Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

korttidsregulering

De fleste av oss vil ha noen skjevheter ved vår tannstilling. Om muligheten var der da vi var mindre, og den ble benyttet, ble stordelen av disse skjevhetene korrigert hos reguleringstannlegen i skolealder. Tenner er hele tiden i bevegelse, selv i voksen alder. Om tennene ikke låses i sin nye posisjon er det fare for at tennene vender tilbake til den opprinnelige tannstillingene. I dette tilfellet ville det være til tannstillingen før tannregulering ble utført. I disse tilfellene, og i tilfeller der enkelte ikke fikk tilbud om regulering eller ikke hadde anledning til å benytte dette tilbudet, vil det kunne opptå et behov for å regulere tennene slik at en mer estetisk utseende oppnås.

Det finnes i dag et utall av forskjellige reguleringsmetoder som kan benyttes til å korrigere tannstillingen til tennene. Disse kalles korttidsregulering, kjent som usynlig regulering på folkemunn. Disse kan kategoriseres som følgende; gjennomsiktige skinner (Clear Smile Aligner, Invisalign, All-in e.l.), apparatur (Inman Aligner) eller tannfarget regulering (6 month smile, C-fast e.l.)

Korttidsregulering

Mer om korttidsregulering

Korttidsregulering, også kjent som usynlig regulering, er en samlebetegnelse benyttet til en type apparatur beregnet på å flytte tenner.

Det kan være alt fra minimal forflytning av én eller flere tenner, til forflytning av samtlige tenner. Behandlingen kan omfatte én kjeve, eller begge kjever. Felles for korttidsregulering er en forenklet bruk og den korte brukstiden sammenliknet mot den klassiske tannreguleringen. 

Til forskjell flytter korttidsreguleringer hovedsakelig bare den synlige delen av tannen, som er utenpå tannkjøttet, mens ordinær tannregulering vil forsøke å flytte tannen i sin helhet, både den synlige delen og den usynlige delen som er i kjevebenet (tannroten).

Varianter av korttidsregulering

Det finnes veldig mange forskjellige apparaturer innenfor korttidsregulering. Hovedsakelig kan disse inndeles i avtakbare løsninger og faste løsninger.

Med avtakbare løsninger tenkes apparaturer som ikke sitter fast og som brukeren kan velge når han/hun vil bruke eller ei. Apparaturen kan lett settes på eller tas av.

Eksempler på slike apparaturer er Inman Aligner, Clear Smiles, Invisalign og All-in. Disse løsninger har noen begrensninger i deres effekt og muligheter, men om de brukes i egnede tilfeller vil de kunne fungere mer raskt og effektivt enn andre apparaturer.

Faste løsninger vil likne mer på den ordinære tannreguleringen. Eksempler på slike apparaturer er 6 Month Smiles og C-fast

Clear smile aligner

Clear Smile Aligner er en type korttidsregulering basert på gjennomsiktige skinner. Hver skinne har som formål å flytte litt på én eller flere tenner. Ved bruk av flere skinner vil tannen / tennene nå sitt endelig posisjon, slik ønsket og forespeilet av tannteknikkeren.
Les mer om Clear Smile Aligner

Inman aligner

Inman Aligner er en korttidsregulering basert på én skinne av klar plast. To bøyler ved skinnen sørger for å presse tennene opp mot en ønsket posisjon og plassering, fastsatt av tannteknikker. Ved bruk vil tennene gradvis flytte opp mot denne posisjonen og målet vil være oppnådd. Ved flittig bruk er dette det raskeste systemet til å flytte tenner. Systemet egner seg bare til å flytte tenner i fortannsområder, mellom hjørnetann til hjørnetann.
Les mer om Inman Aligner

6 month smile

6 Month Smiles er en korttidsregulering basert på vanlig regulering men en enklere variant. Siden systemet består av komponenter som er tannfarget eller av klar plast, er denne mindre synlig enn en vanlig regulering. Dette er årsaken til dens suksess. Systemet egner seg godt til situasjoner som krever mer kompliserte forflytninger, spesielt i sideområdet i kjeven.
Les mer om 6 month Smile

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn