Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

TANNKJØTTbetennelse

Tannkjøttbetennelse er en samlebetegnelse på tannsykdom i tannkjøttet (gingivitt) og festeapparatet rundt tannen (periodontitt.) Statistikken viser at ca. 40% av befolkningen over 40 år har en tannkjøttsykdom i en eller annen grad. I de senere årene har forskning vist sammenheng mellom tannkjøttsykdom og andre lidelser i kroppen. Derfor har tannkjøttsykdom fått større betydning innenfor tannhelse og medisin generelt. Heldigvis kan sykdommen behandles, med innsats fra pasient og behandler. Ubehandlet vil sykdommen kunne lede til tanntap over tid.

Symptomer på tannkjøttbetennelse

Ofte vil tannkjøttbetennelse gi få symptomer i en tidlig fase. Det er først når tannkjøttsykdom er fremskreden at tydelige symptomer vil vise seg. Det viktigste forebyggende tiltaket er jevnlige undersøkelser slik at sykdommer kan avdekkes før de utvikles.

De vanligste symptomer som kan forekomme er:

  • Blødning fra tannkjøttet
  • Dårlig ånde
  • Bevegelige tenner
  • Lange tenner grunnet tilbaketrukket kjeveben og tannkjøtt

For mer informasjon se informasjon om sykdommen under diagnoser.

Hvordan utvikles tannkjøttbetennelse?

Utover dagen, i tråd med inntak av mat og drikke, vil bakterier og matrester feste seg til tannen og danne et belegg som kalles plakk. 

Plakk heter plaque på engelsk. Plakk er som hjem for bakterier, og her vil de kunne trives og overleve så lenge de får tilgang til næring. Ved inntak av mer mat, og til dels drikke, vil noe av plakken kunne skrapes av mekanisk og til dels fjernes helt også. Belegget som ligger nærmest tannkjøttet vil derimot ofte forbli upåvirket. 

Om plakket får forbli uforstyrret, det vil si ikke fjernes av mat/drikke eller tannpleieprodukter, vil etterhvert mineraler fra spyttet begynne å forkalke plakket og danne det som kalles tannstein. Tannstein heter calculus på engelsk.

Bakterier i plakk og tannstein, som ligger inntil tannkjøttet, vil etterhvert finne vei inn til tannkjøttet. Jo mer belegg og tannstein det er, jo lengere inn i tannkjøttet vil bakteriene kunne komme seg da slikt dypt belegg bygger seg ofte innover i mellomrommet mellom tann og tannkjøtt. 

En slik vandring av bakterier, fra belegget rundt tennene til tannkjøttet rundt tannen, vil etterhvert skape en infeksjon og immunreaksjon i tannkjøttet. Det er denne reaksjonen som kalles gingivitt eller periodontitt.

 

Tannkjøttsykdommene gingivitt og periodontitt

Tannkjøttbetennelse | Litt om gingivitt og periodontitt

Til å begynne med vil immunreaksjonen være enkel og begrense seg til tannkjøttet. En slik immunreaksjon kalles gingivitt. På engelsk heter dette Gingivitis. Symptomer på gingivitt er hovent og rødt tannkjøtt som lett blør ved berøring. 

Noen vil derimot ha et immunforsvar som vil reagere sterkere og kraftigere mot disse bakteriene, og begynne å skade festeapparatet rundt tannen i selvforsvar. Resultatet over tid vil være mindre feste rundt tannen, med tap av tannen til følge. En slik reaksjon, der det er tydelig at festeapparatet rundt tannen har begynt å ta skade, kalles for periodontitt. På engelsk heter dette Periodontitis.

For detaljert informasjon om hvordan tannkjøttsykdommene gingivitt og periodontitt utvikler seg, og forhold som kan påvirke utviklingen, anbefaler vi å lese om diagnose av tannkjøttbetennelse.

Visste du at måten virus og bakterier kommer seg inn i kroppen fra munnhulen er ved at de inhaleres inn i til lungene eller ved at de kommer seg inn i kroppen gjennom tannkjøttet? Tannkjøttbetennelse øker faren for det siste.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Vet du forskjellen på infeksjon og inflammasjon? Inflammasjon viser til en reaksjon i kroppen etter en skade, og infeksjon betegner en reaksjon som forekommer når mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at beste måten å unngå eller forebygge tannkjøttsykdommer er ved godt tannstell og regelmessig undersøke og kontroll for denne? Ved undersøkelse vil sykdommen kunne oppdages og behandles i en tidlig fase.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at måten virus og bakterier kommer seg inn i kroppen fra munnhulen er ved at de inhaleres inn i til lungene eller ved at de kommer seg inn i kroppen gjennom tannkjøttet? Tannkjøttbetennelse øker faren for det siste.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Vet du forskjellen på infeksjon og inflammasjon? Inflammasjon viser til en reaksjon i kroppen etter en skade, og infeksjon betegner en reaksjon som forekommer når mikroorganismer kommer inn i kroppen.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Visste du at beste måten å unngå eller forebygge tannkjøtt-sykdommer er ved godt tannstell og regelmessig undersøke og kontroll for denne? Ved undersøkelse vil sykdommen kunne oppdages og behandles i en tidlig fase.

Tannkjøttsbetennelse | Tannkjøttsykdom | Kolbotn Tannklinikk har spesialister i faget

Fakta

Behandling av tannkjøttbetennelse

Behandling av tannkjøttbetennelse vil være avhengig av diagnosen og utviklingsgraden til sykdommen. Felles ved begge tilstander vil være et behov for forebyggende behandling først. Ved gingivitt vil det ikke være nødvendig med mye annen behandling, men ved periodontitt vil det være behov for mer behandling.

Gingivitt - slik behandler vi overfladisk tannkjøttsykdom

Forebyggende behandling av tannkjøttbetennelse

Forebyggende ved gingivitt behandling har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold og utvikling samt. I tillegg vil det være behov for en innføring i egnede tannpleieprodukter, og motivasjon i bruk av disse. Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier. 

Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for bedre munnhygiene. Det kan være å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller, så kan det være å fjerne tannstein slik at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling av gingivitt.

Forebyggende behandling

Forebyggende ved gingivitt behandling har som formål å forhindre skade på tann og omliggende vev ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold og utvikling samt. I tillegg vil det være behov for en innføring i egnede tannpleieprodukter, og motivasjon i bruk av disse. Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier. 

Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for bedre munnhygiene. Det kan være å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller, så kan det være å fjerne tannstein slik at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Enkel rens og puss

Behandling av tannkjøttsykdommen gingivitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet over. Videre vil behandlingen innebære å rengjøre tennene slik at plakk, tannstein og dermed bakterier fjernes fra tannen og med det redusere mengde bakterier som vandrer inn i tannkjøttet. 

Resultatet er tenner som er rene på overflaten, og forhold som er enklere å ivareta. Med det kan videre utvikling av tannkjøttbetennelsen hindres eller begrenses. 

Les mer om gingivitt behandling her.

Enkel rens og puss

Behandling av tannkjøttssykdommen gingivitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet over. Videre vil behandlingen innebære å rengjøre tennene slik at plakk, tannstein og dermed bakterier fjernes fra tannen og med det redusere mengde bakterier som vandrer inn i tannkjøttet. 

Resultatet er tenner som er rene på overflaten, og forhold som er enklere å ivareta. Med det kan videre utvikling av tannkjøttssykdommen hindres eller begrenses. 

Les mer om gingivitt behandling her.

Periodontitt - slik behandler vi dypgående tannkjøttsykdom

Forebyggende behandling

Forebyggende ved periodontitt behandling har som mål å forhindre omfattende skade på tann og omliggende vev, og unngå tap av tenner. 

Dette skjer ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold omkring denne og utvikling av denne, samt opplæring og innføring i egnede tannpleieprodukter. Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier rundt tannen. Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. 

Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for best mulig munnhygiene. Det kan innebære å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller det kan være å fjerne tannstein sånn at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling av periodontitt.

Forebyggende behandling

Forebyggende ved periodontitt behandling har som må å forhindre omfattende skade på tann og omliggende vev, og unngå tap av tenner. Dette skjer ved å øke kunnskap om sykdommen, forhold omkring denne og utvikling av denne, samt opplæring og innføring i egnede tannpleieprodukter. 

Slike produkter har som hensikt å hindre oppbygging av plakk, tannstein og dermed bakterier rundt tannen. Dette er essensielt for å unngå utvikling av sykdommen. 

Forebyggende behandling innebærer også å legge til rette for best mulig munnhygiene. Det kan innebære å endre form på eksisterende fyllinger, kroner, bro, delproteser, implantatkrone, implantatbro eller det kan være å fjerne tannstein sånn at rengjøring rundt tennene kan lettere utføres.

Les mer om forebyggende behandling her.

Omfattende rens

Også behandling av periodontitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet og forklart over.

Etter den forebyggende behandling vil det utføres en enkel puss og rens for å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra tannoverflaten, slik at anbefalte tannpleieprodukter og rutiner kan igangsettes. Kort tid etter vil en ikke-kirurgisk omfattende rens utføres av tennene og lommeområdene rundt tennene. 

Denne rensen har til formål å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra rotoverflaten i lommeområder, som er vanskelig å rengjøre selv med tannpleieprodukter. 

Fjerning av plakk, tannstein og produkter vil tilrettelegge for god tilheling og stagnering av sykdommen. Siden behandlingen ikke innebærer operasjon betegnes den som ikke-kirurgisk.

Les mer om behandling av periodontitt.

Ikke-kirurgisk omfattende rens

Også behandling av periodontitt begynner med forebyggende behandling, slik beskrevet og forklart over.

Etter den forebyggende behandling vil det utføres en enkel puss og rens for å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra tannoverflaten, slik at anbefalte tannpleieprodukter og rutiner kan igangsettes. Kort tid etter vil en ikke-kirurgisk omfattende rens utføres av tennene og lommeområdene rundt tennene. 

Denne rensen har til formål å fjerne plakk, tannstein og bakterier fra rotoverflaten i lommeområder, som er vanskelig å rengjøre selv med tannpleieprodukter. 

Fjerning av plakk, tannstein og produkter vil tilrettelegge for god tilheling og stagnering av sykdommen. Siden behandlingen ikke innebærer operasjon betegnes den som ikke-kirurgisk.

Les mer om periodontitt behandling her.

Kirurgisk omfattende rens

I noen tilfeller vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang til plakk og tannstein, og på grunn av manglende godt innsyn. I disse tilfellene vil det kunne være behov for kirurgisk omfattende rens, i tillegg til den ikke-kirurgiske omfattende rensen. 

Ved hjelp av kirurgi vil både innsyn og tilgang til området sikres, og dermed vil kvaliteten og effektivitet av behandlingen øke. Området til behandling kan bestå av én eller flere tenner, men aldri mer enn fire tenner. Etter rengjøring lukkes området slik at tilheling kan begynne. Behandlingen utføres regelmessig av en spesialist i periodonti og må anses som mer avansert behandling.

Les mer om behandling av periodontitt.

Kirurgisk omfattende rens

I noen tilfeller vil rens av dype lommeområder være vanskelig på grunn av begrenset tilgang til plakk og tannstein, og på grunn av manglende godt innsyn. I disse tilfellene vil det kunne være behov for kirurgisk omfattende rens, i tillegg til den ikke-kirurgiske omfattende rensen. 

Ved hjelp av kirurgi vil både innsyn og tilgang til området sikres, og dermed vil kvaliteten og effektivitet av behandlingen øke. Området til behandling kan bestå av én eller flere tenner, men aldri mer enn fire tenner. Etter rengjøring lukkes området slik at tilheling kan begynne. Behandlingen utføres regelmessig av en spesialist i periodonti og må anses som mer avansert behandling.

Les mer om periodontitt behandling her.

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR) behandling

Noen ganger vil det skje at skaden rundt tannen, ved støttevevet og kjevebenet, vil være av en form der det er mulig å benytte hjelpemidler til å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet.

Til slik behandling benyttes en metode som heter vevsstyrt tilheling. Vevsstyrt tilheling innebærer bruk av kunstig benerstatningsmiddel for å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet, for så å bruke en membran til å styre hvordan tilhelingen skjer. Resultatet blir at noe av det tapte støttevevet kan gjenvinnes. 

På engelsk heter kalles behandlingen Guided Tissue Regeneration (GTR), og den utføres regelmessig av spesialist i periodonti. Denne kompliserte behandlingen gjennomføres ofte i lag med kirurgisk omfattende rens. 

Les mer om behandling av periodontitt.

Kirurgisk omfattende rens med vevsstyrt tilheling (GTR) behandling

Noen ganger vil det skje at skaden rundt tannen, ved støttevevet og kjevebenet, vil være av en form der det er mulig å benytte hjelpemidler til å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet. 

Til slik behandling benyttes en metode som heter vevsstyrt tilheling. Vevsstyrt tilheling innebærer bruk av kunstig benerstatningsmiddel for å gjenoppbygge noe av det tapte støttevevet. 

På engelsk heter kalles behandlingen Guided Tissue Regeneration (GTR), og den utføres regelmessig av spesialist i periodonti. Denne kompliserte behandlingen gjennomføres ofte i lag med kirurgisk omfattende rens. Resultatene taler for seg selv.

Les mer om periodontitt behandling her.

Røykeslutt

Røyking har stor påvirkning på utvikling av tannkjøttsykdommen periodontitt. Det er derfor naturlig at noe tid og krefter benyttes på å snakke om denne vanen.

Ettersom målet ved behandling av tannkjøttsykdommen periodontitt er å bevare tennene lengst mulig, og i best mulig tilstand, vil det være nødvendig å motivere til røykeavvenning.

Røyking påvirker ikke bare hvor raskt og omfattende sykdommen utvikler seg, men også hvorledes symptomene viser seg. Røyking påvirker også prognosen ved tannerstatningen implantat, som er en den behandling som er ofte mest aktuelt ved tanntap som skyldes periodontitt.

Les mer om behandling av periodontitt.

Røykeslutt

Røyking har stor påvirkning på utvikling av tannkjøttsykdommen periodontitt. Det er derfor naturlig at noe tid og krefter benyttes på å snakke om denne vanen.

Ettersom målet ved behandling av tannkjøttsykdommen periodontitt er å bevare tennene lengst mulig, og i best mulig tilstand, vil det være nødvendig å motivere til røykeavvenning.

Røyking påvirker ikke bare hvor raskt og omfattende sykdommen utvikler seg, men også hvorledes symptomene viser seg. Røyking påvirker også prognosen ved tannerstatningen implantat, som er en den behandling som er ofte mest aktuelt ved tanntap som skyldes periodontitt.

Les mer om behandling av periodontitt.

Hva skjer dersom behandling av tannkjøttbetennelse utelates?

Ved tannkjøttbetennelse som periodontitt vil det noen ganger ikke være uunngåelig å miste én eller flere tenner. Det samme vil forekomme i større grad dersom behandling utelates. 

Til å begynne med er det ikke sikkert manglende behandling vil være merkbar. Over tid vil tennene bli løsere og løsere. Smerter og ubehag kan forekomme ved tygging, noe som ofte medfører at behovet for å fjerne slike tenner oppstår. 

Området der tann eller tenner mangler kan senere erstattes med en kunstig tann slik som tannimplantat, bro eller protese. Du kan lese mer om hvilke alternativer som finnes under kunstig tann.

Da tannkjøttsykdommen periodontitt anses å ha sammenheng med resten av kroppens helse, vil ubehandlet tannkjøttbetennelse kunne påvirke generell helse eller andre sykdommer. Eksempel på sykdommer som vil kunne påvirkes av periodontitt er diabetes. 

Økonomisk bidrag

Tannkjøttbetennelse anses for å være en folkesykdom da den forekommer hos mange godt voksne. Ettersom tannkjøttsykdom kan være kompleks og sammensatt, samt et resultat av samspillet mellom mikroorganismer i munnen, alder, genetikk, stress, hormonelle faktorer, røyking, diabetes og flere, kan tannkjøttsykdom ikke sies å være selvforskyldt. 

I de senere årene har man i tillegg funnet tegn til at tannkjøttbetennelse og generell helse henger tettere sammen enn hva var antatt tidligere. Disse faktorene gjør at store deler av behandlingen er subsidiert delvis av Helfo. 

Her kan du se våre tannlegepriser.

Økonomisk bidrag

Tannkjøttbetennelse anses for å være en folkesykdom da den forekommer hos mange godt voksne. Ettersom tannkjøttsykdom kan være kompleks og sammensatt, samt et resultat av samspillet mellom mikroorganismer i munnen, alder, genetikk, stress, hormonelle faktorer, røyking, diabetes og flere, kan tannkjøttsykdom ikke sies å være selvforskyldt. 

I de senere årene har man i tillegg funnet tegn til at tannkjøttbetennelse og generell helse henger tettere sammen enn hva var antatt tidligere. Disse faktorene gjør at store deler av behandlingen er subsidiert delvis av Helfo. 

Her kan du se våre tannlegepriser.

Dette sier våre kunder om vår behandling av tannkjøttbetennelse

Vi er veldig takknemlige for alle de fine tilbakemeldingene som publiseres på legelisten.no. Omtaler er det ærligste beviset på om en virksomhet lykkes eller ikke, og vi bruker pasientenes tanker, refleksjoner og opplevelser aktivt i arbeidet med klinikkutvikling. Fordi pasientene er vårt viktigste fokus, faller kompetanse, utstyr, atmosfære og kundeservice på plass av seg selv som en naturlig konsekvens. Hos oss skal pasientene føle seg hørt, de skal føle seg trygge, de skal ha smertefrie opplevelser og ikke føle angst før besøkene.

Her finner du kundeomtaler.

Dette sier våre kunder om vår behandling av tannkjøttbetennelse

Vi er veldig takknemlige for alle de fine tilbakemeldingene som publiseres på legelisten.no. Omtaler er det ærligste beviset på om en virksomhet lykkes eller ikke, og vi bruker pasientenes tanker, refleksjoner og opplevelser aktivt i arbeidet med klinikkutvikling. Fordi pasientene er vårt viktigste fokus, faller kompetanse, utstyr, atmosfære og kundeservice på plass av seg selv som en naturlig konsekvens. Hos oss skal pasientene føle seg hørt, de skal føle seg trygge, de skal ha smertefrie opplevelser og ikke føle angst før besøkene.

Her finner du kundeomtaler.

Vår spesialist i tannkjøttsykdom

Vi er så heldig å ha en tannkjøttspesialist hos oss. De er ikke lett å få tak i, og Esha Katyayen er ikke unntaket. Hun er en blid dame og du som pasient vil alltid oppleve å bli møtt i døra med et stort smil fra henne. Esha arbeidet som almenntannlege før hun bestemte seg for å videreutdanne seg innen tannkjøttsykdom. Interessen for et kompleks fagfelt er stort. Hun har solid erfaring i det å tilpasse et stort og variert behandlingsutvalg for våre pasienter. 

Mer informasjon om Esha.

Tannpleieprodukter

Det finnes i dag et stort utvalg av tannpleieprodukter egnet for forebygging av tannkjøttbetennelse. Selv om det er umulig å være oppdatert på hva som eksisterer på markedet til enhver tid, gjør vi et forsøk med å publisere jevnlig informasjon om noen produkter vi kan anbefale. 

Behandling av tannkjøttbetennelse som gingivitt eller periodontitt, inkluderer og begynner med forebyggende behandling. En del av denne behandlingen vil derfor være å gjennomgå og anbefale egnede produkter på markedet, skreddersydd til forholdene og pasientens behov.

Les mer på siden for tannpleieprodukter.

Tannpleieprodukter

Det finnes i dag et stort utvalg av tannpleieprodukter egnet for forebygging av tannkjøttbetennelse. Selv om det er umulig å være oppdatert på hva som eksisterer på markedet til enhver tid, gjør vi et forsøk med å publisere jevnlig informasjon om noen produkter vi kan anbefale. 

Behandling av tannkjøttbetennelse som gingivitt eller periodontitt, inkluderer og begynner med forebyggende behandling. En del av denne behandlingen vil derfor være å gjennomgå og anbefale egnede produkter på markedet, skreddersydd til forholdene og pasientens behov.

Les mer om tannpleieprodukter.

Covid19 studie | Viser at tannkjøttbetenenelse øker faren for komplikasjoner ved Covid19

Relasjonen mellom Koronavirus (COVID-19) og tannkjøttbetennelse

Et nyere studie fra European Federation of Periodontology (EFP), utgitt i Journal of Clinical Pe-riodontology, viser at pasienter med COVID-19 har minst tre ganger større sannsynlighet for å oppleve diverse komplikasjoner hvis de har tannkjøttbetennelse.

Studiet viser at de med tannkjøttsykdom var 3.5 ganger mer sannsynlig å havne på intensivav-deling, 4.5 ganger mer sannsynlig for å trenge en respirator, og ni ganger mer sannsynlig for å dø av koronainfeksjon, sammenlignet mot de som ikke har tannkjøttsykdom.

Betennelsesmarkører i blodet var vesentlig høyere hos COVID-19 pasienter med tannkjøttbe-tennelse enn uten, noe som antyder at betennelsen kan være årsak til den økte komplikasjons-faren.

Oppdagelsene gjort ved studiet gir antydning til at en betennelse i munnhulen muligen baner vei for at koronaviruset blir mer hissig. God munnhelse bør derfor være en del av de anbefalte helseråd for å redusere faren for et mer alvorlig utfall av COVID-19.

Les mer om dette studiet og funnene her.

Andre behandlinger som kan forekomme i forbindelse med tannkjøttbetennelse

Hvorfor så mange velger oss til å behandle sin tannkjøttsykdom

Det er alltid interessant å se om våre kunder ser og legger merke til alle våre tiltak for å skille oss og ikke bare by på kvalitetstjenester, men også til tilhørende betryggende og behagelige omgivelser.

Over tid har vi kartlagt hvilke grunner til hvorfor kunder valgte oss til å behandle sin tannkjøttsykdom. Svarene har vært mange og interessante. Under skisserer vi de vanligste svarene.

1

Tannlegeskrekk

Over årene har vi jobbet mye med pasienter som har tannlegeskrekk. All erfaring fra dette har gått med på å utvikle egne unike rutiner og prosedyrer for å bedre imøtekomme og ivareta slike pasienter enda bedre. Vi jobber kontinuerlig med dette og resultatene overgår hva både vi og våre pasienter ville kunne forventet. 

For mer informasjon se våre sider om tannlegeskrekk.

2

Vi har hundrevis av positive kundeomtaler

Fornøyde pasienter legger igjen gode tilbakemeldinger. Det er heller ikke unntaket hos oss. På samme måte som vi bryr oss om våre kunder, bryr de seg om oss. 

Les de gode omtalene vi har fått på vår hjemmeside, legelisten.no eller Google.

3

Vi tar oss tid til kunden

Tilbakemeldingen vi alltid får fra våre kunder er at de synes vi er flink med å ta oss tid til dem. Vi forsøker hele tiden på å forbedre oss slik at vi kan ta bedre vare på våre kunder både før, underveis og ikke minst etter behandling. Dette er noe de setter pris på. 

4

Profesjonell opplevelse

Fra det øyeblikket en kunde besøker vår hjemmeside, til de takker for behandling, gir mange en tilbakemelding om at de opplevede en profesjonell kvalitet ved hele opplevelsen. Fra hjemmesiden som var informative, underholdende og ivaretagende, oppmøtet og møte med personalet og til behandlingen og avslutningen av denne.

5

Spisskompetanse

Noe mange kunder verdsetter er den kompetansen vi tilbyr omkring tannkjøttsykdom og tannkjøttbehandling. Ved å ha en spesialist i periodonti på klinikken får pasienten den beste behandlingen mulig og slipper å reise inn til en spesialist i byen. 

Hvorfor så mange velger oss til å behandle sin tannkjøttsykdom

Det er alltid interessant å se om våre kunder ser og legger merke til alle våre tiltak for å skille oss og ikke bare by på kvalitetstjenester, men også til tilhørende betryggende og behagelige omgivelser.

Over tid har vi kartlagt hvilke grunner til hvorfor kunder valgte oss til å behandle sin tannkjøttsykdom. Svarene har vært mange og interessante. Under skisserer vi de vanligste svarene.

1. Tannlegeskrekk

Over årene har vi jobbet mye med pasienter som har tannlegeskrekk. All erfaring fra dette har gått med på å utvikle egne unike rutiner og prosedyrer for å bedre imøtekomme og ivareta slike pasienter enda bedre. Vi jobber kontinuerlig med dette og resultatene overgår hva både vi og våre pasienter ville kunne forventet. 

For mer informasjon se våre sider om tannlegeskrekk.

2. Vi har hundrevis av positive kundeomtaler

Fornøyde pasienter legger igjen gode tilbakemeldinger. Det er heller ikke unntaket hos oss. På samme måte som vi bryr oss om våre kunder, bryr de seg om oss. 

Les de gode omtalene vi har fått på vår hjemmeside, legelisten.no eller Google.

3. Vi tar oss tid til kunden

Tilbakemeldingen vi alltid får fra våre kunder er at de synes vi er flink med å ta oss tid til dem. Vi forsøker hele tiden på å forbedre oss slik at vi kan ta bedre vare på våre kunder både før, underveis og ikke minst etter behandling. Dette er noe de setter pris på. 

4. Profesjonell opplevelse

Fra det øyeblikket en kunde besøker vår hjemmeside, til de takker for behandling, gir mange en tilbakemelding om at de opplevede en profesjonell kvalitet ved hele opplevelsen. Fra hjemmesiden som var informative, underholdende og ivaretagende, oppmøtet og møte med personalet og til behandlingen og avslutningen av denne.

5. Spisskompetanse

Noe mange kunder verdsetter er den kompetansen vi tilbyr omkring tannkjøttsykdom og tannkjøttbehandling. Ved å ha en spesialist i periodonti på klinikken får pasienten den beste behandlingen mulig og slipper å reise inn til en spesialist i byen. 

Eksterne linker

Wikipedia

Periodontal disease, also known as gum disease, is a set of inflammatory conditions affecting the tissues surrounding the teeth. les mer om tannkjøttsykdom på wikipedia.

NHI

Norsk Helseinformatikk AS er et selskap lokalisert i Trondheim som har sitt utspring fra allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef. NH ble etablert i 96. Les hva nhi.no skriver om tannkjøttbetennelse.

EFP

European Federation of Periodontology har laget disse fine sider med masse informasjon omkring tannkjøttsykdommer. Nettstedet som er på engelsk, er svært brukervennlig.

Healthline

Healthline presenterer her enkle sider om tannkjøttsykdommer, på engelsk. Det er en enkel og oversiktlig kilde til mer informasjon.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn