Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Slitasje- og syreskade-behandling

Livsstilsvaner, arbeidsmiljø og andre faktorer vil kunne påføre tannsettet tannskader indirekte eller direkte. Disse skadene inndeles ut i fra hva som forventes å være årsaken til tannskaden. Abrasjonsskader omhandler slitasjeskader fra et objekt. Erosjonsskader omhandler syreskader og Attrisjonsskader omhandler slitasjeskader fra en tann på en annen tann i motsatt kjevedel.

Slitasjeskader

Mer om slitasje- og syreskade-behandling

Slitasje- og syreskader er av de tannskader som har øket mest i forekomst de siste tiårene. Dette skyldes hovedsakelig endringer i diett- og livsstilsvaner. Skadene som oppstår er en form for slitasje på tennene og med tid forsvinner tannen gradvis.

Ettersom slitasjeskaden forekommer gradvis og i små mengder om gangen er den ikke alltid lett å oppdage før store mengder tannvev er tapt. Oppdaget i tide kan disse skadene forebygges og om nødvendig behandles også. Om skadene får fortsette vil konsekvensen være skade mot tannverven og omliggende vev.

Slitasje- og syreskader  inndeles hovedsakelig i tre varianter; abrasjonsskader (pusseskader), erosjonsskader (syreskader) og attrisjonsskader (tanngnissing). Ofte vil erosjons- og attrisjonsskader opptre i kombinasjon hvor den ene dominerer mer enn den andre.

Behandling av disse skadene vil avhenge av plassering av skaden samt omfanget.

Behandling av abrasjons-, erosjons- og attrisjonsskader

Abrasjonsskader (f.eks pusseskader)

Pusseskader er slitasjeskader som kommer fra et fremmedlegeme/objekt. Ofte vil dette være en tannbørste, men det kan- likeledes være en blyant eller noe liknende. I de tilfeller dette skyldes tannbørsten, viser skaden seg ved at et spor dannes på tannen i området som beskrives som tannhalsen. Dette er den delen av tannen som er inntil tannkjøttet. Abrasjonsskader er den vanligste årsaken til ising hos folk flest.
Les mer om pusseskader.

Erosjonsskadebehandling (syreskader)

Erosjonsskader er tannskader som oppstår på grunn av syre. Skaden vil forekomme på forskjellig steder ved tannen avhengig av hvor syren kommer fra og hvor den treffer tannen. Generelt begynner syren å skade det ytre laget ved tannen først, emaljen, for deretter å fortsette mot det indre laget, dentinet, som omfavner tannerven pulpa.

Når syreskaden nærmer seg dentinet vil tannen virke gulere på grunn av økt gjennomskinn gjennom emaljen, og ising vil kunne begynne å forekomme. Om skaden får fortsette vil ytterligere problemstillinger kunne oppstå ved tannerven og omliggende vev.
Les mer om syreskader.

Attrisjonsskader (tanngnissing)

Attrisjonsskader er slitasjeskader som oppstår når tenner gnisser mot hverandre. Disse skadene kan oppstå av forskjellig årsaker og derav vil behandlingen også variere. Ved enkle tilfeller vil behandlingen ofte innebære forebyggelse, mens ved fremskredne tilfeller vil tennene måtte gjenoppbygges for å korrigere bittendringer og unngå ytterligere skader. Om skaden får fortsette vil ytterligere problemstillinger kunne oppstå ved tannerven og omliggende vev.
Les mer om tanngnissing.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn