Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

KUNSTIG TANN

I de tilfeller det mangler en tann kan det være behov for å erstatte den manglende tannen med en kunstig tann. I dag finnes det flere gode alternativer å velge mellom der enkelte alternativer vil ha større fordeler enn andre. Likeledes vil det i de fleste tilfeller være et økonomisk skille på de forskjellige alternativer. I de fleste tilfeller vil det hovedsakelig være tre hovedalternativer å velge mellom; implantat, bro og protese.

Kunstig tann

Mer om kunstig tann

Noen ganger vil tenner kunne gå tapt. Dette kan være eksempelvis i forbindelse med tannkjøttsinfeksjonen periodontitt eller der det foreligger en så stor tannskadene at det ikke er mulig å behandle tannen. I slike tilfeller vil tannen måtte fjernes for at det ikke skal oppstå en infeksjon i kjevebenet. Åpningen i tannrekken som dannes når en tann fjernes kalles en tannluke.

I de fleste tilfeller vil slike tannluker kunne lukkes ved et godt utvalg av forskjellige løsninger. Hvilken eller hvilke løsninger som egner seg vil være avhengig av flere forhold.  Tilsvarende vil enkelte løsninger være bedre egnet og andre utelukket grunnet gitte forhold. Lukking av luker er valgfritt og det er også et alternativ å la luken være ubehandlet.

Alternativer innenfor kunstig tann

Tannimplantat

Tannimplantat er den løsningen som likner mest på en tann. Den består av en kjevedel og en tyggedel. Løsningen forutsetter godt mengde kjeveben, da kjevedelen plasseres i kjevebenet. Tyggedelen, som festes på kjevedelen, kan utformes på mange måter og kan være enten en fast eller en avtakbar løsning.
Les om tannimplantat.

Bro

En bro er en løsning som er fast montert og den bygges på en eller flere nabotenner. Derfor er det ved en bro, en forutsetning av at det foreligger én eller flere tenner i nærheten av tannluken, og at disse er av god nok kvalitet til å kunne bære brokonstruksjonen. En bro er en konstruksjon som enkelt beskrevet er flere kroner loddet sammen.
Les om bro.

Protese

Protese, også kjent som gebiss, kan erstatte én, flere eller til og med alle tenner i en kjeve. En protese er en avtakbar løsning. I de tilfeller der det eksisterer tenner av god kvalitet, vil disse benyttes disse til å feste en protese med. Slike proteser kalles delproteser. I tilfeller der det ikke eksisterer noen tenner lages en protese som dekker hele kjeven, og disse protesene kalles helprotese. Les om proteser.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn