Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Periodontitt - slik behandler vi dypgående tannkjøttsykdom

Behandling av dypgående tannkjøttinfeksjon har som mål å fjerne bakterier, belegg og tannstein fra tannens overflate – både den synlige delen, og den delen som er inn og oppunder tannkjøttet, i det som kalles tannkjøttslommer. Behandlingsmetoden vil variere ut i fra omfanget og plasseringen av skaden på støttevevet rundt tennene, og hvor tannstein, plakkbelegget og bakteriene ligger. Ved mer omfattende skade, med dype lommer, vil det kunne være behov for å bruke andre metoder i tillegg til den ordinære behandlingen. Disse metodene utføres under operasjon, og derfor betegnes de med kirurgi i beskrivelsen under. I de fleste tilfeller vil derimot ikke-kirurgisk behandling være tilfredsstillende nok til å kunne oppnå gode resultater. 

Forebyggende behandling av periodontitt

Tannkjøttbetennelse | Forebyggende behandling | Kolbotntannklinikk

Forebyggende behandling har som hensikt å forhindre skade fra periodontitt på både tann og omliggende vev, ved å øke kunnskap om forhold slik som sykdom, omgivelsene rundt og utvikling av denne. Sammen med dette introduseres egnede tannpleieprodukter, med instruksjon i bruk, og motivasjon til flittig bruk av disse. 

Tannpleieprodukter har formål å hindre oppbygging, og til dels fjerne, tannbelegget plakk, tannstein og dermed bakterier. Dette er nødvendig for å unngå utvikling og skade av sykdommen periodontitt.

Hvordan foregår forebyggende behandling av periodontitt?

Forebyggende behandling av periodontitt begynner med en enkel tannlegetime, der forhold i munnhulen undersøkes og kartlegges. Etter at disse forholdene er kartlagt, vil det kunne gis råd om tannpleieprodukter og rutiner omkring disse. Et egnet og skreddersydd oppskrift tilpasset enhver person og de lokale forholdene vil bli fremstilt. Målet med alt dette vil være å hindre oppsamling av plakk, tannstein og bakterier rundt og mellom tennene, slik at sunne forhold kan fremmes og ivaretas.

Plakk, er det belegget som danner seg på tannoverflaten utover dagen, i perioden etter inntak av mat og drikke. Plakkbelegget består av bakterier og matrester og fester seg opprinnelig til hele tannflaten, men utover dagen blir den skrapet vekk mekanisk i områder som kommer i kontakt med tenner eller mat ved matinntak.

Det som forblir urørt, ofte i overgangen mellom tann og tannkjøtt, er det som kan være skadelig for tannen og støttevevet rundt. Det er i også dette belegget at bakterier nedbryter tannen og danner hull, ofte da mellom tennene. Om plakkbelegget får ligge i ro vil den omsider bli omdannet til tannstein ved hjelp av mineraler som skilles ut i spyttet. 

Tannstein igjen vil lettere binde til seg nytt plakk og bakterier og med det startes en ond sirkel som bare vil være til skade for tenner, støttevevet og omsider kroppen. Plakkbelegget som binder seg til eksisterende plakk og tannstein, vil på samme måte forandres til tannstein. Slik vil plakk og tannstein bare kunne vokse. 

Ofte vil disse begynne å vokse nedover mot tannkjøttet, i mellomrommet mellom tannen og tannkjøttet, i tillegg til rundt tannen. Dette mellomrommet mellom tann og tannkjøttet, kalles en lomme. I lommene får plakk, tannstein og bakterier vokse i fred og lite forstyrret. Bakterier i lommen vil vandre herfra inn til tannkjøttet og skape en infeksjon i tannkjøttet. 

Ved hjelp av forebyggende behandling kan hele denne problemstillingen unngås ved at godt stell av tennene vil hindre bakterier og plakk fra å bli liggende mot tannoverflate og tannkjøtt. Mangel på på bakterier og plakkbelegg vil hindre vekst og dannelse av tannstein, og resultatet vil bli friske tenner og støttevev.

Ved tannskader slik som hull, vil resultatet og utførsel av slike råd måles ved neste time til regelmessig kontroll (undersøkelse). I tilfeller med tannkjøttsykdom er det enklere å måle effekten av behandlingen, da forhold rundt tannkjøtt endrer seg raskere og med det enklere å kunne sammenlikne mot tidligere forhold raskere. 

Gjør forebyggende behandling av periodontitt vondt?

Forebyggende behandling gjør som regel ikke vondt. Vi på klinikken har jobbet mye med å etablere rutiner og prosedyrer for å unngå noe smerte slik at generelle behandlinger kan gå smertefritt og uten noen form for ubehag. Rådgiving og anbefalinger vil involverer normalt ikke prosedyrer som kan gjøre vondt. Om det er behov for å fjerne noe tannstein slik at hjelpemidler lettere kan komme til og brukes, kan dette oppleves som ubehagelig og kan gi noe ising. Ofte er ikke slik ising noe problem, men hvis nødvendig kan bedøvelse benyttes for å unngå slik ubehag eller smerte.

Til å begynne med vil det kunne hende at du som kunde kan oppleve ubehag ved bruk av tannpleieprodukter som du ikke er vant til, og med det vil du også kunne oppleve litt blødning fra tannkjøttet i begynnelsen. Slik blødning som forekommer i begynnelsen, er ikke farlig. Det er et tegn på sykdom/infeksjon befinner seg i tannkjøttet. 

Områdene etterfølges daglig, og i henhold til råd og instrukser, vil eventuelt ubehag og blødning opphøre innen kort tid. Ofte er det snakk om 1-2 uker. Dette vil bevise friskere forhold i og rundt tannkjøttet. Dersom det likevel ikke slutter å blø ved enkelte områder, vil dette være tegn på at forholdene er ikke gode og være til hjelp for å avdekke eventuelle bakenforliggende årsaken.

Koster behandling av periodontitt mye?

Enkel forebyggende behandling av tannskader i og rundt tannen, er inkludert i timen til generell undersøkelse og kartlegging. Der det er behov for mer tid, slik som ved omfattende kartlegging, informasjon, motivasjon og utprøving av tannpleieprodukter, vil dette komme i tillegg. Siden tannkjøttsykdommer er ganske komplisert, er det ofte behov for mer tid til forebyggende behandling enn ved for eksempel hull. 

Derfor settes det av egen tid til dette, og det vil påløpe merkostnader i forbindelse med dette. Noe av disse kostnadene vil dekkes av Helfo. 

Her kan du se våre tannlegepriser.

Hva skjer om behandling av periodontitt ikke utføres?

Om forebyggende behandling ikke utføres, eller om rådene ikke etterfølges, vil det kunne være fare for at tannskader oppstår, eller fortsette, om de allerede har oppstått. For eksemepl vil det ved hull i en tann bety at hullet vokser og med fare for at tannen omsider vil trenge en rotfylling eller at en tanntrekking. 

Ved tannkjøttsykdom vil konsekvensene kunne bli at sykdommen får fortsette med å ødelegg støttevevet rundt tennene. Omsider vil tannen kunne bli så løs at den den vil gi ubehag eller smerter, og vil måtte fjernes ved en tanntrekking. 

Sykdomsutviklingen vil også kunne ha andre mindre gunstig påvirkning på generell helse, slik forskning viser tegn til. Det er blant annet antydning til en sammenheng mellom tannkjøttinfeksjoner og hjerte-/karsykdommer. 

Det er heller ikke uvanlig at tannkjøttinfeksjoner kan lede til andre hverdagslige utfordringer, slik som dårlig ånde – som kan være ubehagelig både for deg og de rundt deg.

Hva skjer etter behandling av periodontitt?

Etter forebyggende behandling er det opptil deg som kunde å følge rådene og veiledningen som er blitt gitt. Kontroll av forholdene vil variere ut i fra hva som var utgangspunktet for forebyggende behandling. I de tilfeller der forebyggende råd ikke etterfølges vil tannkjøttsykdommen fortsette å utvikles seg. I så tilfelle vil skadene måtte håndteres etterhvert som de oppstår. 

Omfattende rens av periodontitt

Tannkjøttbetennelse | Ikke kirurgisk rens | Kolbotntannklinikk

Tannstein og belegg som ligger urørt på tannoverflaten, spesielt i området mot tannkjøttet, vil over tid begynne å vokse innover mot tannkjøttet. Etterhvert vil denne tannsteinen og plakken begynne å skade festeapparatet rundt tennene. Ved en slik skade vil festet rundt tennene svekkes, og løsne tannkjøttet rundt tennene, slik at det vi kaller lommer vil kunne oppstå. 

På tannoverflaten, som er nærmest tannkjøttet og mot slike lommeområder, vil det eksistere bakterier, belegg og tannstein som vil opprettholde tannkjøttinfeksjonen. Dette vil opprettholde nedbrytning av støttevevet rundt tannen. Behandlingen omfattende rens har til hensikt å fjerne disse bakteriene, dette belegget og tannsteinen rundt tennene slik at tannkjøttinfeksjonen opphører.

Hvordan foregår behandling av periodontitt med omfattende rens?

Som ved overfladisk tannkjøttbehandling, vil behandlingen av periodontitt begynne med forebyggende behandling. Forebyggende behandlingen vil innebære informasjon og kunnskap om sykdommen, rådgiving, veiledning og motivasjon til bruk av tannpleieprodukter med mål om å hindre oppbygging av tannstein, plakkbelegg og dermed også bakterier. 

I noen tilfeller vil det også være nødvendig med en enkel rens og puss før omfattende rens kan igangsettes. Dette for å tilrettelegge for at kunden kan begynne å bruke de tannpleieproduktene som er blitt anbefalt, og for at nye rutiner kan innarbeides. 

Ved omfattende rens benyttes det instrumenter til å fjerne den tannstein og plakkbelegg som ligger på tannoverflaten, både inntil tannkjøttet og oppunder tannkjøttskanten – i lommene. Ved enklere tilfeller kan dette gjøres i løpet av ett og samme besøk. I andre tilfeller vil dette arbeidet måtte fordeles over flere besøk. Med mindre tannstein, plakk og derav bakterier, vil resultatet bli mindre bakterier som vandrer inn i tannkjøttet og skaper en infeksjon. Tilheling av tannkjøttet vil nå kunne begynne.

Om rensen var vellykket, og selvinnsatsen til pasienten er bra, vil infeksjonen kunne bremses eller stanses og tannkjøttet vil bli frisk. Eksisterende lommer vil fortsatt kunne eksistere, men med friskt tannkjøtt vil disse lommene bli strammere i åpningen slik at belegg, tannstein og bakterier trenger har vanskeligere for å trenge inn. 

Ofte vil dypgående tannkjøttinfeksjoner aldri opphøre, men i de fleste tilfeller vil de kunne bremses ned ved hjelp av regelmessig rens. Det er derfor ikke uvanlig at pasienter med tannkjøttinfeksjon kommer fra én til flere ganger i året for en rens og oppfølging av behandlingen.

Noen ganger vil lommene være så dype at ikke-kirurgisk omfattende rens ikke vil være nok. I slike tilfeller kan det være nødvendig med en kirurgisk omfattende rens, se nedenfor.

Er behandling med omfattende rens av periodontitt vondt?

Behandling av dypgående tannkjøttinfeksjon vil ofte ikke være vondt. Om det likevel skulle være at smerte forekommer, kan bedøvelse benyttes. Noe ubehag og ising kan forekomme etter behandling og når bedøvelsen går ut, men dette er ikke noe pasienter bemerker til mye.

Koster behandling med omfattende rens av periodontitt mye?

Omfattende rens vil variere i pris avhengig av skadeomfanget og behandlingsbehovet. Ettersom dypgående tannkjøttinfeksjon er noe som vil bli støttet av Helfo, vil deler av behandlingen subsidieres av Helfo slik at pasienten betaler bare en egenandel. Om det blir nødvendig med flere behandlinger kan pasienter etterhvert opparbeide seg bedre subsidieringsrettigheter kalt Egenandeltak 2. Med denne blir egenandelen pasienten betaler enda mindre.

Hva skjer om behandling med omfattende rens av periodontitt ikke utføres?

Om dypgående tannkjøttinfeksjon ikke behandles vil sykdommen fortsette å skade støttevevet og festet rundt tennene. Omsider vil tennene begynne å bli bevegelig og ubehagelig, og senere vil de kunne gå tapt. 

Senere forskning viser tegn til en sammenheng mellom tannkjøttinfeksjon og andre helsetilstander, slik som hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre. Det er derfor viktig å tenke helhetlig med tannkjøttinfeksjoner. I tillegg til generell helse vil tannkjøttinfeksjoner også kunne gi dårlig ånde, og kan virke veldig ubehagelig på de rundt.

Hva skjer etter behandling med omfattende rens av periodontitt?

Etter en behandlingstime med omfattende rens kan det være behov for en oppfølging av behandlingen og tilhelingsforløpet. Dypgående tannkjøttinfeksjoner, vil det i de fleste tilfeller innebære jevnlig oppfølging for å fjerne tannstein, plakkbelegg og bakterier fra tannoverflaten slik at utviklingen av sykdommen begrenses eller stagneres. 

Hos enkelte vil det kunne være nok med kontroll og rens sammen med den årlige timen til undersøkelse og kartlegging. Hos andre, og mer oftere, vil det være behov for tettere oppfølging i tillegg til den årlige timen til undersøkelse og kartlegging.

Visste du at all tannkjøttbehandling på Kolbotn Tannklinikk utføres av spesialist i tannkjøttsykdommer?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at behandling av dypgående tannkjøttinfeksjoner subsidieres av Helfo? Pasienten betaler bare en mindre egenandel.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at vevsstyrt tilheling er det nærmeste man kommer til å gjenvinne det tapte støttevevet rundt tannen?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at all tannkjøttbehandling på Kolbotn Tannklinikk utføres av spesialist i tannkjøttsykdommer?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at behandling av dypgående tannkjøttinfeksjoner subsidieres av Helfo? Pasienten betaler bare en mindre egenandel.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at vevsstyrt tilheling er det nærmeste man kommer til å gjenvinne det tapte støttevevet rundt tannen?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Kirurgisk omfattende rens av dypgående tannkjøttsinfeksjon periodontitt

Tannkjøttbetennelse | Kirurgisk omfattende rens | Kolbotntannklinikk

Noen ganger vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang og synlighet til området. For å kunne gjøre en bedre jobb vil det være nødvendig å gjøre en operasjon for å få bedre tilgang og innsyn til området som trenger behandling, derav kirurgisk omfattende rens. 

Andre ganger vil det kunne være et behov for å justere på tannkjøttet slik at dype lommer reduseres og bedre forhold skapes for rengjøring av tennene og vevet rundt ved hjelp av tannpleieprodukter. Også i disse tilfellene vil det være nødvendig å gjøre en operasjon, ofte sammen med en omfattende rens.

Hvordan foregår behandling av periodontitt med omfattende kirurgisk rens?

I de tilfeller der det ikke er mulig å rengjøre tannoverflaten på grunn av begrenset innsyng og tilgang ved dype lommer, vil det være ønskelig å bruke en operasjon til å bedre komme til området med belegg og tannstein. Kirurgisk omfattende rens innebærer å åpne tannkjøttet i området der de dype lommene er, for bedre synlighet og tilgang. 

Ved tilgang rengjøres området slik som ved vanlig omfattende rens. Instrumenter benyttes til å fjerne plakkbelegg, tannstein og bakterier. Etter behandling lukkes og sikres området for optimal tilheling. En time til oppfølging og kontroll vil så bli satt opp. 

I de tilfeller det er ønskelig å justere tannkjøttets nivå slik at dype lommer reduseres, vil målet være å skape forhold der det er lettere for pasienten å rengjøre tennene og unngå at tannstein, plakkbelegg og bakterier vokser inn i lommene. 

Dette vil bidra til å redusere tannkjøttinfeksjonen og legge forhold til rette for god tilheling. Kirurgisk behandling vil i disse tilfeller innebære å justere tannkjøttet til ønsket høyde og nivå, rengjøre tannoverflater for så å lukke og sikre området for at optimal tilheling kan begynne. 

Selv om behandlingene kan utføres av en almenntannlege, er det oftest utført av en spesialist i periodonti, som besitter bredere erfaring og kompetanse til å utføre slike inngrep. Med det øker kvaliteten til behandlingen og tiden behandlingen tar er mindre. 

Gjør omfattende kirurguisk rens vondt?

Ved kirurgisk omfattende rens brukes bedøvelse for å unngå smerte. Behandlingen er enkel og utføres uten smerter, likevel kan det oppstå ubehag og noe vondt i tiden etter operasjone, når tilhelingen begynner. I de fleste tilfeller vil enkel smertestillende være nok til å dempe slik ubehag og smerte, men om det skulle være nødvendig kan resept på sterke midler skrives ut.

Koster omfattende kirurguisk rens mye?

Pris på kirurgisk omfattende rens vil variere hovedsakelig ut i fra tiden benyttet til behandlingen, som igjen vil gjenspeile skadeomfanget og mengden forventet tannstein, plakkbelegg og bakterier. Behandlingen av den dypgående tannkjøttinfeksjonen støttes av Helfo og pasienten må bare betale en mindre egenandel. Ta kontakt for mer informasjon her.

Hva skjer om omfattende kirurguisk rens ikke utføres?

Dersom det er ikke ønskelig å utføre en kirurgisk omfattende rens, vil vanlig ikke-kirurgisk omfattende rens forsøkes i området. Prognosen ved en slik behandling vil være dårligere da tilgang og synlighet vil være begrenset. Dette vil igjen føre til at tannkjøttinfeksjonen, og skaden, vil kunne fortsette med fare for at tenner etterhvert vil bli løse og kunne gå tapt. 

Hva skjer etter omfattende kirurguisk rens?

Etter behandling er det normal å ha en time til kontroll og oppfølging av behandlingen og tilhelingen. Det settes av kort tid til dette. Ved senere timer, som for eksempel ved undersøkelse og kartlegging, vil forløpet av tannkjøttinfeksjonen og følges opp.

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR)

Tannkjøttbetennelse | Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling | Kolbotntannklinikk

I visse situasjoner vil skaden på støttevevet rundt tennene være av spesiell form og fasong, slik at vevsstyrt tilheling kan benyttes. Vevsstyrt tilheling, kalt Guided-tissue-regeneration (GTR) på engelsk, er behandling der målet er å gjenopprette noe av det tapte festet rundt tannen, forårsaket av tannkjøttinfeksjonen. 

Hvordan foregår behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling?

Behandling skjer ved at området med skaden åpnes ved en operasjon. Området og skaden formes til, om nødvendig, og deretter forberedes området til kunstig benerstatning. 

Denne legges i defekten og dekkes over med en hinne, såkalt en membran, som er til formål å beskytte den kunstige benerstatningen. Benerstatning er som en plassholder, der blodet for lov til å strømme til og etterhvert danne ben og erstatte den kunstige benerstatningen. 

Hinnen, membranen, har som hensikt å hindre at tannkjøttet vokser inn i området. Området lukkes for at tilheling kan begynne. Metoden vil la det sakte voksende festeapparatet rundt tannen gjenoppbygge seg uten at det rasktvoksende tannkjøttet påvirker dette. Resultatet er imponerende gjenoppbygging av feste rundt tannen. Kontrolltime blir satt opp senere for oppfølging av operasjonen. 

Selv om behandlingene kan utføres av en almenntannlege, er det oftest utført av en spesialist i periodonti, som ikke bare besitter bredere erfaring og kompetanse til å utføre inngrepet, men som også får bedre subsidier fra Helfo. 

Gjør behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling vondt?

Behandlingen foretas under lokal bedøvelse og dermed oppleves det ikke smerte underveis. Behandlingen er relativ enkelt og lite smerte kan forventes av inngrepet. Likevel vil operasjonen medføre noe ubehag og mulig noe smått med smerte etterpå. Vanlig smertestillende kan benyttes til å dempe dette ubehaget og denne smerten. Alternativt kan resept utskrives til sterkere smertestillende.

Koster behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling mye?

Pris vil variere avhengig av skadestørrelsen, antall tenner/områder som trenger behandling og tidsbruk. Ta kontakt for nærmere vurdering og pristilbud.

Hva skjer om behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling ikke utføres?

Om behandling utelates vil skaden øke i sitt omfang og etterhvert vil festeapparatet rundt tannen ta så stor skade at tannen vil begynne å bli løs. Når dette får fortsette vil tannen være vanskelig å bruke og mulig gi noen plager i form for smerte. I slike tilfeller vil det kunne ende med en tanntrekking.

Hva skjer etter behandling av periodontitt med vevsstyrt tilheling?

Etter behandling er det normal å ha en time til kontroll og oppfølging av behandlingen og tilhelingen. Det er en kortere time til dette. Senere vil forløpet av tannkjøttinfeksjonen kartlegges ved de jevnlige timene til rens og oppfølging, eventuelt ved timen til undersøkelse og kartlegging.

Røykeslutt

Generelle kundeomtaler | Kolbotn Tannklinikk

Røykeavvenning har en sentral rolle i behandling av tannkjøttsykdommen Periodontitt. Det er faktisk av så stor betydning, at det er ønsket og anbefalt at behandlende tannlege bør bruke tid å dette ved innledning til behandling. 

Røyking påvirker ikke bare hvor raskt og omfattende sykdommen utvikler seg, men også hvordan symptomer viser seg frem. Dermed har røyking stor betydning for prognosen ved sykdomsbehandling. Det er også ansett som en del av tannkjøttbehandlingen, slik at Helfo bidrar med noe støtte. Derfor vil noe tid og krefter brukes til dette i begynnelsen av behandlingen.

Hjelpemidler til røykeslutt

Informasjon

Det finnes mye informasjon om røykeslutt, både elektronisk og papirformat. Nedenfor har vi listet noen eksterne kilder som kan være et godt utgangspunkt for å gjøre seg kjent med hva som finnes på nettet. Videre kan det anbefales å ta kontakt med fastlegen, apotek eller Frisklivssentralen i din kommune for mer informasjon.

Legemidler

Det finnes en rekke legemidler som kan være til hjelp mot røykeslutt. Det skilles mellom reseptbelagte legemidler og reseptfrie legemidler. Nikotinlegemidler reduserer abstinensplagene ved å tilføre kroppen nikotin. Med det kan du konsentrere deg om å bryte vaner forbundet med det å røyke eller snuse. Alle nikotinlegemidler selges uten resept, og er å få kjøpt både på apotek og i dagligvarehandel. 

Ta kontakt med din fastlege for mer informasjon rundt dette.

Reseptbelagte legemidler

Blant reseptbelagte legemidler kan det nevnes Nikotinlegemidler, Champix og Zyban. 

Champix virker på nikotinmottakere i hjernen. Det hjelper med å dempe suget for røyking, og samtidig blokkerer nytelsen nikotinavhengige opplever ved å røyke. Behandlingen varer i 12 uker og bør begynne omtrent en uke før røykeslutt. De vanligste bivirkningene er kvalme og unormale drømmer, som er ufarlige, men ubehagelige bivirkninger.

Zyban reduserer abstinenssymptomer ved røykeslutt. Behandlingen varer i 7–9 uker og bør begynne omtrent én uke før røykeslutt. Virkestoffet i Zyban ble egentlig utviklet for å behandle depresjon. Søvnløshet er ikke en uvanlig bivirkning.

Reseptfrie legemidler

Reseptfrie nikoton

Det finnes ulike former for nikotinpreparater:

 • Tyggegummi
 • Plaster
 • Inhalator (gir deg noe å ha mellom fingrene)
 • Sugetabletter
 • Munnspray
 • Munnpulver

Du kan bruke flere midler sammen, for eksempel tyggegummi og plaster. Med nikotinplaster vil du få en jevn dose nikotin gjennom dagen, mens med tyggegummi kan du ta når du kjenner det oppstår sug for å røyke. 

Ta kontakt med apotek eller fastlegen din for god veiledning, hjelp med å velge riktig midler og instruksjon i bruk. Det er få bivirkninger knyttet til bruk av nikotinlegemidlene, og mange kan unngås med riktig bruk.

Hypnose

Hypnose ved hjelp av forskjellige teknikker kan være en god måte å få hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Vi har ingen samarbeidspartner eller anbefalinger, men du må gjerne ta kontakt noen av de følgende leverandører for mer informasjon:

Bli fri hypnoterapi – Oppegård

Oslo hypnoterapi – Oslo nord

Norsk institutt for Hypnose og Hypnoterapi – Oslo sentrum

Motiverende lesestoff

Det finnes mye lesestoff til motivasjon for røykeslutt. Av de mest kjente kan nevnes Endelig ikke-røyker av Alan Carr. Alan Carr var en engelsk forfatter og røykestopp-guru. Han er også grunderen av Easyway-klinikken. Han har stiftet over 70 klinikker over 30 land.

Slutta App

Helsedirektoratet har utvikelt en app ved navnet Slutta. Dette er en gratis app som skal gjøre det lettere for deg å slutte med røyk og snus.

Appen gir deg:

 • Daglige motivasjonsmeldinger
 • Råd og tips til hvordan du skal klare å slutte
 • Beregninger på hvor mye du sparer
 • Oppdatert statistikk på hvor lenge du har holdt ut
 • Oversikt over giftstoffer i røyk og snus
 • Fakta om konsekvenser av tobakksbruk

Veiledning og kurs i snus- og røykeslutt

Ta kontakt med frisklivssentralen i din kommune for å få hjelp i snus- og røykeslutt. Frisklivssentralen tilbyr veiledning og kurs til individuelle. 

Det er ikke uvanlig å se bedre resultater når man er flere om målet. På kurs kan du treffe andre med samme mål som deg, om å slutte med tobakk. Felleskapet i en gruppe gir ekstra styrke i slutteprosessen.

Økonomisk bidrag

Røykeslutt er av så stor betydning for behandling av sykdommen, at å behandle tannkjøttsykdommen uten å vie tid til røykeslutt vil være grunnleggende feil. Dette anser Helfo så viktig i behandlingsforløpet at de har bestemt for at tid og energi benyttet til dette skal subsidieres delvis av Helfo og pasienten bare betale en liten egenandel. Det bør være stor motivasjonsgrunnlag for å slutte å røyke.

Eksterne kilder

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn