Skip to content

Abrasjonsskade-behandling

Livsstilsvaner, arbeidsmiljø og andre faktorer vil kunne påføre tannsettet tannskader indirekte eller direkte. Disse skadene inndeles ut i fra hva som forventes å være årsaken til tannskaden. Abrasjonsskader omhandler slitasjeskader fra et objekt.

Pusseskader
1. Normale tenner.    2. Tilbaketrukken tannkjøtt og pusseskader ved 3 tenner.    3. Plastfyllinger lagt over pusseskadene for å beskytte tennene.

Mer om abrasjonsskade-behandling

Abrasjonsskader slitasjeskader som kommer fra et fremmedlegeme. Ofte vil dette være fra tannbørsten på grunn av en ugunstig pusseteknikk, men det kan være også komme fra andre enkle gjenstander slik som blyant, penn, strikkepinne eller liknende. Den vanligste årsaken vil som sagt være tannbørsten.

Disse skadene vil vise seg som slitasjespor på tennene i området der tannen og tannkjøttet møtes. Det er ikke uvanlig at slike skader gir ising. Ofte vil skadene også medføre tilbaketrekking av tannkjøtt rundt den aktuelle tannen. Abrasjonsskader fra tannpuss betegnes også som pusseskader.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til abrasjonsskadebehandling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Skadens omfang kartlegges og behandlingen tilpasses deretter.

Enkle pusseskader behandles forebyggende ved råd og veiledning om pusseteknikker som er skånsommere. Dypere pusseskader behandles ved å fore opp skaden med et tannfarget fyllingsmateriale. Med riktig teknikk kan slike fyllinger sitte noen år og beskytte tannen fra ytterligere skader.

I de fleste tilfeller lar det seg gjøre å behandle pusseskader uten smerte og behov for bedøvelse. I de tilfeller skaden forbigår tannkjøttet kan det være behov for bedøvelse fordi skaden vil måtte isoleres fra tannkjøttet før fylling vil kunne legges.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og tannlegeutstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Tiden det tar å behandle pusseskader, vil variere ut i fra lokaliseringen og omfanget.

Pusseskader som oppstår oppunder tannkjøttskanten vil ta lengere tid å behandle da skaden vil måtte isoleres fra tannkjøttet før fyllingen kan legges. Der slitasjeskaden er lengere unna tannkjøttet vil ikke dette måtte gjøres og behandlingen gå raskere og være rimeligere.

Pris for en fylling ved de enkleste pusseskadene vil være fra Kr. 655,-

Dersom pusseskader ikke forebygges eller behandles vil skaden fortsette å utvikle seg dypere inn på tannen frem til tannerven. På dette stadiet er det en fare for at tannerven blir betent og omsider infisert. En rotfylling vil kunne være nødvendig om tannen skal bevares videre.

Ved dype pusseskader vil det også være vanskelig å holde området rent med fare for kariesdannelse. Dette kan også fremskynde tannerveinfeksjonen.

Det er ingen gode alternativer til behandling av pusseskader annet enn de skissert over. Ved enkle pusseskader gjelder råd og veiledning om forbedret pusseteknikk og ved dype pusseskader gjelder det å beskytte tannen og hindre videre utvikling ved hjelp av et tannfarget fyllingsmateriale.

Fordeler

  • Ofte smertefri prosedyre
  • Forhindrer ising
  • Beskytter tann og tannerve
  • Forhindrer utvikling av skaden
  • I noen tilfeller vil behandlingen forbedre de estetiske forholdene

Ulemper

  • Usikker levetid ved slike fyllinger
  • Da pusseskader oppstår på flere tenner vil behandlingsbehovet kunne være stort

Etter å ha foret opp pusseskader med en tannfarget fyllingsmateriale er det ikke behov for noen ytterligere behandling.

Enkle pusseskader kan ha god prognose om råd og veiledning følges. I de fleste tilfeller vil dette redusere fremgangen på utviklingen av skaden og i beste fall hindre utvikling totalt.

Dype pusseskader fores opp med et tannfarget fyllingsmateriale. På grunn av forskjeller i elastiske egenskaper ved tann og fyllingsmateriale vil disse fyllingene ha kortere levetid. Over årene har vi utvikler prosedyrer og tatt i bruk hjelpemidler som forbedrer denne bindingen slik at slike fyllinger kan ha tre ganger den normale levetiden.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn