Skip to content

Fylling

Noen ganger vil en tann kunne ta skade grunnet forskjellige årsaker, blant annet karies (hull/tannråte) fraktur eller slitasje. I slike tilfeller vil tannen måtte gjenoppbygges til normal størrelse for normal funksjon og estetikk. Ved enklere og mindre skader kan en slik oppbygging oppnås ved bruk av et fyllingsmateriale.

Fyllinger

1. Normal tann.     2. Frakturert bit av tann     3. Tann oppbygget med fylling.

Mer om fylling

Etter at en tannskade er rengjort og klargjort må tannen gjenoppbygges slik at man oppnår opprinnelig funksjon og estetikk.

En fylling er et materiale som legges i eller over den rengjorte skaden, slik at skaden dekkes.

Ved en undersøkelse og kartlegging, avgjøres det hvordan og med hvilket fyllingsmateriale tannen bør bygges opp.

Tannen bygges opp gradvis med fyllingsmaterialet til ønsket størrelse og utforming er oppnådd. Ved mindre tannskader benyttes det i dag bare tannfargete fyllingsmaterialer, som består av plastbiter. Ved større tannskader egner det seg bedre å bygge opp tannen med en krone.
 

I dag finnes det flere fyllingsmaterialer med ulike egenskaper og dette gir god mulighet til å finne noe som passer ved enhver anledning.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til fylling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før enhver behandling må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene. Før en fylling kan legges er det viktig at tannen rengjøres og området som skal oppbygges er isolert slik at fuktighet ikke kommer til.

Deretter behandles tannen med noen midler for å sikre topp binding til fyllingsmaterialet. Så bygges tannen opp gradvis med et fyllingsmateriale og til slutt justeres og poleres den slik at den passer i bruk når man biter tennene sammen.

Å legge fylling er ikke vondt, men å rengjøre og klargjøre en tannskade kan derimot oppleves som vondt og ubehagelig om ikke bedøvelse benyttes.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og utstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Tiden det tar å legge en fylling vil avhenge av tilgang til tannskaden, størrelsen, valgt fyllingsmateriale og utstyret som benyttes. Ofte vil dette være omkring 15-60 minutter. Ettersom vi bruker en utvidet protokoll. Ed legging av fylling for å oppnå best kvalitet, vil tidsbruket være mer.

Størrelsen til fyllingen beskrives ofte ut i fra hvor mange flater på tannen denne dekker. Tyggedelen ved en tann består av 5 flater.

Prisen på en fylling vil også avhenge av flere faktorer, blant annet materialvalg, tidsbruk, og vanskelighetsgrad. For en oversikt over prisene se på vår prisliste.

Så lenge det er ikke planlagt mer behandling ved tannen og ingen nye skader oppstår er det ikke behov for mer behandling.

I tilfeller med dype hull i tannen, kan det bli behov for en rotfylling senere.

Den vanligste måten å gradere fyllinger på er ved å angi flater fyllingen dekker på tyggedelen av tannen. Tyggedelen ved tannen består av 5 flater. Ved en fylling på over 3 flater vil ofte en krone vurderes som et alternativ.

I tillegg til flater bruker noen en størrelsesorden L-M-H, Lav – Middels – Høy, for å angi størrelse og vanskelighetsgrad ved fyllingen.

Om en tannskade fortsetter ubehandlet kan dette føre til at bakterier kommer omsider inn i tannerven og skaper en infeksjon med behov for rotfylling. Dette vil også kunne forekomme om en tannskade er rengjort men ikke fulgt opp med oppbygging av tann.

Alternativer til tannfargete fyllingsmaterialer vil ligge i materialvalget. Ved store tannskade kan det være et godt alternativ med krone. Nedenfor utdyper vi noen forskjellige fyllingsmaterialer.

Tannfargete fyllingsmaterialer
Kompositt er den mest vanlige variant av tannfarge fyllingsmaterialer. Det finnes mange variasjoner av komposittmaterialet. Enkelte vil være sterkere enn andre, og andre vil være finere estetisk, såkalte høyestetiske fyllinger.

En forutsetning i bruk av kompositt som fyllingsmateriale er at ingen fuktighet skal foreligge, som for eksempel spytt eller blødning. Om det forekommer benyttes et annet tannfarget fyllingsmateriale kalt Glassionomer fylling. Dette fyllingsmaterialet egner seg godt for eksempel ved tannskade som oppstår innunder tannkjøttet.

En stor fordel ved tannfargete fyllingsmaterialer er muligheten til å reparere en tannskade uten å måtte fjerne noe friskt tannvev. Så lenge ødelagt tannvev fjernes fullstendig kan fyllingen fungere godt. Fyllingsmaterialene i dag har også gode fargeegenskaper slik at disse fyllingene er lite synlig for det blotte øyet.

En begrensning tannfargete materialer har er følsomheten for fuktighet og styrke. Fuktighet begrenser muligheten til å oppnå god binding mellom fylling og tann. Dette kan redusere muligheten til å forme tannen slik nødvendig, og i noen tilfeller vil tannfargete fyllingsmaterialer være uegnet. I slike tilfeller kan det være nødvendig med en krone.

Amalgam
Amalgam er et fyllingsmateriale som ble brukt mye tidligere men som ble forbudt å bruke siden 2008. Amalgam er et fyllingsmateriale som er sølvgrå i farge. Materialet er sterk og tåler fuktighet, men det fryktes at kvikksølvmengden i materialet kan være ugunstig for helsen.

Vi har over tid utviklet gode rutiner og anskaffet godt tannlegeutstyr for å kunne levere kroner av høyest kvalitet. Med reflektert valg av fasong og materiale i lag med nøyaktig reduksjon og avtrykk sikrer vi et godt grunnlag for at vår tannteknikker kan fremstille en krone av ypperst kvalitet og estetikk. Med riktig bruk og vedlikehold vil kronen kunne holde lenge.

Hos pasienter med slitasjeskader som tanngnissing / tannskjæring kan levetiden ved kroner være kortere og usikker på grunn av de sterke belastningene disse materiale må gjennomgå.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn