Skip to content

Tannbehandling

Kveldsåpent, akuttvakt, smertefrie behandlinger, alle typer tannlegetjenester.

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Topp moderne klinikk

Vårt tilbud innen tann-behandling

Kolbotntannlegene - Tannbehandling

Gruer du deg for tannlegebesøk? Prøv en tilvenningstime uten behandling. Vi viser deg rundt i lokalene, forteller hvordan vi arbeider, plasserer deg i en av våre behagelige stoler, og lar deg oppleve atmosfæren.

Undersøkelse og kartlegging

En undersøkelse og kartlegging av forholdene er et nødvendig steg før noe behandling kan utføres. Med den kunnskap og oversikt dette gir kan tannlegen bedre planlegge og prioritere nødvendig behandling slik at tenner og munnhule kan best ivaretas på en effektiv måte. Det er også ut i fra forhold som avdekkes at tannlegen vil kunne gi råd og veiledning om nødvendig forebyggelse for fremtidige problemstillinger.
Les om undersøkelser her.

Tannkjøtts-behandling

Tannkjøttssykdommer og -infeksjoner er en vanlig tannsykdom blant voksne. Omtrent 40% av befolkningen over 40 år har tannkjøttssykdom. Ubehandlet vil denne sykdommen ha store konsekvenser med bevegelige tenner og tanntap på sikt. Det er også mistanke om at bakterier fra tannkjøttssykdommer kan gjøre skade andre steder på kroppen og derfor vektlegges denne sykdommen stor verdi for generell helse.
Les om tannkjøttsbehandling her.

Tanntrekking

I noen tilfeller vil en tann få en stor tannskade som ikke vil kunne behandles ved rotfylling eller oppbygging av tann. Dette kan skyldes blant annet karies (tannråte/hull), fraktur av tannvevet og slitasjeskader. Andre ganger kan det være at det ikke er ønskelig å påkoste en tann behandling. I begge disse situasjoner er det da foretrukket å trekke tannen for å forhindre videre utvikling av infeksjon og senere en spredning av infeksjonen.
Les om tanntrekking her.

Syre- og slitasjeskade-behandling

Livsstilsvaner, arbeidsmiljø og andre faktorer vil kunne påføre tannsettet tannskader indirekte eller direkte. Disse skadene inndeles ut i fra hva som forventes å være årsaken til tannskaden. Abrasjonsskader omhandler slitasjeskader fra et objekt. Erosjonsskader omhandler syreskader og attrisjonsskader omhandler slitasjeskader fra en tann på en annen tann i motsatt kjevedel.
Les mer om syre og slitasjebehandling her.

Oppbygging av tann

I noen tilfeller vil en tann få en tannskade som nødvendiggjør behandling. Eksempler på slike tannskader vil være blant annet karies (tannråte/hull), fraktur av tannvevet og slitasjeskader. I slike tilfeller fjernes det skadete tannvevet om nødvendig, og deretter bygges tannen opp med egnet metode og materiale.
Les om oppbygging av tann her.

Rotfylling

Enkelte ganger vil en tann bli skadet i så stor grad at også tannerven tar skade. Dette kan for eksempel skje ved karies (tannråte/hull), fraktur eller slitasjeskader. I disse tilfellene vil bakterier finne vei inn til den indre delen av tannen der pulpa (tannerven) ligger. For at tannen skal kunne bevares, og for at bakterier ikke sprer seg inn til kjevebenet, vil tannen måtte rotfylles.
Les om rotfylling her.

Kunstig tann

I de tilfeller det mangler en tann kan det være behov for å erstatte den manglende tannen med en kunstig tann. I dag finnes det flere gode alternativer å velge mellom der enkelte alternativer vil ha større fordeler enn andre. Likeledes vil det i de fleste tilfeller være et økonomisk skille på de forskjellige alternativer. I de fleste tilfeller vil det hovedsakelig være tre hovedalternativer å velge mellom; implantat, bro og protese.
Les om kunstig tann her.

Korttids-regulering

De fleste av oss vil ha noen skjevheter ved vår tannstilling. Om muligheten var der da vi var mindre, og den ble benyttet, ble stordelen av disse skjevhetene korrigert hos reguleringstannlegen i skolealder. Tenner er hele tiden i bevegelse, selv i voksen alder. Om tennene ikke låses i sin nye posisjon er det fare for at tennene vender tilbake til den opprinnelige tannstillingene.
Les om korttidsregulering her.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn