Skip to content

Krone

Noen ganger vil en tann kunne ta skade grunnet forskjellige årsaker, blant annet karies (hull/tannråte) fraktur eller slitasje. I slike tilfeller vil tannen måtte gjenoppbygges til normal størrelse for normal funksjon og estetikk. Ved enklere og mindre skader kan en slik oppbygging oppnås ved bruk av et fyllingsmateriale. Ved større og mer kompliserte skader vil tannen måtte gjenoppbygges ved en krone.

Krone

1. Normal tann.     2. Frakturert bit av tann.     3. Tann justert for krone.      4. Krone fremstilles.     5. Krone settes over tannen

Mer om krone

En krone er en oppbygging av tannen der skaden er så stor at tannen ikke kan gjenoppbygges med en fylling. En krone ser ut som en tann og har form som en hette. Tannen som er skadet må justeres noe først. Deretter festes kronen over tannen.

Fordelen ved en krone fremfor en fylling er bedre feste, bedre fordeling av tyggekreftene, og som regel bedre estetisk/kosmetisk resultat

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til krone. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

I motsetning til fyllinger, kan ikke tannen bygges opp med en krone på et besøk.

For å sikre riktig valg av behandlingsalternativer utføres en undersøkelse og kartlegging av forholdene først. Kronematerialet og fasong avgjøres ved dette stadiet, for å sikre et produkt som er skreddersydd og tilpasset forholdene. Bare slik kan vi forvente et vellykket resultat hver gang.

Etter at tannen har fått bedøvelse, rengjøres og klargjøres tannen først om nødvendig. Deretter slipes og justeres tannen til en størrelse og fasong nødvendig i henhold til hva slags krone og materiale som er planlagt. Etter dette tas et avtrykk av tannen, som sendes videre til en tannteknikker.

En Tanntekniker vil bruke omtrent 2 uker på å klargjøre kronen. I mellomtiden vil en midlertidig krone plasseres over tannen. Når kronen er klar avtales en ny time der kronen limes på tannen. Til slutt justeres og poleres den slik at den passer i bruk når man biter tennene sammen.

Å klargjøre en tann til en krone vil ofte kunne være vondt og ubehagelig om bedøvelse ikke legges.

Det er av viktig for oss at våre kunder opplever ingen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og utstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

 
 

En kronebehandling tar lang tid om det skal gjøres ordentlig og av høy kvalitet. Behandlingen foregår over 2 – 3 seanser. Enkelte vil kunne utføre denne behandlingen raskt, men vi har valgt å vektlegge kvalitet fremfor kvantitet. Hos oss bør du forvente et tidsbruk på ca 2 timer totalt, fordelt på disse seansene.

Ettersom en kronebehandling tar lang tid og involverer også arbeid fra en tredjepart, en tannteknikker, koster denne løsningen mer enn en fylling. For mer informasjon om våre priser anbefales det å se vår prisliste.

I noen tilfeller vil det stilles høye krav til estetikken. Ved slik estetisk tannbehandling benytter vi høyestetiske kroner. Disse koster mer enn vanlig ettersom mer tid går med i fremstillingen fra både tannlege og tannteknikker.

En krone fremstilles i de tilfeller det er stor tannskade og det er et behov for å beskytte tannen mot ytterligere tannskade. Om en krone ikke fremstilles er tannen sårbar ovenfor ny tannskade eller videreutvikling av tidligere tannskade. I verste fall kan dette føre til problemstillinger som for eksempel fraktur, rotfylling eller tannuttrekking.

Alternativ til kronebehandling kan være å fremstille en midlertidig krone i påvente av permanent krone. Dette er et godt alternativ der tannen trenger beskyttelse mot ytterligere tannskade, men der det kan være usikkerhet rundt tannens helse eller der det er vanskelig med økonomi.

Fyllinger kan også være et alternativ til en krone. I slike tilfeller er det derimot vanskelig å angi hvor lenge en slik fylling vil vare og ingen garanti vil kunne tilbys mot varighet.

Innenfor krone finnes det i dag mange materialer. Nedenfor utdypes noen av de vanligste materialene. Det er ikke uvanlig å kunne kombinere enkelte materialer for å forbedre egenskapene ved en krone.

Keramkroner
Det finnes flere kerammaterialer i dag og her skriver vi litt om de to vanligste materialene innenfor denne kategorien, kalt E-max og Zirkonia kroner.

E-max, også kjent som Lithium Disilicate, er et materiale som kom på markedet litt over 10 år siden. E-max har samme fordel som fyllinger, ved at mindre friskt tannvev behøves å fjerne for til fordel for kronen. E-max kroner er som fyllinger også sårbar for fuktighet ved liming, men til gjengjeld er bindingen til tann sterkere enn ved de andre alternative materialene.

Zirkonia er et materiale som kom på markedet ca. 15-20 år siden. Zirkonia kroner krever mer plass og derfor vil mer tannvev måtte fjernes. Fordelen med Zirkonia kroner er dens estetikk og vevsvennlighet. Den siste egenskapen er til fordel om kronen skal ligge innunder tannkjøttet.

Metallkeramkroner
Metallkeramkroner er blant de mest klassiske kronevariantene. Denne type krone er satt sammen av to materialer, en underliggende metallkjerne dekket med et overliggende kerammateriale. Estetisk kan dette materialet være krevende og det stilles større krav både til tannlege og tannteknikker for å kunne levere et estetisk godt arbeid med dette materialet.

I dag benyttes metallkeramkroner lite. De tilfeller dette materialet kan ha større fordel er der det kan være ønskelig med et noe mer fleksibilitet materiale ettersom metallet er ofte litt mer elastisk og fleksibel enn de andre materialene. Dette kan være for eksempel ved slitasjeskader som tanngnissing / tannskjæring.

Metallkroner / gullkroner
Dette er kroner som er laget av en metallsammensetning uten noe keram over. Disse er derfor ikke tannfarget av utseende. Disse kronene vil ha fordel av at de trenger lite plass og derfor er det lite av tannvevet som vil måtte fjernes. Gull som materiale er dessuten veldig vevsvennlig.

Etter at kronen er limt på er det ingen behov for ytterligere behandling så lenge ingen ny tannskade oppstår.

Vi har over tid utviklet gode rutiner og anskaffet godt tannlegeutstyr for å kunne levere kroner av høyest kvalitet. Med reflektert valg av fasong og materiale i lag med nøyaktig reduksjon og avtrykk sikrer vi et godt grunnlag for at vår tannteknikker kan fremstille en krone av ypperst kvalitet og estetikk. Med riktig bruk og vedlikehold vil kronen kunne holde lenge.

Hos pasienter med slitasjeskader som tanngnissing / tannskjæring kan levetiden ved kroner være kortere og usikker på grunn av de sterke belastningene disse materiale må gjennomgå.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn