Skip to content

revisjonsbehandling

En rotfylling skal være forseglet med et egnet oppbyggingsmateriale. Likevel vil det kunne skje at det forekommer en åpning inn til rotfyllingen slik at rotkanalen igjen blir infisert. Dette kan skyldes flere grunner, blant annet et nytt kariesangrep (tannråte/hull) langs oppbyggingsmaterialet, fraktur ved tannen eller en komplikasjon fra tannkjøttssykdommen Periodontitt. Der reinfeksjon av tidligere rotfylling befinner seg vil rotfyllingen måtte gjøres om igjen – såkalt revisjonsbehandling.

Revisjonsbehandling
1. Vanlig rotfylt tann.    2. Bakterier har kommet seg inn til og forbi rotfyllingen og ut i kjevebenet.    3. Fjerning av tidligere rotfylling og rens av rotkanal.    4. Midlertidig antibakteriell middel i rotkanalen og midlertidig fylling over denne. 5.  Rotfylling i rotkanal med midlertidig fylling over denne.    6. Utskiftning av midlertidig fylling til permanent fylling over rotfylling.    7. Tilheling av infeksjon under tann.

Mer om revisjonsbehandling

Ved en revisjonsbehandling sikres tilgang til tidligere rotfylling og deretter fjernes denne rotfyllingen. Rotkanalen vil måtte rengjøres som ved en rotfylling, slik at bakteriemengden i rotkanalen reduseres nok til at denne kan tettes med en ny rotfylling.

Til slutt legges et egnet oppbyggingsmateriale slik som fylling, krone eller stiftkonus over rotfylling.

Til slutt legges et egnet oppbyggingsmateriale slik som fylling, krone eller stiftkonus over rotfylling.

Behandlingen er nødvendig dersom tannen skal bevares og spredning av infeksjon i kjevebenet skal unngås.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til revisjonsbehandling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Tannens form undersøkes og forventede utfordringer vurderes.

Før en revisjonsbehandling kan igangsettes må eventuelle tannskader som måtte foreligge behandles først. Deretter skaffes tilgang til tidligere rotkanaler. Den gamle rotfylling fjernes og rotkanalene rengjøres og behandles med kjemiske midler.

Det legges et medisinsk middel i rotkanalen som bakteriene trives dårlig ved. Dette middelet må få ligge over tid og frem til neste kontrolltime. Ved neste kontrolltime vurderes effekten og tilhelingen av infeksjonen. Om forholdene er bra nok tettes rotkanalene med en rotfylling og en midlertidig fylling. Om forholdene er fortsatt manglende byttes det medisinske middelet og ny kontrolltime settes opp om en stund.

Siden tannen er allerede rotfylt vil den ikke kjenne noe smerte. Derimot kan kjevebenet rundt tannen være påvirket av infeksjonen og dermed følsom for påkjenninger. For å unngå noen overraskelser legges bedøvelse rundt tannen som skal rotfylles. Den vanligste tilbakemeldingen etter en rotfylling er på tiden behandlingen tok.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og utstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Ved en revisjonsbehandling har bakteriene fått etablert seg godt i rotkanalen. Selve behandlingen tar ikke lang tid men involverer flere seanser som sammenlagt tar lengere tid enn ved en vanlig rotfylling.

Faktorer som vil påvirke tidsbruket er blant annet tannens beliggenhet og tilgang, antall rotkanaler, rotkanalens tilstand og formen på rotkanalene.

Hvis en revisjonsbehandling ikke utføres vil bakteriene ødelegge tannen og omsider spre seg fra tannen og ut i kjevebenet. Her kan bakteriene skape en sjelden infeksjon som kan være alvorlig og vanskelig å behandle.

Et alternativ til en revisjonsbehandling vil være en rotspissamputasjon. Dette er en mindre godt alternativ til revisjonsbehandling på grunn av dårligere prognose, og derfor er revisjonsbehandling foretrukken behandling. Utenom revisjonsbehandling og rotspissamputasjon er eneste alternativet en tannuttrekking. Hvis det er en tann som er synlig i smilepartiet vil det kunne bli behov for en kunstig tann som erstatning for tannen som er fjernet, som for eksempel et tannimplantat eller bro.

Etter en revisjonsbehandling er det nødvendig med oppbygging av tann. Hvilken løsning som egner seg avhenger av flere faktorer. Den viktigste vil være hvor mye det er igjen av tannen og hvor stor belastning tannen vil få. Det er ikke uvanlig at rotfylte tenner vil trenge en krone.

Senere vil tannen observeres og kontrolleres regelmessig. Om ikke ny tannskade forekommer vil det ikke være behov for mer behandling.

En revisjonsbehandling har dårligere prognose enn en rotfylling ettersom bakteriene klarer å komme lengere inn i rotkanalene.

Prognosen vil også påvirkes av tilstanden ved tidligere rotfylling, tilgang til tannen, rotkanalenes tilstand og fasong.

Fordeler

  • Gir mulighet til å beholde en skadet tann
  • Fjerner infeksjon og lindrer smerte

Ulemper

  • Kan ta lang tid å utføre behandlingen
  • Redusert prognose i forhold til rotfylling
  • Kostbar behandling
  • Vanskelig innsyn til arbeidsområdet

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn