Skip to content

Erosjonsskade-behandling (syreskader)

Livsstilsvaner, arbeidsmiljø og andre faktorer vil kunne påføre tannsettet tannskader indirekte eller direkte. Disse skadene inndeles ut i fra hva som forventes å være årsaken til tannskaden. Erosjonsskader omhandler syreskader med årsak av ekstern middel eller interne forhold.

Erosjonsskader

1. Normale tenner.    2. Erosjonsskader (syreskader.)    3. Oppbygging av tennene.    4.Tenner ferdig oppbygget.

Mer om erosjonsskade-behandling (syreskader)

Erosjosnskaderer syreskader som oppstår på tannen. Syren kan være fra interne eller eksterne kilder, det vil si fra kroppen selv eller fra tilførte kilder. Eksempler på interne kilder vil kunne være sure oppstøt og oppkast. Eksempler på eksterne kilder vil kunne være brus eller sitrusfrukter.

Erosjonsskader kjennetegnes ved at tannen oppløses gradvis over tid i områder der syren treffer tannen.

Om skaden får fortsette og nærme seg dentinet vil tannen virke gulere på grunn av økt gjennomskinn gjennom emaljen, og ising vil kunne begynne å forekomme. Om skaden får fortsette vil ytterligere problemstillinger kunne oppstå ved tannerven og omliggende vev.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til erosjonsskadebehandling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Skadens omfang kartlegges og behandlingen tilpasses deretter.

Enkle syreskader behandles ved råd og veiledning slik at skadene utvikler seg minimalt.

Ved mer omfattende skader vil skadene måtte repareres. Om bittet har blitt påvirket vil denne måtte etableres. Tapt tannvev kan ofte erstattes med tannfarget fyllingsmateriale, men til dette trengs spesialkompetanse. Primært tar behandlingen sikte på å beskytte tennene ved å gjenoppbygge disse til normal form og fasong, for til slutt å gi et stabilt bitt.

Behandling av syreskader gjør ikke vondt og det er derfor ikke vært behov for å bruke bedøvelse.

Råd og veiledning ved enkle syreskader tar ikke lang tid mens omlegging av livsstil og kosthold kan kreve mer tid og krefter av pasienten.

Ved omfattende skader vil syreskader ta lengere tid å behandles. Først vil skadens omfang måtte kartlegges og dokumenteres. En nøye analyse av forholdene vil vise hva som vil trengs for å korrigere skadene og når dette er kartlagt kan behandlingsplanlegging begynnes. Etterhvert vil behandlingen bli utført og senere vil tilstanden måtte kontrolleres.
 
Det er ikke uvanlig at slike behandlinger kan ta opptil noen måneder. Prising av slike skader på forhånd er ikke mulig da behandlingsomfanget vil variere fra pasient til pasient og vil måtte beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Dersom syreskader ikke forebygges eller behandles vil skaden fortsette å utvikle seg dypere inn på tannen frem til tannerven. På dette stadiet er det en fare for at tannerven blir betent og omsider infisert. En rotfylling vil kunne være nødvendig om tannen skal bevares videre.

Ved dype syreskader vil det også være vanskelig å holde området rent med fare for kariesdannelse. Dette kan også fremskynde tannerveinfeksjonen.

syreskader vil inngå et tap av det ytre laget på tannen. Det er dette laget alle oppbyggingsmateriale binder seg best til. Etterhvert som mer av tannen forsvinner reduseres derfor også bindingen av oppbygginsmaterailer til tannen.

Omfattende syreskader vil også forstyrre bittforholdene og kunne medføre til andre problemstillinger.

Det er ingen gode alternativer til syreskadebehandling annet enn de skissert over.

Fordeler
Smertefri prosedyre
Forhindrer ising
Forhindrer videre utvikling av skaden og forhindrer tap av tennene

Ulemper
Tidstakende behandling
Kostbar behandling

Enkle syreskader følges opp regelmessig med noen års intervall i mellom. Bilder og avstøpninger sikrer godt sammenlikningsgrunnlag til dette.

 

Omfattende syreskader, der oppbygging av tenner har blitt utført, følges opp med regelmessig kontroller i en kort periode for så å følges opp ved den årlige kontrolltimen.

Prognosen er god ved enkle syreskader dersom anbefalt råd og veiledning etterfølges.

Likeledes er prognosen god ved de mer omfattende syreskader der tenner har blitt oppbygget såfremt kontrolltimer og årlige kontroll overholdes.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn