Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Gingivitt - slik behandler vi overfladisk tannkjøttsykdom

Behandling av gingivitt, overfladisk tannkjøttinfeksjon, handler om å fjerne bakterier, belegg og tannstein fra overflaten til tannen slik at tannkjøttet holder seg fritt for bakterier og dermed unngå infeksjon. Behandlingen begynner med forebyggende behandling, og etterfølges med rens og puss. 

Forebyggende behandling av gingivitt

Tannkjøttbetennelse | Forebyggende behandling | Kolbotntannklinikk

Forebyggende behandling av gingivitt har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdom, forholdene omkring og utvikling av denne. I tillegg gis det en innføring i egnede tannpleieprodukter, med tilhørende instruksjon og motivasjon i bruk av disse. 

Tannpleieprodukter har som hensikt å hjelpe med å hindre oppbygging av, samt fjerne, plakk, tannstein og dermed bakterier. Dette er nødvendig for å unngå utvikling og skade av sykdommer, slik som skade på tann og omliggende vev. 

Hvordan foregår forebyggende behandling av gingivitt?

Forebyggende behandling av gingivitt er en enkel tannlegetime der første del vil være å undersøke og kartlegge forhold i munnhulen. Når disse forhold er kartlagt og oppdatert, vil råd om rutiner rundt tannpleieprodukter gjennomgås for å finne et egnet og skreddersydd oppskrift tilpasset enhver person og deres situasjon. Målet er å hindre oppsamling av plakk og tannstein rundt og mellom tennene, slik at sunne forhold kan fremmes og ivaretas.

Plakk, er et belegg bestående av bakterier og matrester. Plakken fester seg til tannoverflaten utover dagen etter at vi inntar mat og drikke. Belegget fester seg til hele tannflaten, men blir skrapet vekk i området som kommer i berøring med tenner eller mat ved matinntak. 

Det som forblir urørt, ofte i overgangen mellom tann og tannkjøtt, er det som kan være skadelig for tannen og støttevevet rundt. Det er i også dette belegget at bakterier nedbryter tannen og danner hull. Etterhvert vil plakk omdannes til tannstein ved hjelp av mineraler som skilles ut i spyttet. 

Tannstein igjen, binder lettere til seg ny plakk og bakterier. Dermed startes en ond sirkel som bare vil være til skade for tenner, støttevevet og omsider kroppen. Plakk som binder seg til eksisterende plakk og tannstein vil igjen forandres til tannstein, og slik vil tannstein og plakk vokse. 

Ofte vil denne vokse inn i mellomrommet mellom tannen og tannkjøttet, i tillegg til rundt tannen. Mellomrommet mellom tann og tannkjøttet kalles en lomme. Bakterier i lommen vil vandre herfra inn til tannkjøttet og skape en infeksjon i tannkjøttet. 

Med forebyggende behandling kan denne problemstillingen unngås ved at god munnhygiene vil hindre bakterier og plakk fra å bli liggende mot tannoverflate og tannkjøtt. Mangel på plakk vil hindre vekst og dannelse av tannstein og resultatet vil bli friske tenner og støttevev.

Ved tannskader slik som hull, vil resultatet og utførsel av slike råd måles ved påfølgende time til regelmessig kontroll. I tilfeller med tannkjøttssykdom er det enklere å måle effekten av behandlingen da forhold rundt tannkjøttet endrer seg raskere og kan dermed måles og noteres slik at sammenlikning mot tidligere forhold blir enklere.

Gjør behandlingen vondt?

Forebyggende behandling gjør som regel ikke vondt. Vi har jobbet mye med å etablere rutiner og prosedyrer for å unngå smerte slik at generelle behandlinger kan gå smertefritt og uten ubehag. Rådgiving og anbefalinger vil ikke involvere prosedyrer som kan gjøre vondt. Om det er behov for å fjerne noe tannstein for at hjelpemidler lettere kan brukes og komme til, kan dette oppleves som ubehagelig og kan gi noe ising. Hvis nødvendig kan bedøvelse benyttes for å unngå slik ubehag eller smerte.

Til å begynne med kan det hende at du som kunde kan oppleve ubehag ved bruk av tannpleieprodukter du ikke er vant til, og du vil kunne oppleve noe blødning fra tannkjøttet i begynnelsen. Slik blødning er ikke farlig, og er et tegn på sykdom/infeksjon i tannkjøttet. 

Om rådene etterfølges daglig og slik instruert, vil eventuelt ubehag og blødning opphøre innen kort tid, som regel 1-2 uker. Dette vil bevise friskere forhold i og rundt tannkjøttet. Dersom det likevel ikke slutter å blø ved enkelte områder, vil dette være tegn på at forholdene er ikke gode og være til hjelp for å avdekke eventuelle bakenforliggende årsaken.

Koster behandlingen mye?

Enkel forebyggende behandling av tannskader er som oftest inkludert i timen til undersøkelse og kartlegging. Der det er behov for mer omfattende kartlegging, informasjon, motivasjon og utprøving av tannpleieprodukter, vil dette komme i tillegg. 

Da tannkjøttssykdommer er komplisert er det ofte behov for mer tid til forebyggende behandling. Det settes derfor egen tid til dette, og det vil påløpe merkostnader i forbindelse med dette. Noe av disse kostnadene vil dekkes av Helfo. 

Her kan du se våre priser.

Hva skjer om behandlingen ikke utføres?

Om forebyggende behandling ikke utføres, eller om rådene ikke følges, vil det være fare for at tannskade kan oppstå, eller fortsette om den har allerede har oppstått. 

Ved hull vil det det kunne bety at hullet vokser, med fare for at tannen omsider vil trenge en rotfylling eller at en tanntrekking. Ved tannkjøttssykdom vil konsekvensene kunne bli at sykdommen får fortsette og med det vil festevevet rundt tennene ødelegges og tannen bli løs. Omsider vil tannen bli så løs at den den vil gi ubehag eller smerter og vil måtte fjernes ved en tanntrekking. 

Sykdomsutviklingen vil også kunne ha andre skadelige effekter på generell helse da nyere forskning viser tegn til sammenheng mellom tannkjøttsinfeksjoner og generell helse. Det er heller ikke uvanlig at tannkjøttsinfeksjoner kan lede til dårlig ånde, som kan være ubehagelig både for deg og de rundt deg.

Hva skjer etter behandling?

Etter forebyggende behandling er det opptil deg som kunde å følge rådene og veiledningen som er blitt gitt. Kontroll av forholdene vil variere ut i fra hva som var utgangspunktet for forebyggende behandling. 

I de tilfeller der forebyggende råd ikke etterfølges vil tannkjøttssykdommen fortsette å utvikles seg. I så tilfelle vil skadene måtte håndteres etterhvert som de oppstår. 

Visste du at nyere forskning viser antydning til sammenheng mellom tannkjøttsykdommer og andre medisinske tilstander, som hjerte- og karsykdommer eller diabetes.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at blødning fra tannkjøttet kan forekomme ved begge tannkjøttsykdommene gingivitt og periodontitt?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at tannkjøttssykdommen gingivitt er forstadiet til tannkjøttsykdommen periodontitt?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at nyere forskning viser antydning til sammenheng mellom tannkjøttssykdommer og andre medisinske tilstander, som hjerte- og karsykdommer eller diabetes.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at blødning fra tannkjøttet kan forekomme ved begge tannkjøttssykdommene gingivitt og periodontitt?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at tannkjøttssykdommen gingivitt er forstadiet til tannkjøtts-sykdommen periodontitt?

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Enkel rens og puss

Tannkjøttbetennelse | Tannkjøttsykdom | Enkel rens og puss

Enkel rens og puss har formål å fjerne tannstein, plakkbelegg og bakterier som ligger på tannen men ikke vokst innunder tannkjøttsranden. Behandlingen er enkel, og inngår også ved den årlige undersøkelse. Først fjernes tannstein, deretter pusses tennene med pussemiddel slik at ingen plakkbelegg blir liggende igjen. Resultatet blir rene tenner uten bakteriebelegg.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandling av gingivitt begynner alltid med forebyggende behandling, som har til formål å forbedre munnhygieneforhold. Informasjon og kunnskap om sykdommen, råd og veiledning i bruk av tannpleieprodukter, er blant annet det som blir gjennomgått ved forebyggende behandling. 

Ved behandling av gingivitt vil bakterier, belegg, plakk, og tannstein fjernes fra tannoverflaten, spesielt i området mot tannkjøttet. Dette skjer ved at tannstein fjernes først, for så å pusse tennene med et pussemiddel. Dette pussemiddelet vil fjerne plakkbelegget fra tannoverflaten slik at en stor del av bakteriemengden reduseres samtidig som det blir vanskeligere for bakterier å feste seg til tennene. 

Mangel på bakterier vil legge til rette for en sunnere munnhule, friskere tenner og friskere tannkjøtt. Klarer man å holde det rent videre vil omsider tannkjøttet begynne å tilhele seg og infeksjonen forsvinne.

Gjør behandlingen vondt?

Behandling av overfladisk tannkjøttinfeksjon ved enkel rens og puss gjør som regel lite vondt. Fjerning av tannstein kan gi noe ubehag og ising, men ved hjelp av litt bedøvelse oppleves ikke dette som noe problem. De færreste ønsker derimot bedøvelse for dette.

Puss med pussemiddel kan også gi noe ising ved følsomme tenner, spesielt de som har pusseskader hvor tannens indre del er blottlagt. Her også kan det benyttes bedøvelse, om ønskelig, selv om det er de færreste som benytter seg av dette.

I ettertid vil tenner som har fått fjernet tannstein kunne oppleves å være mer følsomme og kunne gi ising. I de fleste tilfeller vil dette gå over med litt tid. Dersom det ikke skjer kan det benyttes tannkrem beregnet på følsomme tenner eller ising.

Koster behandling av gingivitt med enkel rens og puss mye?

Behandling av overfladisk tannkjøttinfeksjon vil variere i pris. Rens av mindre til moderat mengde tannstein, og puss med pussemiddel, vil inngå i timen til undersøkelse og kartlegging. I de tilfeller der det eksisterer mye tannstein kan det være nødvendig å sette av eget, og mer tid, til fjerning av tannstein. 

Prisen på behandlingen vil variere ut i fra mengde tannstein og tidsbruk. Noen behandling vil subsidieres få støtte av Helfo.

Her kan du se våre priser.

Hva skjer om behandlingen ikke utføres?

Om behandling av overfladisk tannkjøttinfeksjon ikke utføres, vil det være fare for at skaden på tannkjøttet vil fortsette og kunne utvikle seg til dypgående tannkjøttinfeksjon –  periodontitt. Samtidig vil faren for at hull også kan oppstå være tilstede. 

Konsekvensen av at den  dypgående tannkjøttinfeksjon får fortsette, vil være at festevevet rundt tennene vil ødelegges og med det løsning av tannen etterhvert. Omsider vil tannen bli så løs at den vil begynne å gi ubehag eller smerter, og til slutt måtte fjernes. 

Tannkjøttinfeksjonen vil også kunne ha andre skadelige effekter på den generelle helsen, da nyere forskning viser tegn og antydning til en slik sammenheng mellom tannkjøttinfeksjoner og andre kroppsdeler. Det er heller ikke uvanlig at tannkjøttinfeksjoner kan lede til dårlig ånde, noe som kan være ubehagelig både for deg og de rundt deg.

Hva skjer etter behandlingen?

Etter behandling av overfladisk tannkjøttinfeksjon vil det som regel ikke være behov for mer behandling, om det ikke foreligger dypgående tannkjøttinfeksjon. I noen tilfeller vil det være behov for ytterligere tilrettelegging for optimale hygieneforhold, som for eksempel å justere, bytte eller legge en fylling. 

Det kan også være aktuelt med en time til oppfølging av rens og puss, for å se at tilheling har begynt og for å følge opp de nye munnhygienerutinene.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn