Skip to content

Vanlig rotfylling

Enkelte ganger vil en tann bli skadet i så stor grad at også tannerven tar skade. Dette kan for eksempel skje ved karies (tannråte/hull), fraktur eller slitasjeskader. I disse tilfellene vil bakterier finne vei inn til den indre delen av tannen der pulpa (tannerven) ligger. For at tannen skal kunne bevares, og for at bakterier ikke sprer seg inn til kjevebenet, vil tannen måtte rotfylles.

Vanlig rotfylling

1. Tenner uten problemstilling.    2. Hull i tann som har ledet til tannerveinfeksjon ved midtre tann.    3. Rens av hullet ved tannen og rotkanal (pulpakanal.)    4. Midlertidig antibakteriell middel i rotkanalen og midlertidig fylling over denne.   
5. Rotfylling i rotkanal med midlertidig fylling over denne.    6. Utskiftning av midlertidig fylling til permanent fylling over rotfylling.

Mer om vanlig rotfylling

Inne i tannen finnes et hulrom kalt pulpa og rotkanal. I denne finnes tannerven. Hvis bakterier kommer inn i tannerven vil de kunne skape en infeksjon, for eksempel en Pulpitt, Nekrose eller Apikal Periodontitt.

Denne infeksjonen bør behandles for at bakteriene ikke begynner å spre seg inn i kjevebenet.

Behandlingen vil være å rengjøre pulpa og rotkanalen for bakterier, og deretter tette igjen dette hulrommet med en fylling, som kalles rotfylling.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til vanlig rotfylling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Før behandlingen må tannerveinfeksjonen få en diagnose, da dette vil påvirke fremgangsmåten noe. Videre undersøkes tannens form og forventede utfordringer vurderes.

Om årsaken til tannerveinfeksjon er en tannskade, må denne behandles først. Senere vil bedøvelse legges i området rundt tannen og rotfyllingen kunne begynne. Første del av behandlingen handler om å få tilgang til hulrommet i tannen, kartlegge antall rotkanaler og deretter kartlegge lengden til disse.

Når lengden er kartlagt rengjøres rotkanalene med instrumenter og kjemiske midler. Etter dette tettes rotkanalene med et sylindrisk formet rotfyllingsmateriale. Til slutt forsegles hulrommet og rotfyllingen med en midlertidig fylling i påvente av videre behandling.

Hvis en rotfylling utføres uten bedøvelse vil det gjøre meget vondt. Ved hjelp av bedøvelse er det ingen smerter ved behandlingen. Den vanligste tilbakemeldingen etter en rotfylling er på tiden behandlingen tok.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og utstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

En rotfylling tar lang tid å utføre. Dette er en behandling som utføres med høy presisjon og begrenset innsyn. Det er derfor ikke uvanlig at en rotfylling tar tid.

Faktorer som vil påvirke tidsbruket er blant annet tannens beliggenhet og tilgang, diagnose, antall rotkanaler, rotkanalens tilstand og formen på rotkanalene.

En rotfylling kan trenge flere seanser og dermed mye tid. Ved de enkleste forhold vil en rotfylling ta ca. 50 minutter.

Kostnaden til en rotfylling er veldig vanskelig å anslå. Vi honorerer etter tid benyttet. Mer informasjon om dette kan du finne på vår prisliste.

Hvis en rotfylling ikke utføres vil bakteriene omsider nå kjevebenet og kunne spre seg i kjevebenet. Dette kan bli en alvorlig og truende infeksjon for helsen.

Alternativ til rotfylling vil være en tannutrekking. Hvis det er en tann som er synlig i smilepartiet vil det kunne bli behov for en kunstig tann som erstatning for tannen som er fjernet, som for eksempel en tannimplantat eller bro.

Etter en rotfylling er det nødvendig med oppbygging av tann. Hvilken løsning som egner seg avhenger av flere faktorer. Den viktigste vil være hvor mye det er igjen av tannen og hvor stor belastning tannen vil få. Det er ikke uvanlig at rotfylte tenner vil trenge en krone.

Senere vil tannen observeres og kontrolleres regelmessig. Om ikke ny tannskade forekommer vil det ikke være behov for mer behandling.

Prognosen ved en rotfylling vil variere ut i fra diagnosen. Generelt har rotfyllinger en god prognose tatt i betraktning vanskelighetsgraden og begrenset innsyn ved slike behandlinger.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn