Skip to content

Attrisjonsskade-behandling (tanngnissing)

Livsstilsvaner, arbeidsmiljø og andre faktorer vil kunne påføre tannsettet tannskader indirekte eller direkte. Disse skadene inndeles ut i fra hva som forventes å være årsaken til tannskaden. Attrisjonsskader omhandler slitasjeskader fra en tann på en annen tann i motsatt kjevedel.

1. Normale tenner.    2. Tanngnisseskader ved samtlige tenner.    3. Tanngnisseskader reparert med plastfyllinger

Mer om attrisjonsskade-behandling

Attrisjonsskader er tannskader en tann påfører en annen tann i motsatt kjevedel. Disse skadene kan ha mange forskjellige årsaker, deriblant bittforhold, livsstil, tidligere behandlinger og pusteutfordringer under søvn.

Det er fortsatt mye som ikke er kartlagt men forskning avslører stadig nye funn ved tanngnisseskader.

Av samtlige slitasjeskader er tanngnisseskader ofte de som utvikler seg raskest og der skaden er størst. Det er også av de slitasjeskadene som er mer synlig for den enkelte å kunne se og oppdage

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til attrisjonsskadebehandling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Skadens omfang kartlegges og behandlingen tilpasses deretter.

Enkle tanngnisseskader behandles ved råd og veiledning slik at skadene utvikler seg minimalt. I tilfeller der skaden oppstår på nattestid kan bittskinner fremstilles, og andre tiltak vurderes.

Ved mer omfattende skader vil skadene måtte repareres. Om bittet har blitt påvirket vil denne måtte etableres. Tapt tannvev kan ofte erstattes med et egnet materiale til oppbygging av tannen, men til dette trengs spesialkompetanse. Primært tar behandlingen sikte på å beskytte tennene ved å gjenoppbygge disse til normal form og fasong, for til slutt å gi et stabilt bitt.

Behandling av tanngnisseskader gjør ikke vondt og det er derfor ikke vært behov for å bruke bedøvelse.

Råd og veiledning ved enkle tanngnisseskader tar ikke lang tid. Fremstilling av bittskinne tar mer tid da denne behandlingen innebærer samarbeid med tannteknikker. Bittskinner koster omkring 2500kr fratrukket støtte fra Helfo.

Ved omfattende skader vil syreskader ta lengere tid å behandles. Først vil skadens omfang måtte kartlegges og dokumenteres. En nøye analyse av forholdene vil vise hva som vil trengs for å korrigere skadene og når dette er kartlagt kan behandlingsplanlegging begynnes. Etterhvert vil behandlingen bli utført og senere vil tilstanden måtte kontrolleres. Det er ikke uvanlig at slike behandlinger kan ta opptil noen måneder. Prising av slike skader på forhånd er ikke mulig da behandlingsomfanget vil variere fra pasient til pasient og vil måtte beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom tanngnisseskader ikke forebygges eller behandles vil skaden fortsette å utvikle seg dypere inn på tannen frem til tannerven. På dette stadiet er det en fare for at tannerven blir betent og omsider infisert. En rotfylling vil kunne være nødvendig om tannen skal bevares videre.

 

Omfattende tanngnisseskader vil også påvirke ulike tenner i ulik grad og med dette forstyrre bittforholdene. Disse forandringene kan igjen skape andre problemstillinger.

Det er ingen gode alternativer til tanngnisseskadebehandling annet enn de skissert over.

Fordeler

  • Smertefri prosedyre
  • Forhindrer videre utvikling av skaden og forhindrer tap av tennene

Ulemper

  • Tidstakende behandling
  • Kostbar behandling

Enkle tanngnisseskader følges opp regelmessig med noen års intervall i mellom. Bilder og avstøpninger sikrer godt sammenlikningsgrunnlag til dette.

 

Omfattende tanngnisseskader, der oppbygging av tenner har blitt utført, følges opp med regelmessig kontroller i en kort periode for så å følges opp ved den årlige kontrolltimen.

Prognosen er god ved enkle tanngnisseskader dersom anbefalt råd og veiledning etterfølges.
Likeledes er prognosen god ved de mer omfattende tanngnisseskader der tenner har blitt oppbygget såfremt kontrolltimer og årlige kontroll overholdes.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn