Skip to content

Bro

Under noen omstendigheter vil det ikke la seg gjøre å reparere en tannskade. I slike tilfeller vil tannen måtte fjernes. Om tannen som ble fjernet anses å være viktig for funksjon eller estetikk, kan det være ønskelig å finne en kunstig tann å erstatte den tapte tannen med. Det finnes flere alternativer å velge mellom i dag, blant annet bro, implantat og protese. En bro er en kunstig løsning som bruker nabotennene til feste.

Bro

1. Normal tann   2. Manglende tann     3. Nabotenner justeres for bro     4. Bro fremstilles     5. Bro settes på tennene 

Mer om bro

En bro er en konstruksjon som av utseende og fasong ser ut som tre eller flere tenner / kroner limt sammen. En bro er en løsning som navnet tilsier. Den bygger bro fra en tann, over tannluken og til tannen på den andre siden av tannluken. I noen tilfeller kan broen ha en form som et springbrett, der to tenner/kroner er limt sammen.

En bro er avhengig av sunne nabotenner og vil kunne påvirkes av karies, tanngnissing og tannkjøttssykdommer.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til brobehandling. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Før en brobehandling kan begynne må vi begynne med en undersøkelse og kartlegging av forholdene i området der det er planlagt å sette en bro. Her vurderer vi estetiske forhold, bittforhold, gjenstående mengde tenner og kvaliteten av disse. På bakgrunn av denne informasjonen avgjøres det hvilken materiale broen bør lages i og hvilken utforming den bør ha.

Senere settes bedøvelse og tennene justeres etter den planlagte fasong og materiale broen er tiltenkt å ha. Når dette er utført tas et avtrykk til en tannteknikker og en midlertidig bro lages i påvente av en permanent bro. Tannteknikkeren lager en bro og når denne er klar, sementeres eller limes denne til tennene som ble justert. Til slutt tilpasses broen slik at den er naturlig i bitt og bruk.

Normal tid for å lage en bro er 2 – 3 uker. I tilfeller der det haster kan denne tiden forkortes 1 – 2 uker.

I noen tilfeller vil det ta lengere tid å lage en bro. Dette kan være tilfelle etter en tannuttrekking der såret fra tannuttrekkingen bør få tid til å gro og stabilisere seg. Likeledes kan det ta lengere tid om broen må prøves underveis slik tilfellet kan være ved tanngnissing eller usikre bittforhold.

Normal tid for å lage en bro er 2 – 3 uker. I tilfeller der det haster kan denne tiden forkortes 1 – 2 uker.

 

I noen tilfeller vil det ta lengere tid å lage en bro. Dette kan være tilfelle etter en tannuttrekking der såret fra tannuttrekkingen bør få tid til å gro og stabilisere seg. Likeledes kan det ta lengere tid om broen må prøves underveis slik tilfellet kan være ved tanngnissing eller usikre bittforhold.

I mange tilfeller vil et tannimplantat være en god alternativ til en bro ettersom et tannimplantat ikke er avhengig av nabotennene og disse vil derfor ikke trengs å justeres.

Det er ingen behov for videre behandling etter en bro er satt på plass såfremt ingen ny tannskade skulle oppstå.

En bro har god prognose såfremt god munnhygiene oppnås ved hjelp av tannpleieprodukter. I noen tilfeller kan det være behov for forebyggende behandling

Fordeler

  • Godt behandlingsalternativ der det er for lite kjeveben ved tannluken til å kunne ha tannimplantat
  • Bedre estetisk resultat enn tannimplantat ved gitte forhold
  • Styrker stabilitet til nabotenner som forankrer broen
  • Rask behandlingstid
  • Mulighet til å ha midlertidig bro i påvente av permanent bro
  • Fastsittende løsning

Ulemper

  • Krever reduksjon av tannvev
  • Vanskeligere renhold av forankringstenner
  • Avhengig av friske nabotenner
  • Skader ved nabotenner kan påvirke broen direkte. I verste fall forårsake tap av broen.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn