nødvendig å motivere til røykeavvenning. 

Røyking påvirker ikke bare hvor raskt og omfattende sykdommen utvikler seg, men også hvorledes symptomene viser seg. Røyking påvirker også prognosen ved tannerstatningen implantat, som er en den behandling som er ofte mest aktuelt ved tanntap som skyldes periodontitt. 

Hva skjer dersom tannkjøttsbehandling utelates?

Ved tannkjøttssykdommen periodontitt vil det noen ganger ikke være uunngåelig å miste én eller flere tenner. Det samme vil forekomme i større grad dersom behandling utelates. 

Til å begynne med er det ikke sikkert manglende behandling vil være merkbar. Omsider vil derimot tennene bli løsere og løsere. Smerter og ubehag kan forekomme ved bruk, slik at behovet for å fjerne slike tenner vil at de vil være ønskelig. 

Området der tann eller tenner mangler kan senere erstattes med en kunstig tann slik som tannimplantat, bro eller protese. Du kan lese mer om hvilke alternativer som finnes under kunstig tann.

Da tannkjøttssykdommen periodontitt anses å ha sammenheng med resten av kroppens helse, vil ubehandlet tannkjøttssykdom kunne påvirke generell helse eller andre sykdommer. Eksempel på sykdommer som vil kunne påvirkes av periodontitt er diabetes. 

Tannpleieprodukter

Det finnes i dag et stort utvalg av tannpleieprodukter, og utvalget blir ikke mindre med årene. Selv om det er umulig å være oppdatert på hva som eksisterer på markedet til enhver tid, gjør vi et forsøk med å publisere jevnlig informasjon om noen produkter som vi anbefaler. 

Tannkjøttsbehandling av gingivitt og periodontitt, inkludere, og begynner med forebyggende behandling. En del av denne behandlingen vil være å gå gjennom og anbefale egnede produkter på markedet, skreddersydd til forhold og pasientens behov.

Andre behandlinger som kan forekomme i lag med tannkjøttsykdommer

  • Airflow (side/informasjon kommer)
  • Dårlig ånde (side/informasjon kommer)
  • Fiksering av tenner (side/informasjon kommer)
  • Implantat
  • Protese

Eksterne linker

Produktsider for tannkjøtts-behandling

Forebyggende behandling

Har til hensikt å forhindre hull og tannkjøttssykdom ved å fjerne bakteriebelegget plakk fra tannen.
Les om forebyggende behandling.

Enkel rens og puss

Er enkel behandling som skal fjerne plakk, overfladisk misfarging og tannstein fra tannens overflate.
Les om enkel rens og puss.

Omfattende rens

Er mer dypgående behandling enn enkel rens og puss, og er tiltenkt å fjerne plakk og tannstein fra oppunder tannkjøttranden.
Les om omfattende rens.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – din tannlege på Kolbotn