Skip to content

clear smile aligner

De fleste av oss vil ha noen skjevheter ved vår tannstilling. Om muligheten var der da vi var mindre, og den ble benyttet, ble stordelen av disse skjevhetene korrigert hos reguleringstannlegen i skolealder. Tenner er hele tiden i bevegelse, selv i voksen alder. Om tennene ikke låses i sin nye posisjon er det fare for at tennene vender tilbake til den opprinnelige tannstillingene. I dette tilfellet ville det være til tannstillingen før tannregulering ble utført. I disse tilfellene, og i tilfeller der enkelte ikke fikk tilbud om regulering eller ikke hadde anledning til å benytte dette tilbudet, vil det kunne opptå et behov for å regulere tennene slik at en mer estetisk utseende oppnås.

Det finnes i dag et utall av forskjellige reguleringsmetoder som kan benyttes til å korrigere tannstillingen til tennene. Disse kalles korttidsregulering, kjent som usynlig regulering på folkemunn. Et av disse metodene er gjennomsiktige skinner (Clear Smile Aligner, Invisalign, All-in e.l.).

Clear Smile Aligner
1. Trangstilling og skjeve tenner i frontområde i overkjeve og underkjeve.    2. Clear Smile Aligner skinner slik som Invisalign (gjennomsiktige skinner), påsatt tennene i overkjeve og underkjeve.    3. Tennene normalstilt.

Mer om Clear Smile Aligner

Clear Smile Aligner er en type korttidsregulering som ble opprinnelig utviklet for nesten 50 år siden. Likevel er det først ca. 10 år siden at metoden fikk mer oppmerksomhet, og bruken økte betraktelig både her til lands og i utlandet.
 
Dette skyldes en videreutvikling og forenkling av systemet med bruk av data i både planleggings- og fremstillingsfasen, såkalt CAD/CAM.
 
Med den nye teknologien følger det nå bedre verktøy til å planlegge og forutse behandlingen, flere

bruksområder, en mer kontrollert forflytning av tennene og ikke minst mulighet til å oppnå et bedre og mer nøyaktig resultat enn tidligere.

Metoden baserer seg på bruk av flere gjennomsiktige klare plastskinner i en bestemt rekkefølge til å flytte tennene til en ønsket posisjon.

Vanlige spørsmål

Her svarer vi på alle de vanligste spørsmålene kunder har i tilknytning til Clear Smile Aligner. Har du ytterligere spørsmål er du velkommen til å ta direkte kontakt med oss via e-post eller telefon.

Clear Smile Aligner er et system bestående av en eller flere klare gjennomsiktige plastskinner, individuelt tilpasset til hvert enkelt tilfelle og ledd i behandlingen. Plastskinnene vil omfavne den synlige delen av tannen frem til tannkjøttet, i den kjeven den benyttes i.

De benyttes så i en forutbestemt rekkefølge, hvor én skinne brukes om gangen i en bestemt tid. Hver skinne vil bidra med å flytte svakt én eller flere tenner, i en bestemt retning og posisjon, før neste skinne kan benyttes. Omsider vil alle skinner til sammen ha flyttet tennene til den nye ønskede posisjonen.

Det gjør ikke vondt å bruke Clear Smile Aligner skinnene. Om det skulle foreligge behov for tilrettelegging før skinnene kan tas i bruk, og en slik tilrettelegging kan gi smerte og ubehag, vil bedøvelse tilbys.

Det er av stor betydning for oss at våre kunder ikke opplever noen smerter underveis i behandlingen. Derfor har vi investert store mengder tid og penger i rutiner og tannlegeutstyr for å oppnå dette. I dag tilbyr vi flere teknikker og metoder for å kunne levere bedøvelse smertefritt, slik som Vibraject og Quicksleeper 5.

Forventet tidsbruk for å oppnå ønsket resultat vil variere med vanskeligshetgrad og omfanget av tannforflytning nødvendig. Ofte vil det innebære fra to til flere måneder. For raskest effekt anbefales det å bruke skinnen maksimalt hele dagen. Det anbefales da hovedsakelig kun å ta ut apparaturen ved måltider. Ved behov kan den tas ut i andre tilfeller men dette vil forsinke behandlingen noe.

Kostnaden til en Clear Smile Aligner behandling avhenger av antall skinner som må lages. Da dette vil variere fra tilfelle til tilfelle er det ikke mulig å oppgi en fast pris på behandlingen. Ta kontakt for en konsultasjonstime for mer informasjon.

Det finnes i dag mange leverandører av systemer liknende Clear Smile Aligner. Disse har samme virkemetode men med små forskjeller. Eksempler på slike systemer er Invisalign og All-in.

Utenom disse finnes det to andre alternativer, Inman Aligner eller 6 Month Smiles.

Inman Aligner benyttes til raskere forflytning av flere tenner i overkjeve og underkjeve front, mellom hjørnetann til hjørnetann. Systemet består av én avtakbar skinne.

6 Month Smiles er en tannfarget regulering som er bedre egnet til mer omfattende forflytning av tenner framme i munnen, i sideområdet, eller en kombinasjon. Løsningen er fast montert og ikke avtakbar.

Fordeler

  • Enklere apparatur til bruk ved små forflytninger
  • Minst synlig system av samtlige apparaturer
  • Mest behagelig system av samtlige apparaturer


Ulemper

  • Enkelt system som har sine begrensninger
  • Skinner av tynn plast med fare for deformering ved uaktsomhet
  • Behandlingsforløp og skinner må kontrolleres hver 14. – 21. dag
  • Behandlingen består av flere skinner
  • Effekt er påvirket av brukstid

Etter at en Clear Smile Aligner behandling er gjennomført og tennene er kommet seg på plass må de sikres i sin nye posisjon slik at de ikke beveger seg ytterligere. Den enkleste måten å sikre tennene på er ved å lime tennene sammen med en metalltråd bak tennene, en såkalt retainertråd. I noen tilfeller anbefales det å bruke en klar plastskinne på nettene i tillegg til metalltråden, som et ekstra sikkerhetsledd. Egnet løsning, og pris, vil vurderes etter at Clear Smile Aligner behandling er fullført.

Clear Smile Aligner som system egner seg bedre ved mindre forflytninger av noen få tenner i fortannsområdet da skinnene har ingen aktiv kraft å kunne påføre tennene. Apparaturen er av den enkleste varianten, og den minst synlige, av alle korttidsreguleringsapparaturer.

I slike tilfeller fungerer den godt, såfremt skinnene brukes slik anbefalt. Ved behov for større forflytninger anbefales andre alternativer, slik som Inman Aligner eller 6 Month Smiles.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn