Skip to content

Stiftkonus

Noen ganger vil en tann kunne ta skade grunnet forskjellige årsaker, blant annet karies (hull/tannråte) fraktur eller slitasje. I slike tilfeller vil tannen måtte gjenoppbygges til normal størrelse for normal funksjon og estetikk. Ved enklere og mindre skader kan en slik oppbygging oppnås ved bruk av et fyllingsmateriale. Ved større og mer kompliserte skader vil tannen måtte gjenoppbygges ved en krone. I noen tilfeller vil tannen være så skadet at det er ikke noe tann igjen å legge en krone over og i slike tilfeller benyttes en stiftkonus.

Stiftkonus
1. Normal tann.     2. Redusert tann, tidligere rotfylt.     3. Stift settes inn i tann.    4. Tannen bygges opp rundt stiften.     5. Krone fremstilles.     6. Krone settes over stiftkonus.

Hva er stiftkonus?

En stiftkonus er en oppbygging av tann som brukes i de tilfeller der en tann har så stor tannskade at det ikke er mulig å feste verken fylling eller krone til tannen. Da lages en stiftkonus til tannen, og en krone festes over denne.

I rotkanalen til tannen festes et sylinderformet materiale og deler av tannen bygges opp mot dette sylinderformede materialet. Denne justeres deretter til en krone og senere festes en krone over den oppbyggede delan av tannen.

En stiftkonus krever at tannen har hatt en rotfylling.

En stiftkonus er en oppbygging av tann som brukes i de tilfeller der en tann har så stor tannskade at det ikke er mulig å feste verken fylling eller krone til tannen. Da lages en stiftkonus til tannen, og en krone festes over denne.

I rotkanalen til tannen festes et sylinderformet materiale og deler av tannen bygges opp mot dette sylinderformede materialet. Denne justeres deretter til en krone og senere festes en krone over den oppbyggede delan av tannen.

En stiftkonus krever at tannen har hatt en rotfylling.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til stiftkonus. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. For at en stiftkonus skal kunne lages på en tann må denne ha en rotfylling. Deretter fjernes den øvre delen av rotfyllingen for å skape plass til den sylindriske formet stiften. Prosedyren videre vil variere ut i fra om det er en fiber stiftkonus eller en støpt stiftkonus som skal lages.

Ved en fiber stiftkonus settes en fiberstift i den øvre delen av rotkanalen. Tannen bygges videre opp med et fyllingsmateriale til en ønsket form og fasong. Ofte vil denne dekkes til med en krone for optimal styrke og kvalitet.

På samme måte som ved en fiber stiftkonus, settes en støpt stift i den øvre rotkanalen. Etter å ha gjort plass til stiftkonusen ved å fjerne den øvre del av rotfyllingen, tas et avtrykk av tannen og sendes til en tannteknikker. Tannteknikkeren støper en stiftkonus tilpasset tannen og sender den tilbake til tannlegen. Den støpte stiftkonusen limes på tannen. Behandlingen fortsetter med å lage en krone over stiftkonusen.

Det er ikke vondt å lage en stiftkonus. I noen tilfeller kan det derimot være behov for en bedøvelse av tannkjøttet om denne trenger noe justering i forkant.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og utstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Det finnes to varianter basert på to forskjellige grupper materialer.

Den første varianten kalles for fiber-stiftkonus og denne lages direkte på tannen. Denne behandlingen foregår over 1 seanse og kan forventes å ta i underkant av 1 time. Prisen for denne kan du finne i vår prisliste.

Den andre varianten av kalles for støpte stiftkonus og denne lages av en tannteknikker. Denne behandlingen trenger 2 seanser og kan forventes å ta i overkant av 1 time. Prisen for denne vil være høyere enn for fiberstifter ettersom det involverer arbeid både av tannlege og tannteknikker. Se vår prisliste for mer informasjon om pris.

I mange tilfeller vil det ikke være mulig å redde en tann fra en stor tannskade om den ikke bygges opp med stiftkonus og krone. Videre vil det være fare for infeksjon om tannen ikke rengjøres.

Det finnes noen alternativer. Det første alternativet vil være å bygge opp tannen uten en stiftkonus. Ofte vil en slik oppbygging være med krone. Siden det er lite igjen av både tann og tannvev vil ikke en krone ha mye å feste seg på og prognosen vil være redusert.

Det andre alternativet vil være materialvalg.

Fiber stiftkonus
Dette er et godt alternativ under gitte forhold. Fordelene er god estetikk, rask fremstilling og lav styrke. Dette materialet er foretrukket ettersom den er skånsom mot tannen om belastningen skulle bli for stor. Ved en slik belastning vil produktet frakturere før tannen. Stiftkonusen, eventuelt også kronen, vil gå tapt mens det unngås at tannen får en fraktur. Tannen vil dermed kunne reddes. Ulempen er en usikker prognose på grunn av denne usikkerheten.

Støpt stiftkonus
En støpt variant er et godt alternativ i belastede områder om det er ønskelig at produktet ikke skal frakturere. Dette vil gjelde godt ved de bakerste tennene, det som kalles molarer.

Ulempen er om belastningen blir stor. I slike tilfeller er det fare for at tannen får en fraktur og både tann og oppbygging vil gå tapt. Tannen vil trenge en tannuttrekking og eventuelt en kunstig tann som for eksempel implantat eller bro.

Etter at en stiftkonus er fremstilt må tannen ha en krone for optimal styrke og estetikk.

En stiftkonus vil alltid ha noe usikker prognose ettersom det er en fare for at tannen kan få en fraktur, eller stiftkonusen knekke. Videre bygger denne behandlingen på en rotfylling som også vil kunne påvirke prognosen.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn