Skip to content

Besøksadresse

Sønsterudveien 32 - Kolbotn

Telefon / akuttvakt

401 22 222

Åpningstider

Se våre åpningstider her.

Diagnose av tankjøttbetennelse

Hurtiglinker

tannlegevakt-behandlinger-225

Klikk i menyen og hopp direkte til temaene på denne siden.

Diagnose av gingivitt - en introduksjon

Gingivitt er en tannkjøttssykdom, hvor en infeksjon forekommer i tannkjøttet rundt én eller flere tenner. Ved gingivitt har sykdommen ikke begynt å påføre mer skade enn på tannkjøttet. Infeksjonen skyldes bakterier og bakteriebelegg (plakk) som blir liggende mot tannkjøttet.

Om problemstillingen ikke behandles kan tilstanden utvikle seg til en tilstand med mer alvorlig infeksjon og tannkjøttbetennelse, kalt periodontitt. Periodontitt er en sykdom som skader kjevebensfestet rundt tennene og er den mest vanlige sykdommen i voksen alder.

Anatomi

Oppbygging av tann

Tannen kan inndeles i to deler, tyggedelen og rotdelen. Tyggedelen er den delen som er synlig i munnen mens rotdelen er ikke synlig og strekker seg ned i kjevebenet. Tannen er festet til kjevebenet ved hjelp av fibre mellom rotdelen og kjevebenet. 

I overgangen mellom tyggedelen og rotdelen, hviler tannkjøttet mot tannen. Tannkjøttet er delvis festet til rotdelen, men noe av den ligger bare løst inntil tannen som en krage. Mellomrommet mellom tannkjøttet og tannen ved denne kragen kalles en lomme. 

Årsak og utvikling av gingivitt

Sykdomsutviklingen

Utover dagen binder bakterier seg til tannen og danner et belegg som kalles plakk. Plakk inneholder bakterier og matrester. Om disse bakteriene får komme seg inn til tannkjøttet danner de en infeksjon i området, som da kalles gingivitt.

Om plakkbelegget forblir uforstyrret kan det forkalkes til tannstein og vil da bidra med å lettere opprettholde infeksjonen i området da tannstein vil etterhvert vokse ned mot festet til tannkjøttet. Samtidig vil tannstein lettere binde til seg nytt belegg, såkalt plakk. Om dette får fortsette vil sykdommen utvikle seg til tannkjøttsykdommen periodontitt.

Flere forhold kan påvirke negativt på hvordan kroppen reagerer på bakteriene som kommer inn i tannkjøttet. Disse forholdene kalles risikofaktorer og er:

 • Røyking / tobakk
 • Diabetes
 • Enkelte medisiner
 • Trangstilling og skjeve tenner
 • Dårlig tilpasset tannoppbygging
 • Frakturerte fyllinger
 • Svangerskap
 • Genetiske forhold
 • Nedsatt immunforsvar

Symptomer

Mange har en eller annen grad av tannkjøttsykdommen gingivitt rundt tennene sine. Siden symptomene ikke alltid er så lett å oppdage er de fleste uvitende om sykdommen før symptomene blir veldig tydelig eller sykdommen har kommet langt i forløpet.

Symptomer vil være:

 • Tenner med tannkjøtt rundt, som er mer rødt, ømt eller hovent
 • Lett blødende tannkjøtt, spesielt ved for eksempel tannpuss eller bruk av tanntråd
 • Følsomme tenner
 • Vedvarende dårlig ånde

Diagnostisering

Symptombilde

Gingivitt - Symptomer | Kolbotn Tannklinikk

Klassiske symptomer ved gingivitt vil være lett blødende tannkjøtt, følsomme tenner og dårlig ånde.

Diagnostisering

Gingivitt - Symptomer | Kolbotn Tannklinikk

Symptombilde

Klassiske symptomer ved gingivitt vil være lett blødende tannkjøtt, følsomme tenner og dårlig ånde.

Klinisk undersøkelse

Gingivitt - klinisk undersøkelse | Kolbotn Tannklinikk

Ved rutinemessig undersøkelse og kartlegging, vil tannkjøttet undersøkes for tegn på tannkjøttsykdommen gingivitt. Oftest vil dette være tydelig ved at tannkjøttet rundt tennene vil være hovent og rødt.

Gingivitt - klinisk undersøkelse | Kolbotn Tannklinikk

Klinisk undersøkelse

Ved rutinemessig undersøkelse og kartlegging, vil tannkjøttet undersøkes for tegn på tannkjøttsykdommen gingivitt. Oftest vil dette være tydelig ved at tannkjøttet rundt tennene vil være hovent og rødt.

Røntgenbilde

Gingivitt - røntgen | Kolbotn Tannklinikk

Tannkjøttsykdommen gingivitt er ikke synlig på røntgenbilder da skaden omfatter bare tannkjøttet og ikke benet. Røntgenbilder vil derfor ikke ha noe verdig i vurdering av sykdommen.

Gingivitt - røntgen | Kolbotn Tannklinikk

Røntgenbilde

Tannkjøttsykdommen gingivitt er ikke synlig på røntgenbilder da skaden omfatter bare tannkjøttet og ikke benet. Røntgenbilder vil derfor ikke ha noe verdig i vurdering av sykdommen.

Lommedybdemåler

Gingivitt - diagnose lommedybdemåler | Kolbotn Tannklinikk

Ved en rutinemessig undersøkelse og kartlegging, vil tannkjøttet og feste rundt tennene vurderes. En sikker måte å vurdere forholdene vil være å måle dybden av lommene, som vil kunne fortelle om det har vært noe skade på støttevevet rundt tennene. 

Til dette benyttes det en såkalt lommedybdemåler. Lett blødende tannkjøtt ved måling gir antydning på tannkjøttsykdommen gingivitt. Lommer over 4 mm. gir antydning på sykdommen periodontitt. 

Gingivitt - diagnose lommedybdemåler | Kolbotn Tannklinikk

Lommedybdemåler

Ved en rutinemessig undersøkelse og kartlegging, vil tannkjøttet og feste rundt tennene vurderes. En sikker måte å vurdere forholdene vil være å måle dybden av lommene, som vil kunne fortelle om det har vært noe skade på støttevevet rundt tennene. 

Til dette benyttes det en såkalt lommedybdemåler. Lett blødende tannkjøtt ved måling gir antydning på tannkjøttsykdommen gingivitt. Lommer over 4 mm. gir antydning på sykdommen periodontitt. 

Behandling

Gingivitt - behandling | Kolbotn Tannklinikk

Behandling av gingivitt foregår ved å fjerne årsaken og eventuelle risikoforhold som foreligger. I de fleste tilfeller vil gingivitt skyldes redusert munnhygiene og økt forekomst av plakk og tannstein. I slike tilfeller vil behandlingen innebære enkel rens og puss, etterfulgt av veiledning og råd for å forbedre munnhygienen.

Se behandling av tannkjøttbetennelse for mer informasjon.

Gingivitt - behandling | Kolbotn Tannklinikk

Behandling

Behandling av gingivitt foregår ved å fjerne årsaken og eventuelle risikoforhold som foreligger. I de fleste tilfeller vil gingivitt skyldes redusert munnhygiene og økt forekomst av plakk og tannstein. I slike tilfeller vil behandlingen innebære enkel rens og puss, etterfulgt av veiledning og råd for å forbedre munnhygienen.

Se behandling av tannkjøttbetennelse for mer informasjon.

Ubehandlet forløp - manglende behandling

Gingivitt - diagnose ubehandlet forløp | Kolbotn Tannklinikk

Ubehandlet vil tannkjøttsykdommen gingivitt kunne utvikle seg til den mer alvorligere sykdommen periodontitt.

Gingivitt - diagnose ubehandlet forløp | Kolbotn Tannklinikk

Ubehandlet forløp - manglende behandling

Ubehandlet vil tannkjøttsykdommen gingivitt kunne utvikle seg til den mer alvorligere sykdommen periodontitt.

Prognose

Om årsaken til gingivitt fjernes og risikoforhold reduseres, vil forhold forbedres. Med god munnhygiene vil prognosen være god.

Diagnose av periodontitt - en introduksjon

Periodontitt er en mer alvorlig tannkjøttssykdom sammenliknet mot tannkjøttssykdommen gingivitt, og er en videreutvikling av gingivitt. Sykdommen heter «pyrea» på folkemunn, og innebærer en infeksjon med skade av festeapparatet rundt tennene. Om tilstanden ikke behandles vil tenner etterhvert kunne gå tapt. 

| Kolbotn Tannklinikk

Anatomi

Tannen kan inndeles i to deler, tyggedelen og rotdelen. Tyggedelen er den delen som er synlig i munnen mens rotdelen er ikke synlig og strekker seg ned i kjevebenet. Tannen er festet til kjevebenet ved hjelp av fibre mellom rotdelen og kjevebenet. 

I overgangen mellom tyggedelen og rotdelen, hviler tannkjøttet mot tannen. Tannkjøttet er delvis festet til rotdelen, men noe av den ligger bare løst inntil tannen som en krage. Mellomrommet mellom tannkjøttet og tannen ved denne kragen kalles en lomme. 

Anatomi

| Kolbotn Tannklinikk

Tannen kan inndeles i to deler, tyggedelen og rotdelen. Tyggedelen er den delen som er synlig i munnen mens rotdelen er ikke synlig og strekker seg ned i kjevebenet. Tannen er festet til kjevebenet ved hjelp av fibre mellom rotdelen og kjevebenet. 

I overgangen mellom tyggedelen og rotdelen, hviler tannkjøttet mot tannen. Tannkjøttet er delvis festet til rotdelen, men noe av den ligger bare løst inntil tannen som en krage. Mellomrommet mellom tannkjøttet og tannen ved denne kragen kalles en lomme. 

Periodontitt årsak og utvikling | Kolbotn Tannklinikk

Årsak og utvikling av periodontitt

Tannkjøttsykdommen periodontitt utvikler seg på samme vis som gingivitt og er ofte en videreutvikling av denne. Utover dagen danner bakterier et belegg på tannen som kalles plakk. Dette belegget inneholder blant annet store mengder bakterier, og blir ofte liggende mot tannkjøttet på tannen. Bakterier fra belegget kommer omsider inn i tannkjøttet og danner her en infeksjon. Så lenge støttevevet rundt tannen ikke har begynt å ta skaden vil tilstanden være å beskrive som gingivitt. 

Omsider vil kroppen kunne reagere på disse bakteriene på en slik måte som ødelegger støttevevet rundt tennene. Når dette skjer kan tilstanden beskrives som periodontitt. Om tilstanden behandles til riktig tid kan en slik skade bremses og stoppes. Skaden kan ikke reverseres sånn at det som er tapt av støttevev vil forbli tapt. Om sykdommen ikke behandles vil det kunne lede til tap av tenner. 

Det er flere faktorer som kan påvirke negativt på hvordan kroppen reagerer på bakteriene og dermed bidra til utvikling av periodontitt. Disse faktorene kalles risikofaktorer, og er:

 • Røyking / tobakk
 • Diabetes type II
 • Enkelte medisiner
 • Svangerskap
 • Genetiske forhold
 • Nedsatt immunforsvar

Årsak og utvikling av periodontitt

Periodontitt årsak og utvikling | Kolbotn Tannklinikk

Tannkjøttsykdommen periodontitt utvikler seg på samme vis som gingivitt og er ofte en videreutvikling av denne. Utover dagen danner bakterier et belegg på tannen som kalles plakk. Dette belegget inneholder blant annet store mengder bakterier, og blir ofte liggende mot tannkjøttet på tannen. Bakterier fra belegget kommer omsider inn i tannkjøttet og danner her en infeksjon. Så lenge støttevevet rundt tannen ikke har begynt å ta skaden vil tilstanden være å beskrive som gingivitt. 

Omsider vil kroppen kunne reagere på disse bakteriene på en slik måte som ødelegger støttevevet rundt tennene. Når dette skjer kan tilstanden beskrives som periodontitt. Om tilstanden behandles til riktig tid kan en slik skade bremses og stoppes. Skaden kan ikke reverseres sånn at det som er tapt av støttevev vil forbli tapt. Om sykdommen ikke behandles vil det kunne lede til tap av tenner. 

Det er flere faktorer som kan påvirke negativt på hvordan kroppen reagerer på bakteriene og dermed bidra til utvikling av periodontitt. Disse faktorene kalles risikofaktorer, og er:

 • Røyking / tobakk
 • Diabetes type II
 • Enkelte medisiner
 • Svangerskap
 • Genetiske forhold
 • Nedsatt immunforsvar

Gradering

Tannkjøttsykdommen periodontitt kan grovt inndeles i akutt periodontitt og kronisk periodontitt.

Akutt periodontitt forekommer når periodontitt oppstår brått på grunn av et fremmedlegeme eller en lokal forverring, og med dette skader støttevevet rundt tannen eller tennene. 

Kronisk periodontitt er en mer langvarig sykdom med utvikling over lengre tid. Sykdommen forekommer ganske hyppig i voksen alder og det estimeres at ca. 40% av befolkningen har en eller an grad av sykdommen.

Skadeomfanget av sykdommen måles og graderes ved hjelp av noe som kalles lommedybdemåler. Med dette instrumentet måles avstanden fra tannkjøttranden til kjevebensranden rundt tennene.  Svinn av feste rundt tennene vil ofte gi utslag i denne målingen. I mere fremskredne tilstander vil skaden kunne være synlig på røntgenbilder også.

Symptomer

Ofte vil sykdommen ikke vise tydelige symptomer før den er fremskreden og skaden begynner å bli større. Det er derfor ikke uvanlig at sykdommen oppdages sent dersom ikke tannlegen har rutine på å se etter tannkjøttsykdommer regelmessig. 

De vanligste symptomer vil være:

 • Tannkjøtt som er mer rødt, øm eller hoven
 • Lett blødende tannkjøtt ved tannpuss eller bruk av tanntråd
 • Dårlig ånde som ikke forsvinner ved bare tannpuss
 • Forflytning eller endret posisjon av en eller flere tenner
 • Tilbaketrukken tannkjøtt rundt tennene, der den synlige delen av tannen virker lengre
 • Plakk og tannstensdannelse
 • Bevegelige og løse tenner
 • Endring i bittforhold
 • Pussuttømming fra tannkjøttet
 • Smerteforekomst ved tygging
 • Følsomme tenner
 • Delproteser som ikke passer godt lenger

Diagnostisering

Periodontitt symtomer | Kolbotn Tannklinikk

Symptombilde

Ved fremskreden periodontitt kan symptombildet være ganske tydelig. Disse symptomene kan være behjelpelig med å stille eller støtte diagnosen.

Symptombilde

Periodontitt symtomer | Kolbotn Tannklinikk

Ved fremskreden periodontitt kan symptombildet være ganske tydelig. Disse symptomene kan være behjelpelig med å stille eller støtte diagnosen.

Periodontitt klinisk undersøkelse | Kolbotn Tannklinikk

Klinisk undersøkelse

Ved regelmessige undersøkelse og kartlegging, undersøkes tannkjøttet og slimhinnene i munnen for visuelle tegn til sykdommer generelt og tannkjøttsykdommer. Ved mistanke om periodontitt måles lommedybder for et mer sikkert bilde av forholdene.

Klinisk undersøkelse

Periodontitt klinisk undersøkelse | Kolbotn Tannklinikk

Ved regelmessige undersøkelse og kartlegging, undersøkes tannkjøttet og slimhinnene i munnen for visuelle tegn til sykdommer generelt og tannkjøttsykdommer. Ved mistanke om periodontitt måles lommedybder for et mer sikkert bilde av forholdene.

Periodontitt røntgen | Kolbotn Tannklinikk

Røntgenbilde

Røntgenbilder kan også kunne gi antydning til om sykdommen periodontitt foreligger. Da metoden er ikke like sikker som målinger, er det ofte ikke mulig å diagnostisere sykdommen i en tidlig fase når skaden på støttevevet rundt tennene er minimalt. Derfor anbefales røntgenbilder som et supplement til lommedybdemålinger, og ikke som en erstatning av lommedybdemåling.

Røntgenbilde

Periodontitt røntgen | Kolbotn Tannklinikk

Røntgenbilder kan også kunne gi antydning til om sykdommen periodontitt foreligger. Da metoden er ikke like sikker som målinger, er det ofte ikke mulig å diagnostisere sykdommen i en tidlig fase når skaden på støttevevet rundt tennene er minimalt. Derfor anbefales røntgenbilder som et supplement til lommedybdemålinger, og ikke som en erstatning av lommedybdemåling.

Periodontitt diagnose lommedybdemåler | Kolbotn Tannklinikk

Lommedybdemåler

Lommedybder er en mål på avstanden fra tannkjøttsranden rundt tannen, til kjevebenet som omfavner tannens kjevedel/rotdel. Med dette måles dybden til lommen rundt tennene, og om denne avstanden er over det som anses som normalt er det tegn på at sykdom foreligger. Om tannkjøttet blør lett ved berøring med måleinstrumentet, er det nok et tegn på infeksjon rundt tannen. Slik blødning kalles Bleeding on Probing (BOP).  
 
Lommer på 4mm eller mer vil antyde til sykdommen periodontitt, der tap av feste rundt tannen har begynt å forekomme.

Lommedybdemåler

Periodontitt diagnose lommedybdemåler | Kolbotn Tannklinikk
Lommedybder er en mål på avstanden fra tannkjøttsranden rundt tannen, til kjevebenet som omfavner tannens kjevedel/rotdel. Med dette måles dybden til lommen rundt tennene, og om denne avstanden er over det som anses som normalt er det tegn på at sykdom foreligger. Om tannkjøttet blør lett ved berøring med måleinstrumentet, er det nok et tegn på infeksjon rundt tannen. Slik blødning kalles Bleeding on Probing (BOP).  
 
Lommer på 4mm eller mer vil antyde til sykdommen periodontitt, der tap av feste rundt tannen har begynt å forekomme.
Periodontitt behandling | Kolbotn Tannklinikk

Behandling

Behandling av periodontitt foregår ved å fjerne årsaken til sykdommen, hovedsakelig bakterier og bakteriebelegg, samtidig som risikoforhold kontrolleres best mulig. 

I de fleste tilfeller vil periodontitt skyldes redusert munnhygiene og økt forekomst av plakk og tannstein. I slike tilfeller vil behandlingen innebære en omfattende rens, etterfulgt av veiledning og råd for å forbedre munnhygiene slik at belegg og tannstein ikke dannes like raskt. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke antibiotika i tillegg til den omfattende rens, for å øke effekten av behandlingen og eliminere enkelte bakterietyper forbundet med større skader.

Ved mer alvorlige skader kan det være behov for å utføre kirurgi slik bedre og mer oversiktlig tilgang til området foreligger. 

Kronisk periodontitt er en tilstand som vil kreve regelmessig omfattende rens og det er derfor ikke uvanlig at pasienten må komme 3 – 6 ganger i året til oppfølging.

Se tannkjøttbehandling for mer informasjon.

Behandling

Periodontitt behandling | Kolbotn Tannklinikk

Behandling av periodontitt foregår ved å fjerne årsaken til sykdommen, hovedsakelig bakterier og bakteriebelegg, samtidig som risikoforhold kontrolleres best mulig. 

I de fleste tilfeller vil periodontitt skyldes redusert munnhygiene og økt forekomst av plakk og tannstein. I slike tilfeller vil behandlingen innebære en omfattende rens, etterfulgt av veiledning og råd for å forbedre munnhygiene slik at belegg og tannstein ikke dannes like raskt. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke antibiotika i tillegg til den omfattende rens, for å øke effekten av behandlingen og eliminere enkelte bakterietyper forbundet med større skader.

Ved mer alvorlige skader kan det være behov for å utføre kirurgi slik bedre og mer oversiktlig tilgang til området foreligger. 

Kronisk periodontitt er en tilstand som vil kreve regelmessig omfattende rens og det er derfor ikke uvanlig at pasienten må komme 3 – 6 ganger i året til oppfølging.

Se tannkjøttbehandling for mer informasjon.

Periodontitt ubehandlet forløp | Kolbotn Tannklinikk

Ubehandlet forløp

Ubehandlet vil en kronisk periodontitt lede til flere problemstillinger. Noen eksempler på slike problemstillinger vil være:

 • Tanntap
 • Byll (abscess)
 • Tannforflytninger
 • Tannkjøtt som trekker seg unna tannen
 • Økt fare for hjerte- og karsykdommer
 • Forverring av diabetes og andre systemiske sykdommer

Ubehandlet forløp

Periodontitt ubehandlet forløp | Kolbotn Tannklinikk

Ubehandlet vil en kronisk periodontitt lede til flere problemstillinger. Noen eksempler på slike problemstillinger vil være:

 • Tanntap
 • Byll (abscess)
 • Tannforflytninger
 • Tannkjøtt som trekker seg unna tannen
 • Økt fare for hjerte- og karsykdommer
 • Forverring av diabetes og andre systemiske sykdommer

Prognose

Periodontitt kan begrenses og stoppes om tilstanden oppdages tidlig, behandling blir gjennomført og regelmessig oppfølging forekommer. Utviklingen er i stor grad avhengig av egeninnsatsen til pasienten legger, i forbindelse med munnhygienerutiner, for å hindre plakk- og tannsteindannelse.

For å forsikre et godt resultat må regelmessig omfattende rens måtte utføres 3 – 6 ganger i løpet av et år.

Røykere har generelt dårligere prognose ved tannkjøttsykdommen periodontitt.

Hvorfor så mange velger oss til å behandle sin tannkjøttsykdom

Det er alltid interessant å se om våre kunder ser og legger merke til alle våre tiltak for å skille oss og ikke bare by på kvalitetstjenester, men også til tilhørende betryggende og behagelige omgivelser.

Over tid har vi kartlagt hvilke grunner til hvorfor kunder valgte oss til å behandle sin tannkjøttsykdom. Svarene har vært mange og interessante. Under skisserer vi de vanligste svarene.

1

Tannlegeskrekk

Over årene har vi jobbet mye med pasienter som har tannlegeskrekk. All erfaring fra dette har gått med på å utvikle egne unike rutiner og prosedyrer for å bedre imøtekomme og ivareta slike pasienter enda bedre. Vi jobber kontinuerlig med dette og resultatene overgår hva både vi og våre pasienter ville kunne forventet. 

For mer informasjon se våre sider om tannlegeskrekk.

2

Vi har hundrevis av positive kundeomtaler

Fornøyde pasienter legger igjen gode tilbakemeldinger. Det er heller ikke unntaket hos oss. På samme måte som vi bryr oss om våre kunder, bryr de seg om oss. 

Les de gode omtalene vi har fått på vår hjemmeside, legelisten.no eller Google.

3

Vi tar oss tid til kunden

Tilbakemeldingen vi alltid får fra våre kunder er at de synes vi er flink med å ta oss tid til dem. Vi forsøker hele tiden på å forbedre oss slik at vi kan ta bedre vare på våre kunder både før, underveis og ikke minst etter behandling. Dette er noe de setter pris på. 

4

Profesjonell opplevelse

Fra det øyeblikket en kunde besøker vår hjemmeside, til de takker for behandling, gir mange en tilbakemelding om at de opplevede en profesjonell kvalitet ved hele opplevelsen. Fra hjemmesiden som var informative, underholdende og ivaretagende, oppmøtet og møte med personalet og til behandlingen og avslutningen av denne.

5

Spisskompetanse

Noe mange kunder verdsetter er den kompetansen vi tilbyr omkring tannkjøttsykdom og tannkjøttbehandling. Ved å ha en spesialist i periodonti på klinikken får pasienten den beste behandlingen mulig og slipper å reise inn til en spesialist i byen. 

Eksterne linker

Wikipedia

Periodontal disease, also known as gum disease, is a set of inflammatory conditions affecting the tissues surrounding the teeth. les mer om tannkjøttsykdom på wikipedia.

NHI

Norsk Helseinformatikk AS er et selskap lokalisert i Trondheim som har sitt utspring fra allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef. NH ble etablert i 96. Les hva nhi.no skriver om tannkjøttbetennelse.

EFP

European Federation of Periodontology har laget disse fine sider med masse informasjon omkring tannkjøttsykdommer. Nettstedet som er på engelsk, er svært brukervennlig.

Healthline

Healthline presenterer her enkle sider om tannkjøttsykdommer, på engelsk. Det er en enkel og oversiktlig kilde til mer informasjon.

Strålende fornøyd med Kolbotn Tannklinikk! Ambefales på det sterkeste! Jeg er egentlig ganske redd for tannlegen, men dette er utrolig flinke folk som tar utrolig godt vare på deg. Effektive, blide og veldig imøtekommende. Forklarer godt under veis. Kjenner nesten ikke at bedøvelse settes, helt magisk! Har ambefalt Kolbotn tannklinikk til alle venner og kjente!

Tanja Hoff

Kontakt oss

Tannlege på Kolbotn
Timebestilling telefon:
401 22 222

E-post:
Send epost

Tannlegevakt på Kolbotn:
401 22 222

Besøksadresse:
Sønsterudveien 32, 1412 Sofiemyr.

© Alle rettigheter: Kolbotntannklinikk – tannlege på Kolbotn